Markedsføring

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777623296
Research areas:

Internationalisation, export-import relationships, relational exchange, cultural sensitivity, negotiations, marketing strategies, emerging markets

 


Phone: +4777646927
Research areas:

Theoretical perspectives: Management (knowledge and collaboration), Marketing (experiential marketing, consumer culture theory), Entrepreneurship/Innovation (practice-based and institutional theory).

Fields of study: 1) Tourism and leisure studies 2) Food & beverages studies (plant-based food/beverage consumption and production, sustainability, rural entrepreneurship) 3) Futures studies.

Research methods: qualitative methods, creative analytic practice.

 


Phone: +4777058227
Research areas:

Nils Magne Larsen er del av et større internasjonalt forskningsmiljø (CBAR - Consumer Behavior Analysis Research) med grener til Wales, England, Island, Brasil og USA. Hans primære forskningsinteresser er studier av forbrukeratferd i naturlige butikkmiljøer, herunder gjennomføring av eksperimenter for å analysere effekten av ulike stimuli og tiltak på butikknivå.


Phone: +4777646133
Research areas:

RESEARCH INTERESTS                      

Social Psychology (Attitude Strength – Attitude-behaviour models / measurement)

Consumer Behaviour (Perceived Quality/Satisfaction/Loyalty/Branding)

International Marketing (Country-of-Origin research/Country Image)

Product Development (Product testing – perceived quality/satisfaction)

Generic - Commodity Marketing / co-branding (different aspects)

Research Methods (Survey research/Attitude measurement/Context Effects/SEM-LISREL)

Food Choice and (Sea)Food Consumption Behaviour (different aspects)


Phone: +4777646766
Research areas:

Forbrukeradferd, bærekraft, samskaping av verdi, innovasjon, opplevelser, turisme 


Phone: +4777646820
Research areas:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing


Phone: +4777058365
Research areas:

Opplevelsesbasert turisme, naturbasert turisme, opplevelsesøkonomi og markedsføring.


Phone: +4777623212
Research areas:
  • Consumer behaviour
  • Marketing communication
  • Marketing strategy
  • Social media / interactive marketing