Forebygging innen barn og unges psykiske helse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645878
Research areas:
  • Barn og unges psykiske helse.
  • Triste og engstelige barn.
  • Helsetjenesteforskning.
  • Evaluering.

Phone: +4777645881
Research areas:

Kvantitative forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, utbrenthet og engasjement, psykisk helse og luftfart.


Phone: +4777646265
Research areas:

Implementering av evidensbasiert tiltak

Forebygging vitenskap

Organisjons utvikling

Folkehelse

Kvantitativ forskningsmetoder