Melding og undersøkelse av barnevernssaker

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645861
Research areas:

Effekten av behandlingstiltak, barn og unges psykiske helse, barnevern


Phone: +4777645871
Research areas:

Barn og unges psykiske helse

Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre

Barn som pårørende

Barnevern

Psykisk helse i skolen

Skoledrop-out

Unge flyktninger/asylsøkeres psykiske helse

Barnevernfaglig veiledning


Phone: +4777623275
Research areas:

Barnevern, Barns deltakelse, Barns helse og utvikling , Samtale og intervju metodikk , Funksjonshemming, Atferdsvansker, Barnevernets undersøkelser