55 hits:

.... Naturgrunnlag, historie og utforming. (UTSOLGT!)Nr. 76, 1994: Alm, Torbjørn, Inger Greve Alsos...,- Nr. 78, 1994: Alm, Torbjørn. Inger Greve Alsos & Kari Anne Bråthen: Botaniske..., Torbjørn, Inger Greve Alsos, Valentina A. Kostina, Anders Often & Mikko Piirainen: Cultural landscapes...
... medisin 22.05.1981 Dr.med. Inger Marie Skeibrok Dahl Avd.for sykepleievitensk. 12.06.1981.... Gerd Karin Bjørhovde Seksjon for engelsk 01.07.1988 Dr.scient. Ann Inger Sommer... Medisinsk fysiologi 01.06.1991 Dr.art. Inger Storli Seksjon for arkeologi 06.06.1991...

I perioden 1974-2012 har det vært avlagt i alt 311 doktorgrader ved fakultetet, dvs. Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2009-2012) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (1997-2009) Institutt for matematiske realfag (1974-1997) Institutt for biologi og geologi (1974-1997) Institutt for biologi ble overført til BFE-fakultetet i 2009 i forbindelse med fusjonen. Doktorgrader i biologi avlagt etter 1. juli 2009 er derfor ikke tatt med i oversikten.

I perioden 1974-2012 har det vært avlagt i alt 311 doktorgrader ved fakultetet, dvs. Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2009-2012) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (1997-2009) Institutt for matematiske realfag (1974-1997) Institutt for biologi og geologi (1974-1997) Institutt for biologi ble overført til BFE-fakultetet i 2009 i forbindelse med fusjonen. Doktorgrader i biologi avlagt etter 1. juli 2009 er derfor ikke tatt med i oversikten.

... nasjonalt og globaltTombre, Ingunn M., Alsos, Inger Greve og Dalhaug, Laila: Individmerking av gjess: om alt... - 2013-   229/2000 VED FORRIGE TUSENÅRSSKIFTE (UTSOLGT!)Storli, Inger... MENNESKER PÅ VANDRING  (UTSOLGT!)Innledning: Storli, IngerNielssen, Alf Ragnar: Fra...

Here is a list of H2020 Projects where UiT participates:

1-25 of 55 | Next 25 Last 5