Sosialt entreprenørskap

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777623300
Research areas:

Entreprenørskap, innovasjon, ledelse, sosialt entreprenørskap, CSR