Organisasjonsenhet
Sist oppdatert
Fra:

Til:
This search has: 62 hits
Show hits per page
Add sort field

   Tromura, naturvitenskap, 1978-

.... Naturgrunnlag, historie og utforming. (UTSOLGT!)Nr. 76, 1994: Alm, Torbjørn, Inger Greve Alsos...,- Nr. 78, 1994: Alm, Torbjørn. Inger Greve Alsos & Kari Anne Bråthen: Botaniske..., Torbjørn, Inger Greve Alsos, Valentina A. Kostina, Anders Often & Mikko Piirainen: Cultural landscapes...

   Doktorgrader ved UiT

... medisin 22.05.1981 Dr.med. Inger Marie Skeibrok Dahl Avd.for sykepleievitensk. 12.06.1981.... Gerd Karin Bjørhovde Seksjon for engelsk 01.07.1988 Dr.scient. Ann Inger Sommer... Medisinsk fysiologi 01.06.1991 Dr.art. Inger Storli Seksjon for arkeologi 06.06.1991...

   Public defences 1974-2012

I perioden 1974-2012 har det vært avlagt i alt 311 doktorgrader ved fakultetet, dvs. Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2009-2012) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (1997-2009) Institutt for matematiske realfag (1974-1997) Institutt for biologi og geologi (1974-1997) Institutt for biologi ble overført til BFE-fakultetet i 2009 i forbindelse med fusjonen. Doktorgrader i biologi avlagt etter 1. juli 2009 er derfor ikke tatt med i oversikten.

   Disputaser 1974-2012

I perioden 1974-2012 har det vært avlagt i alt 311 doktorgrader ved fakultetet, dvs. Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2009-2012) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (1997-2009) Institutt for matematiske realfag (1974-1997) Institutt for biologi og geologi (1974-1997) Institutt for biologi ble overført til BFE-fakultetet i 2009 i forbindelse med fusjonen. Doktorgrader i biologi avlagt etter 1. juli 2009 er derfor ikke tatt med i oversikten.

   Ottar 2000-2003

... nasjonalt og globaltTombre, Ingunn M., Alsos, Inger Greve og Dalhaug, Laila: Individmerking av gjess: om alt... - 2013-   229/2000 VED FORRIGE TUSENÅRSSKIFTE (UTSOLGT!)Storli, Inger... MENNESKER PÅ VANDRING  (UTSOLGT!)Innledning: Storli, IngerNielssen, Alf Ragnar: Fra...

   Doktorgrader ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Siden 1982 har BFE uteksaminert 388 doktorer innen en rekke naturvitenskapelige- og samfunnsfaglige disipliner. Under finnes en oversikt over alle som har disputert og oppnådd doktorgrad her. For hver doktorand er angitt instituttilhørighet på disputastidspunkt.

   H2020 Projects at UiT

Here is a list of H2020 Projects where UiT participates:

   Forskerskoler ved UiT

..., UiT-kontakter: Galina Gusarova/Inger Greve Alsos  ...
1-25 of 62 | Next 25 Last 12