Minoriteter og psykisk helse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646471
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

- Kultursensitivitet i praksis

- barn og unge med minoritetsbakgrunn

- barnevern og psykisk helse

- barn og krig

- visuell formidling og forskning

- narrativ teori og metode

- praksisnær forskning

- kvalitative forskningsmetoder

- politisk vold og kollektiv trauma

 

 


Phone: +4777623273
Research areas:

         

 • Kulturkompetanse, levekår og psykisk helse for den samiske befolkningen
 • Minoritetshelse
 • Mental helse for minoriteter
 • Diskriminering og mental helse i samisk befolkning
 • Helse og levekår i samisk befolkning
 • Vold og overgrep i nære relasjoner i nord-Norsk kontekt
 • Kultursensitivitet
 • Samiske barn og unges oppvekstvilkår
 • Mangfold og toleranse - personer med nedsatt funksjonsevne med samisk tilknytning
 • Tannhelse i nord
 • Minoriteter med funksjonsnedsettelse

Phone: +4777645877
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Familie- og velferdssosiologi

Kultur

Barne- og familievern i urfolkssamfunn


Phone: +4777623274
Research areas:

- Barnevernsrelatert forskning

- Profesjonsforskning

- Praksisnær forskning

- Samiskrelatert forskning

- Barnevern i et kulturperspektiv

- Kulturell kompetanse

- Barnevern og psykisk helse