Arctic Centre for Sustainable Energy - ARC

UiT The Arctic University of Norway is in 2017 establishing the Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC). This is an interdisciplinary centre focusing on Arctic challenges and conditions within renewable energy and greenhouse gas management. The centre will combine expertise in physics, humanities, chemistry, social sciences, applied mathematics, marine biology, computer science, and electrical engineering. The initiative will permeate the university in its entirety and will strengthen existing research activities at UiT within the scope of the centre.

The centre is a 110 MNOK initiative by UiT, which will finance eight new professors within renewable energy and greenhouse gas management. Each new professor will receive one PhD student and/or one postdoctoral position at his/her disposal as part of a start-up package. The applicant should value working in an interdisciplinary environment.

The centre’s main objectives are:

  • interdisciplinary R&D excellence within renewable energy and CO2 management in order to create sustainable societies in the Arctic
  • to create an internationally competitive and outstanding environment that is an attractive R&D partner for the commercial and public sectors
  • to ensure that graduates receive high quality education and expertise within renewable energy and CO2 management that is relevant for the business and public sector in the north

The focus themes of the centre, seen in an Arctic context, are ethical and responsible prosumption of distributed renewable electricity, fuels and thermal energy, and an accountable management of greenhouse gases.

News

Presentasjon av ARC

Labyrint, UiTs eget kunnskapsmagasin, har laget en serie med innslag om ARC.
Gjemt under en litt dyster tittel, "På vei mot stupet?", viser magasinet flere lyspunkter og stor tro på fremtiden ved UiT. Her for vi blant annet innsikt i to pågående hovedprosjekt som viser utgangspunktet for satsingen på ARC ved UiT: Algeprosjektet på Finnfjord Smelteverk AS og solenergi som delen av ett fremtidig hybrid system med fornybare energikilder.

29.06.2017

Fornybar energi og urbefolkning i Arktis

UiT og ARC deltar i paneldebatt om utvikling av fornybar energi arrangert av University of Saskatchewan (USASK), School of Environment and Sustainability, i Canada, tirsdag 20. juni 2017. I forkant av debatten ble det holdt innlegg om status og utvikling innen fornybar energi i Sverige, Norge og Alaska, og det var stor oppslutning både fra akademia, næringsliv, offentlige institusjoner og representater fra lokalbefolkning.  Informasjon om paneldebatten er lagt ut på University of Saskatchewan sine nettsider:
http://www.usask.ca/sens/news/2017/june-20---panel-on-renewable-energy-and-northern-communities.php

26.06.2017

Activities
Skip to main content