ConGender

The ConGender research group is engaged in research that highlight differences and power inequalities in contemporary society. We have a joint interest in feminist theory and perspectives. Methodologically our apporach is interdisciplinary. Gender, difference and power are important perspectives across empirical and disciplinary research areas. Norsk: I forskningsgruppen ConGender arbeider vi med teori og begreper som kan sensitivere oss for ulike typer av forskjell og maktubalanse i samfunnet, med en spesiell vekt på feministiske perspektiver. Vi har en tverrdisiplinær tilnærming. Kjønn, forskjell og makt er et viktig perspektiv uavhengig av fag og samfunnsområde.