ARC - Arctic Centre for Sustainable Energy

UiT The Arctic University of Norway established in 2017 the Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC). This is an interdisciplinary centre focusing on Arctic challenges and conditions within renewable energy and greenhouse gas management. The centre will combine expertise in mathematics, humanities, informatics, natural and social sciences.

The centre’s main objectives are:

  • interdisciplinary R&D excellence within renewable energy and CO2 management in order to create sustainable societies in the Arctic
  • to create an internationally competitive and outstanding environment that is an attractive R&D partner for the commercial and public sectors
  • to ensure that graduates receive high quality education and expertise within renewable energy and CO2 management that is relevant for the business and public sector in the north

The focus themes of the centre, seen in an Arctic context, are ethical and responsible prosumption of distributed renewable electricity, fuels and thermal energy, and an accountable management of greenhouse gases.

News

Tildeling av ARC strategimidler vår 2019

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader. Den totale søknadssummen var på kr 2 950 kNOK.  Alle prosjektforslagene var innenfor ARC tematikk.

21.02.2019

100 millioner til framtidas energisystem på Nord-Senja

UiT sitt arktiske senter for bærekraftig energi (ARC) er med på laget og i prosjektet som nå skal realisere smarte energiløsninger på Nord-Senja. Enova har bevilget 38,7 millioner til Troms Kraft Nett AS som leder prosjektet. Totalt er prosjektet på ca 100 millioner kroner og strekker seg over fem år. UiT sin andel av prosjektet er ca 10 millioner.

01.02.2019

Solenergi + elbil = sant

Overgangen til elektrisk transport har et stort potensial for å redusere både lokal luftforurensning og verdens utslipp av klimagasser, gitt at ladingen skjer med fornybar energi. Takket være tydelig og målrettet tilrettelegging fra staten har Norge tatt ledertrøyen i den globale elbilrevolusjonen. Utviklingen i solcelleinstallasjoner har endelig tatt fart også i Norge, men på et langt mer beskjedent nivå. Vi mener at det er store muligheter for at utviklingen innenfor elbilbruk og solenergi kan gå hånd i hånd, spesielt ved å ta i bruk solenergi på offentlige bygninger og å legge til rette for elbillading på arbeidsplasser. Solenergi kan gi drivkraft til elbilrevolusjonen – også i Nord-Norge.

24.01.2019

ARC strategimidler januar 2019

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader om ARC strategimidler. Den totale søknadssummen er på 2 950 kNOK. ARC styret kan ved denne utlysningen bevilge inntil 900 kNOK.

21.01.2019

Activities

Upcoming Seminars and Events

21. Mars, Tromsø, Peter F. Hjort seminar, Teknologi, energi og kraft.

26th March, ARC Day Narvik. Program/registration

3rd June, Application deadline for ARC strategy funds.

12th June, Narvik, ARC Seminar ‘Electrical Transport’.

25-27 September Narvik, NORDPIE2019