Ann-Mari Andersen

Universitetslektor
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta

+4778450288
+4797773776

Else Målfrid Boine

Associate professor
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta

Alta, Btr. 1-2-3
+4777623271
+47 95803144

Merethe Giertsen

Førstelektor
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta

+4778450381
90 69 30 20

Eli Synnøve Skum Hanssen

Seniorrådgiver/koordinator for arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap ved administrasjonen på UiT
HR and Organization Section
Campus Alta

Alta, Btr. 1-2-3
+4778450325
913 74 631

Haugland, Randi Marie Dahl

Dosent
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Tromsø

Modulbygg
+4778450316

Henriksen, Jan Erik

Professor, Social work
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta


Berit D. Thorslund

Universitetslektor
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta


Hermansen, Nina

Head of Departement
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta

+4778450331
Mobil 99241655

Høgmo, Katrine

Universitetslektor
Department of Social Education
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058145

Øvernes, Siv

Associate Professor, PhD social anthropology.
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta

Alta, Btr. 1-2-3
+4778450146
95982799

Gro Jensen

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Banerji, Tanja Rita Nyman

Universitetslektor
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta

+4778450157
+4792251548

Haug, Veronica

Førsteamanuensis
Department of Child Welfare and Social Work
Campus Alta