Fysisk aktivitet og hjerte- og karsykdommer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Phone: +4777660769
Research areas:

Fysisk aktivitet og hjerte-/karsykdom
Fysisk aktivitet og osteoporose
Fysisk aktivitet og overvekt
Prevalens, mønster og trender i fysisk aktivitet
Sensorteknologi fysisk aktivitet, metodeutvikling
Epidemiologi, kvantitative forskning, befolkningsundersøkelser