Kunnskapsoppsummeringer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645881
Research areas:

Kvantitative forskningsmetoder, meta-analyse og psykometri, utbrenthet og engasjement, psykisk helse og luftfart.