Source
Organisasjonsenhet
Sist oppdatert
Fra:

Til:
This search has: 145 hits
Show hits per page
Add sort field

   Om NAFKAM

...NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - har det...

   About NAFKAM

Media: Press photos can be used freely, as long as they are credited as is stated beneath every pho

   Avsluttede prosjekter ved NAFKAM

...Under vil du finne en liste over avsluttede prosjekter ved NAFKAM og kontaktinformasjon til...

   NAFKAM dokumentarkiv

...Varsel fra NAFKAM til Helsedirektoratet Cesium som alternativ behandling 27.11.14 Bio-Trem... Report No. 1 - Chapter 9.35 Sweden Årsrapporter NAFKAM Årsrapport NAFKAM 2011... Årsrapport NAFKAM 2010 Årsrapport NAFKAM 2009 Årsrapport NAFKAM 2008 Årsrapport NAFKAM...

   NAFKAM SER NÆRMERE PÅ CFS/ME-PASIENTERS BRUK AV LIGHTNING PROCESS

Vårt Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) inneholder data fra 50 pasienter med diagnosen CFS/ME, som har brukt Lightning Process (LP) som et alternativ til eller i stedet for konvensjonell behandling.

   Kontaktinformasjon NAFKAM

... NAFKAMs sentralbord er åpent 9:00-14:00 Telefon: 77 64 66 50  E-post...: nafkam@helsefak.uit.no   Kontakt for media: Informasjonssjef Ola Lillenes Kontakt Ansatte ved NAFKAM...

   NAFKAM som WHO samarbeidssenter

...NAFKAM ble i 2008 utnevnt som Verdens Helseorganisasjon (WHO)’s første...

   Offisiell kommentar til den eksterne evalueringen av NAFKAM, utført av Oxford Research

... oversikt over vår virksomhet, angir hvorvidt NAFKAM oppfyller de krav myndighetene har satt, og gir...

   Forskning ved NAFKAM

...Forskningen ved NAFKAM utføres av et flerfaglig kollegium, som benytter og utvikler ulike... forskningsspørsmål som skal besvares.   NAFKAMs prosjekter Listen viser igangsatte... / pågående forskningsprosjekter ved NAFKAM. Akupunktur ved postoperativ kvalme hos barn En...

   Research at NAFKAM

...The research at NAFKAM is carried out by a multi-disciplinary college, which uses and develops... the research question to be answered. This page is under construction. Projects at NAFKAM... The list shows initiated / ongoing research projects at NAFKAM SenCancer Sensing illness in...

   KST inn i forskningen på alternativ behandling

... undersøkelser av smertepasienter. NAFKAM skal nå begynne å bruke metoden i forskning på...

   Ønsker du å forske på alternativ behandling?

...NAFKAM ønsker å tilrettelegge forholdene for bedre kontakt mellom forskere og...

   NAFKAMs prosjekter

...Listen viser aktuelle prosjekter ved NAFKAM. Har du spørsmål om prosjektene kan du ta...

   TCM - Lindrende krefbehandling

... NAFKAM gjør sammen med Colorectalcancerregisteret og XI-yuan sykehuset i Beijing....

   NAFKAMs forskningsmodell

...NAFKAM har publisert en forskningstilnærming til fagfeltet som har oppnådd stor...

   Nytt prosjekt: Bærekraftig integrert mor/ barn helsetjeneste på landsbygda i India

...NAFKAM leder det norske bidraget i et nytt prosjekt i forsknings- og utviklingssamarbeidet Norway...

   NAFKAMs publikasjoner

...NAFKAM publiserer sin forskning hovedsakelig gjennom vitenskapelige artikler i nasjonale og...

   Fakultetsstyremøte 13. mai 2011

... Vinjar Fønnebø, NAFKAM, kl. 11:00-11:30. ...

   Doktorgradsavhandlinger

...Gjennomførte doktorgradsprosjekter ved NAFKAM:...

   WHO Collaborating centre

...In 2008, NAFKAM was appointed as the first World Health Organization collaborating centre for...

   Fakultetsstyremøte

... Orientering fra dekan Arnfinn Sundsfjord OS 2/14 Orienteringssak om evalueringen av NAFKAM 2014/115 OS... fakultet 20.02.2014 2/14 Orientering om evalueringen av NAFKAM Evalueringsrapporten om den interne... evalueringen av Nasjonalt forsknings-senter innen komplementær og alternativ medisin NAFKAM som senter ved...

   Forskning basert på RESF

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp danner grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker sykdomsforløp. Dette kan gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag.

   Welcome!

... The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM) is organized as a... addition NAFKAM is working with education, consultancy services, international and national... Scandinavian registry run by NAFKAM. The registry is collecting information from people who have experienced an...
1-25 of 145 | Next 25 Last 20
Skip to main content