Dokumenttittel: Søknad om reservasjon av rom ved Helsefak
Utstillinga imPuls står plassert i vrimlearealer i Farmasi- og MH-bygget. Dersom det skulle oppstå skader på utstillinga i forbindelse med et arrangement, vil leietaker bli holdt ansvarlig.
Dersom det oppgis uriktige opplysninger kan søker miste retten til å låne rom.

Fyll inn feltene (feltene med blå skrift er obligatoriske):

Opplysninger om arrangement
Kan ansatte/studenter ved UiT delta: Yes No

Opplysninger om søker/kontaktperson

Lokaler

Arrangement utenfor vanlig arbeidstid (fylles ut når arrangementer er/varer ut over vanlig arbeidstid/helg)