Members

Jorde, Rolf

Professor
Recruitment Section
Campus Tromsø


Johan Svartberg

Professor II
Department of Clinical Medicine
Campus Tromsø


Ragnar Martin Joakimsen

Professor II
Department of Clinical Medicine
Campus Tromsø


Grimnes, Guri

Førsteamanuensis II
Department of Clinical Medicine
Campus Tromsø


Yngve Anton Figenschau

Professor
Medisinsk biokjemi
Campus Tromsø


Lone Jørgensen

Professor
Faculty of Health Sciences
Campus Tromsø


Birthe Lund Angermo

Funksjon: Forskningssykepleier UNN
E-post:birthe.angermo@unn.no

Marie Kjærgård

Funksjon: Stipendiat (Helse Nord). 
E-post: marie.kjaergaard@unn.no 

Ieva Zostautiene

Funksjon: Assistentlege Medisinsk avdeling UNN
E-post: ieva.zostautiene@unn.no

Yvonne Pasing

Funksjon: Assistentlege Medisinsk avdeling UNN
E-post: y.pasing@gmx.de

Johanna Øberg

Funksjon. Forskerlinjestudent
E-post: johanna.oberg@hotmail.com

Martin Solvang Johnsen

Funksjon: Forskerlinjestudent
E-post: martin_s_johnsen@hotmail.com

Christina Bjørsvik

Funksjon: forskerlinjestudent
E-post: lillebjoersvik@hotmail.com