Økonomi og administrasjon - bachelor


SS-UiT-Tromso-Irmelin-000223.jpg Næringslivet etterlyser folk med økonomi og lederutdanning! UiT Norges arktiske universitet tilbyr et bachelorstudium i økonomi og administrasjon tilpasset næringslivets behov.
Facts
Duration:3 År
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i økonomi og administrasjon.
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 369
Usikker - hjelp meg
Shortcuts

Programme description

Programme description

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet følger nasjonale retningslinjer for økonomisk/administrative fag og er tilpasset det internasjonale gradssystemet med 3-årige bachelorstudier. Studiet gir en grunnleggende utdanning i bedriftsøkonomi, markeds- og administrasjonsfag.

De første to årene av programmet er felles og obligatorisk for alle studentene. I løpet av disse to årene gis det grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag.  

Det tredje året kan studentene velge blant tre emnegrupper: En generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland.

 

Anbefalt litteratur ved oppstart:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123


Programme structure
Learning outcomes

Learning outcomes

Studiet skal gi kandidatene en bred plattform for å arbeide som spesialister eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.

Kunnskapsmål
Kandidatene skal ved studiets slutt ha bred og oppdatert kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i virksomhetsstyring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Ferdighetsmål
Studiet skal gi kandidatene grunnleggende ferdigheter innen de økonomisk-administrative fagområdene.

Kandidatene skal være i stand til å vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap. De skal videre ha kunnskap om hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes og hvordan produkter og tjenester markedsføres.

Kandidatenes metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder skal gjøre dem i stand til å innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse
Kandidatene skal være i stand til å vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.

 

Admission requirements

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 120

Poenggrenser ved opptak høsten 2015 (Hovedopptaket):
Ordinær kvote: 40,1
Førstegangsvitnemålskvote: 36,2

 

Teaching and assessment

Teaching and assessment

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.
Language of instruction

Language of instruction

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen
Exchange possibilities

Exchange possibilities

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

 

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

 

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

 

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i fjerde og femte semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Utveksling - en verdifull opplevelse»

 

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Job prospectives

Job prospectives

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel.
Access to further studies

Access to further studies

Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) eller mastergradsprogrammet i «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT Norges arktiske universitet.
Study plan


Contact
Related professions
Aksjemegler
Finansanalytiker
Forsikringsrådgiver
Karriereveileder
Konsulent
Leder
Markedsanalytiker
Markedsføringskonsulent
Markedssjef
Megler
Personalsjef
Regnskapsfører
Reiselivsmedarbeider
Saksbehandler
Siviløkonom
Økonom
Økonomisjef

TREDJE STUDIEÅR

Emnevalg

Hva sier tidligere studenter og hva gjør de nå?

Kristian Ulriksen

Bachelor og Master i økonomi og administrasjon

Jeg valgte å studere på Handelshøgskolen (HHT) idet jeg da kunne studere i Tromsø og fortsatt være nær  familie og venner.  I dag er jeg ansatt som Innkjøpsleder i Econor AS hvor jeg jobber med kjøp og salg.

Tiden ved HHT var preget av få bekymringer, stor variasjon i arbeidsmengde, sosial trivsel og tunge eksamensperioder. Alt i alt en veldig fin tid med gode minner.

Sigrid Mogård

Master i økonomi og administrasjon

Jeg arbeider som seniorrådgiver hos Sjurelv & Kufaas. Selskapet tilby prosess – og prosjektledelse, rådgivning, utredninger og nærings- og bedriftsutvikling. Til enhver tid er jeg prosjektleder for en rekke prosjekter, hvor jeg har ansvaret for framdrift, koordinering og gjennomføring. Jeg har arbeidet hos Sjurelv & Kufaas siden jeg ble uteksaminert fra HHT i mai 2011.

Jeg har min bachelorgrad fra BI Oslo, og ønsket å flytte tilbake til hjembyen min Tromsø for å ta mastergrad i økonomi og administrasjon / siviløkonom.

Å ta mastergraden ved HHT var lærerikt og givende, med et godt klassemiljø både faglig og sosialt. Under skrivningen av masteroppgaven satt jeg stor pris på å ha engasjerte veiledere under hele prosessen.

Anders Hauge Wien

Master i økonomi og administrasjon

Jeg arbeider på Handelshøgskolen ved UiT som førsteamanuensis i markedsføring. Underviser i markedsføringsfag, er veileder på bachelor- og masteroppgaver og forsker på ulike temaer knyttet til digital markedsføring. Har vært på Handelshøgskolen siden 2009 da jeg begynte som doktorgradsstipendiat.

Jeg valgte HHT fordi jeg ville bli siviløkonom og dere tilbydde en god utdanning på dette.

Jeg hadde det flott som student. Det var en veldig fin tid. Det var et godt studentmiljø på skolen som gjorde at man trivdes både i skolesammenheng og i fritidssammenheng. Foreleserne var veldig flinke, og lett tilgjengelige etter forelesningene for å svare på spørsmål man måtte ha.