19 hits:

Bjørk, hare, reinsdyr, og mastodonter er noen av artene som er funnet i 2 millioner år gammelt DNA fra et varmere Grønland. Dette er det eldste DNAet som noen gang har blitt funnet.

... medisin 22.05.1981 Dr.med. Inger Marie Skeibrok Dahl Avd.for sykepleievitensk. 12.06.1981.... Gerd Karin Bjørhovde Seksjon for engelsk 01.07.1988 Dr.scient. Ann Inger Sommer... Medisinsk fysiologi 01.06.1991 Dr.art. Inger Storli Seksjon for arkeologi 06.06.1991...
...: Inger Pauline Landsem has produced a report on the Premature Project at the request of the Health Trusts... to the Premature Project. Marianne Noredhov and Inger Pauline Landsem are working on research... the Tromsø Intervention Study on Preterms started. HAPPY BIRTHDAY! Inger Pauline...

Prosjektgruppe:Prof. Tore Sørlie, Forskningsgruppe psykiatri, IKM/UiT, DrPH, MPH, Helsefaglig forskningsleder, Ellen Blix, Klinisk forskningssenter/UNNPhD-student, Kand. Sykepleievit  Bente-Liss Roaldsen, Kreftavdelingen/UNN, IKM/UiT

Dette prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan kvensk/norskfinsk kulturarv kommer til uttrykk i dag. Prosjektet gjøres av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum og Nicolaysen Film AS.

The Center for Artificial Intelligence, CAI, investigates new ways of building intelligent computer systems and autonomous intelligent systems, using, among many techniques, data analytics, decision-support and decision-making with reasoning. Our aim is to push the limits further in terms of scalability, efficiency, robustness, security, dependability, autonomy, and real-time capabilities.

Er du interessert i å delta i forskningsprosjektet / Do you want to participate in the research project “The Relationship betweenFamily Adaptability and Cohesion and Academic Burnout among UniversityStudents in Norway”?

1-19 of 19 |