Kultursensitivt barnevern

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777646471
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

 

- minoritetsforskning

- barn og krig

- visuell formidling og forskning

- narrativ teori og metode

- praksisnær forskning

- politisk vold og kollektiv trauma

- Latin-amerika

 

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER: 

Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities - medforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet

Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand - - medforsker

 


Phone: +4777623273
Research areas:

         

 • Helse for den samiske befolkningen
 • Minoritetshelse
 • Mental helse for minoriteter
 • Diskriminering og mental helse i samisk befolkning
 • Helse og levekår i samisk befolkning
 • Vold og overgrep i nære relasjoner i nord-Norsk kontekt
 • Kultursensitivitet
 • Samiske barn og unges oppvekstvilkår
 • Mangfold og toleranse - personer med nedsatt funksjonsevne med samisk tilknytning
 • Tannhelse i nord
 • Minoriteter med funksjonsnedsettelse

Phone: +4777623274
Research areas:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse