Slektsfosterhjem

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645862
Research areas:

· Barn under offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

· Familiesosiologi

· Kjønnsforskning

· Grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskapene


Phone: +4777645859
Research group: Tiltak og behandling

Research areas:

Familie- og velferdssosiologi

Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem

Foreldremekling, barns deltakelse