Kenneth Bowitz Larsen

Konfokalmikroskopi
Department of Medical Biology
Campus Tromsø

MH
+4777645320

Eilertsen, Tom-Ivar

Operational manager , AMCF
Department of Medical Biology
Campus Tromsø


Olsen, Randi

Kjernefasilitet for avansert mikroskopi - KAM, IMB, Helsefak
Department of Medical Biology
Campus Tromsø

MH
+4777645315
40602619

Augusta Hlin Aspar Sundbø

Advanced Microscopy Core Facility - AMCF, IMB, Helsefak
Department of Medical Biology
Campus Tromsø

MH
+4777623227
90036474

Lyså, Roy Andre

Department of Medical Biology
Campus Tromsø