Source
Organisasjonsenhet
Sist oppdatert
Fra:

Til:
This search has: 97 hits
Show hits per page
Add sort field

   About NAFKAM

Media: Press photos can be used freely, as long as they are credited as is stated beneath every pho

   Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM)

...NAFKAM er et eksternt, offentlig forsknings- og informasjonssenter som er lagt til Institutt for... drive forskning og opplysningsvirksomhet på feltet alternativ behandling. Gå til NAFKAMs... eget, eksterne nettsted her Kontaktinformasjon, NAFKAMs ledelse: Direktør og...

   Om NAFKAM

...Formål og oppdrag NAFKAMs hovedformål er å bidra til økt sikkerhet... helsetjenesten, jfr Lov om alternativ behandling av sykdom mv.: • NAFKAM skal gjennom egen... og helseplager.  • NAFKAM skal tilby  forskningsbasert og...

   Forskning ved NAFKAM

...En liste over både pågående og avsluttede forskningsprosjekter ved NAFKAM kan du...

   About NAFKAM

...Purpose and mission NAFKAM's main purpose is to contribute to increased safety when patients make... in the field, NAFKAM shall ensure the development of knowledge about - and possibly how - alternative... treatment can be of help in illness and health problems. • NAFKAM shall offer research-based and...

   Research at NAFKAM

...A list of both ongoing and completed research projects at NAFKAM can be found on the centre's own...

   Offisiell kommentar til den eksterne evalueringen av NAFKAM, utført av Oxford Research

... oversikt over vår virksomhet, angir hvorvidt NAFKAM oppfyller de krav myndighetene har satt, og gir...

   Completed projects at NAFKAM

...Below you will find a list of completed projects at NAFKAM and contact information for relevant...

   NAFKAM dokumentarkiv

...Varsel fra NAFKAM til Helsedirektoratet Cesium som alternativ behandling 27.11.14 Bio-Trem... Report No. 1 - Chapter 9.35 Sweden Årsrapporter NAFKAM Årsrapport NAFKAM 2011... Årsrapport NAFKAM 2010 Årsrapport NAFKAM 2009 Årsrapport NAFKAM 2008 Årsrapport NAFKAM...

   NAFKAMs prosjekter

...Listen viser aktuelle prosjekter ved NAFKAM. Har du spørsmål om prosjektene kan du ta...

   WHO Collaborating centre

...In 2008, NAFKAM was appointed as the first World Health Organization collaborating centre for...

   Forskning basert på RESF

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp danner grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker sykdomsforløp. Dette kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag.

   Prosedyrer for registrering og medisinsk vurdering av eksepsjonelle sykdomsforløp

... uvanlig sykdomsforløp, kan du kontakte NAFKAM per telefon, brev, eller e-post  Du kort sier... behandling. Dersom det ikke er pasienten selv som tar kontakt, må den som kontakter NAFKAM ha... pasientens tillatelse til å formidle kontaktinformasjon til NAFKAM. Daglig leder for Register for...

   Internasjonalt samarbeid

...Pasientforeninger NAFKAM har siden 2003 hatt et samarbeid med pasientforeninger i Skandinavia...: RESF fikk etisk tillatelse til innsamling av svenske sykdomsforløp. 2007: NAFKAM arrangerte en...: NAFKAM arrangerte et skandinavisk seminar i Oslo: "Eksepsjonelle sykdomsforløp - et vindu til...

   Welcome!

...Norway's National Research Center in Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM) is a research... Sciences, UiT The Arctic University of Norway. NAFKAM is funded by the Norwegian Ministry of Health... and Care Services.  Visit NAFKAMs external web site here Contact persons: Director...

   Abstracts

... Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM)UiT The Arctic University Background: The Sami today are closely... Skowronski, Rikke Sand Andersen, Mette Bech Risør, Nina FossNafkam – ISM – Helsefak...

   Legal status and regulation of CAM in Europe

Deliverable 9 - WP 2 - Legal status and regulation of CAM in Europe

   Brukere, "læsere" og helsesenteret: Hjelp-søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge.

...PhD-prosjekt (NFR, Program for samisk forskning II). NAFKAM. Stipendiat: Anette L. Larsen, NAFKAM  ...

   About the department

... in Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM) National Centre of Rural Medicine (NSDM) Center...

   Om institutt for samfunnsmedisin

... medisin (NAFKAM) Nasjonalt senter for distriktsmedisin Allmennmedisinsk forskningsenhet Senter for...

   Orienteringer og varsler fra RESF

... negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process  Orientering fra NAFKAM...

   The Neurobiological basis of manual therapies: Quantitative Sensory Testing (QST) as a translational, neurophysiological tool.

... method within conventional pain research and the clinical investigation of pain patients. NAFKAM uses.... Project leader: Frauke Musial Recent publications (others please check NAFKAMs publication overview...

   SenCancer

Sensing illness in everyday life: Care-seeking and perception of symptoms among chronic cancer patients.

1-25 of 97 | Next 25 Last 22