Source
Organisasjonsenhet
Sist oppdatert
Fra:

Til:
This search has: 139 hits
Show hits per page
Add sort field

   NAFKAM

...The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM) is organized as a... addition NAFKAM is working with education, consultancy services, international and national... cooperation/network building and information. WHO Collaborating Centre NAFKAM was designated as a WHO Collaborating...

   Om NAFKAM

...NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - har det...

   Forskning ved NAFKAM

...Forskningen ved NAFKAM utføres av et flerfaglig kollegium, som benytter og utvikler ulike... forskningsspørsmål som skal besvares.   NAFKAMs prosjekter Listen viser igangsatte... / pågående forskningsprosjekter ved NAFKAM. Akupunktur ved postoperativ kvalme hos barn En...

   Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - NAFKAM

...NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - har det...

   NAFKAM SER NÆRMERE PÅ CFS/ME-PASIENTERS BRUK AV LIGHTNING PROCESS

Vårt Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) inneholder data fra 50 pasienter med diagnosen CFS/ME, som har brukt Lightning Process (LP) som et alternativ til eller i stedet for konvensjonell behandling.

   Kontaktinformasjon NAFKAM

... NAFKAMs sentralbord er åpent 9:00-15:00 Telefon: 77 64 66 50  E-post...: nafkam@uit.no   Publikumsinformasjon ivaretas av nifab.no Telefon: 77 64 91 90 (09:00-15:00... ved NAFKAM   PostadresseNAFKAMUiT Norges arktiske universitetPostboks 6050 Langnes...

   NAFKAM som WHO samarbeidssenter

...NAFKAM ble i 2008 utnevnt som Verdens Helseorganisasjon (WHO)’s første...

   NAFKAM dokumentarkiv

...Varsel fra NAFKAM til Helsedirektoratet Cesium som alternativ behandling 27.11.14 Bio-Trem... Report No. 1 - Chapter 9.35 Sweden Årsrapporter NAFKAM Årsrapport NAFKAM 2011... Årsrapport NAFKAM 2010 Årsrapport NAFKAM 2009 Årsrapport NAFKAM 2008 Årsrapport NAFKAM...

   Offisiell kommentar til den eksterne evalueringen av NAFKAM, utført av Oxford Research

... oversikt over vår virksomhet, angir hvorvidt NAFKAM oppfyller de krav myndighetene har satt, og gir...

   Avsluttede prosjekter ved NAFKAM

...Under vil du finne en liste over avsluttede prosjekter ved NAFKAM og kontaktinformasjon til...

   NAFKAMs publikasjoner

...NAFKAM publiserer sin forskning hovedsakelig gjennom vitenskapelige artikler i nasjonale og...

   NAFKAMs skriftserie

...Liste over publiserte publikasjoner av NAFKAMs skriftserie....

   NAFKAMs prosjekter

...Listen viser aktuelle prosjekter ved NAFKAM. Har du spørsmål om prosjektene kan du ta...

   NAFKAMs forskningsmodell

...NAFKAM har publisert en forskningstilnærming til fagfeltet som har oppnådd stor...

   Doktorgradsavhandlinger

...Gjennomførte doktorgradsprosjekter ved NAFKAM:...

   Fakultetsstyremøte 13. mai 2011

... Vinjar Fønnebø, NAFKAM, kl. 11:00-11:30. ...

   Nytt prosjekt: Bærekraftig integrert mor/ barn helsetjeneste på landsbygda i India

...NAFKAM leder det norske bidraget i et nytt prosjekt i forsknings- og utviklingssamarbeidet Norway...

   KST inn i forskningen på alternativ behandling

... undersøkelser av smertepasienter. NAFKAM skal nå begynne å bruke metoden i forskning på...

   Ønsker du å forske på alternativ behandling?

...NAFKAM ønsker å tilrettelegge forholdene for bedre kontakt mellom forskere og...

   TCM - Lindrende krefbehandling

... NAFKAM gjør sammen med Colorectalcancerregisteret og XI-yuan sykehuset i Beijing....

   Fakultetsstyremøte

... Orientering fra dekan Arnfinn Sundsfjord OS 2/14 Orienteringssak om evalueringen av NAFKAM 2014/115 OS... fakultet 20.02.2014 2/14 Orientering om evalueringen av NAFKAM Evalueringsrapporten om den interne... evalueringen av Nasjonalt forsknings-senter innen komplementær og alternativ medisin NAFKAM som senter ved...

   Forskning basert på RESF

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp danner grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker sykdomsforløp. Dette kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag.

   Vitenskapelige artikler

...Liste over vitenskapelige artikler og vitenskapelige oversiktsartikler hvor NAFKAMs ansatte...

   Andre publikasjoner

... hvor NAFKAMs ansatte har bidratt....
1-25 of 139 | Next 25 Last 14
Skip to main content