Source
Organisasjonsenhet
Sist oppdatert
Fra:

Til:
This search has: 95 hits
Show hits per page
Add sort field

   Offisiell kommentar til den eksterne evalueringen av NAFKAM, utført av Oxford Research

... oversikt over vår virksomhet, angir hvorvidt NAFKAM oppfyller de krav myndighetene har satt, og gir...

   NAFKAM dokumentarkiv

...Varsel fra NAFKAM til Helsedirektoratet Cesium som alternativ behandling 27.11.14 Bio-Trem... Report No. 1 - Chapter 9.35 Sweden Årsrapporter NAFKAM Årsrapport NAFKAM 2011... Årsrapport NAFKAM 2010 Årsrapport NAFKAM 2009 Årsrapport NAFKAM 2008 Årsrapport NAFKAM...

   Completed projects at NAFKAM

...Below you will find a list of completed projects at NAFKAM and contact information for relevant...

   Om NAFKAM

...Formål og oppdrag NAFKAMs hovedformål er å bidra til økt sikkerhet... helsetjenesten, jfr Lov om alternativ behandling av sykdom mv.: • NAFKAM skal gjennom egen... og helseplager.  • NAFKAM skal tilby  forskningsbasert og...

   Forskning ved NAFKAM

...En liste over både pågående og avsluttede forskningsprosjekter ved NAFKAM kan du...

   About NAFKAM

Media: Press photos can be used freely, as long as they are credited as is stated beneath every pho

   About NAFKAM

...Purpose and mission NAFKAM's main purpose is to contribute to increased safety when patients make... in the field, NAFKAM shall ensure the development of knowledge about - and possibly how - alternative... treatment can be of help in illness and health problems. • NAFKAM shall offer research-based and...

   Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM)

...NAFKAM er et eksternt, offentlig forsknings- og informasjonssenter som er lagt til Institutt for... drive forskning og opplysningsvirksomhet på feltet alternativ behandling. Gå til NAFKAMs... eget, eksterne nettsted her Kontaktinformasjon, NAFKAMs ledelse: Direktør og...

   Research at NAFKAM

...A list of both ongoing and completed research projects at NAFKAM can be found on the centre's own...

   WHO Collaborating centre

...In 2008, NAFKAM was appointed as the first World Health Organization collaborating centre for...

   NAFKAMs prosjekter

...Listen viser aktuelle prosjekter ved NAFKAM. Har du spørsmål om prosjektene kan du ta...

   Forskning basert på RESF

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp danner grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker sykdomsforløp. Dette kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag.

   Internasjonalt samarbeid

...Pasientforeninger NAFKAM har siden 2003 hatt et samarbeid med pasientforeninger i Skandinavia...: RESF fikk etisk tillatelse til innsamling av svenske sykdomsforløp. 2007: NAFKAM arrangerte en...: NAFKAM arrangerte et skandinavisk seminar i Oslo: "Eksepsjonelle sykdomsforløp - et vindu til...

   Prosedyrer for registrering og medisinsk vurdering av eksepsjonelle sykdomsforløp

... uvanlig sykdomsforløp, kan du kontakte NAFKAM per telefon, brev, eller e-post  Du kort sier... behandling. Dersom det ikke er pasienten selv som tar kontakt, må den som kontakter NAFKAM ha... pasientens tillatelse til å formidle kontaktinformasjon til NAFKAM. Daglig leder for Register for...

   Abstracts

... Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM)UiT The Arctic University Background: The Sami today are closely... Skowronski, Rikke Sand Andersen, Mette Bech Risør, Nina FossNafkam – ISM – Helsefak...

   Legal status and regulation of CAM in Europe

Deliverable 9 - WP 2 - Legal status and regulation of CAM in Europe

   Brukere, "læsere" og helsesenteret: Hjelp-søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge.

...PhD-prosjekt (NFR, Program for samisk forskning II). NAFKAM. Stipendiat: Anette L. Larsen, NAFKAM  ...

   Welcome!

...Norway's National Research Center in Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM) is a research... Sciences, UiT The Arctic University of Norway. NAFKAM is funded by the Norwegian Ministry of Health... and Care Services.  Visit NAFKAMs external web site here Contact persons: Director...

   Development of a survey and a web tool to bridge the communication gap between different professionals of health care providers and patients in cancer care

... project between NAFKAM, Nasjonalt kompetansesenter for samhandling og telemedisin and Walk Forest School...

   Research

At the Department of Community Medicine (ISM) we carry out research within many aspects of public health, such as epidemiology and surveys of prevalence and risk factors for the major endemic diseases, studies of the economic aspects of healthcare, research on erroneous medical treatment and health policy.

   Orienteringer og varsler fra RESF

... negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process  Orientering fra NAFKAM...

   Doktorgrader bygget på Tromsø-undersøkelsen/PhD theses based on Tromsø Study data

En rekke doktorgradsarbeid har helt eller delvis vært bygget på data fra Tromsø-undersøkelsen/Many PhD-theses are based, partly or entirely, on data from the Tromsø Study

   Andre forskningssentre ved UiT

...- og funksjonshemmingsforskning (ASVF) MaReMa - Centre of Marine Resource Management NAFKAM...
1-25 of 95 | Next 25 Last 20