Tiltak for barn og unge

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645879
Research areas:

Barn og unges psykiske helse

Virksomme tiltak for forebygging og behandling

Evaluering av tiltak

Overføring av kunnskap mellom forskning og praksis.

Kunnskapsbasert praksis.

Beslutningsprosesser for forebyggende innsatser