Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Doktorgradsprogram ved UiT

Guttorm Guttormsgaards labyrint, detalj

Det helsevitskaplege fakultet (Helsefak)
Ph.d. program i helsevitskapelege fag, studieretning helsevitskap. Dette omfattar dei ulike faga ved fakultetet: farmasi, helse- og omsorgsfag, medisin, medisinsk biologi, molekylær- og strukturbiologi, odontologi, psykologi, telemedisin og e-helse

Det juridiske fakultet (Jurfak)
Ph.d.-studiet i rettsvitskap

Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)

  • Ph.d.-program i naturvitskap, tre studieretningar: biologi, bioteknologi og ressursforvalting
  • Ph.d.-program i samfunnvitskap, fire studieretningar: bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, organisasjon og leiing, og markedsfag

Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL-fak)
Ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitskap, 14 studieretningar: arkeologi, dokumentasjonsvitskap, filosofi, historie, kunstvitskap, litteratur og kultur, pedagogikk, reiseliv, religion, samfunnsplanlegging og kulturforståing, sosialantropologi, sosiologi, språkvitskap, statsvitskap

Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi (IVT-fak)
Ph.d.-program i anvendt matematikk og berekningsorienterte ingeniørbruksmåtar

Fakultet for naturvitskap og teknologi (NT-fak)Page administrator: Håkon Fottland
Last updated: 17.10.2017 14:13

Portal forskningsadministrasjon
 

Helsefak

HSL-fak

Jurfak

IVT-fak

BFE-fak

NT-fak

[Loading...]