Spillteori

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777645543
Research areas:

The economics of contests

The economics of research and development

Næringsøkonomi

Anvendt spillteori