Fornybar energi og urbefolkning i Arktis

UiT og ARC deltar i paneldebatt om utvikling av fornybar energi arrangert av University of Saskatchewan (USASK), School of Environment and Sustainability, i Canada, tirsdag 20. juni 2017. I forkant av debatten ble det holdt innlegg om status og utvikling innen fornybar energi i Sverige, Norge og Alaska, og det var stor oppslutning både fra akademia, næringsliv, offentlige institusjoner og representater fra lokalbefolkning.  Informasjon om paneldebatten er lagt ut på University of Saskatchewan sine nettsider:
http://www.usask.ca/sens/news/2017/june-20---panel-on-renewable-energy-and-northern-communities.php

Førsteamanuensis Yngve Birkelund fra Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet ved UiT, samt leder av ARC, presenterte utsikter for ny elektrisitetsproduksjon fra vann-, vind- og solenergi i forkant av paneldebatten. Den unike situasjonen med vannkraft i Norge vakte stor interesse, og debatten i etterkant handlet mye om hvordan en kan legge til rette for ny kraftproduksjon i sammarbeid med myndigheter og lokale interesser.

 

Etter paneldebatten, 20-23. juni, arrangerte  Prof. Greg Poelzer, School of Environment and Sustainability, USASK, ett arbeidsseminar omkring fornybar energi og urbefolkning i Arktis. Deltagere på seminaret kom fra USASK, UiT, Saskatchewan Polytechnic, University of Alaska, University of British Colombia og Arizona State University, og målet for seminaret var samarbeid om og utvikling av nye forskningsprosjekter knyttet til urbefolkning og fornybar energi. Her forventer vi stor aktivitet og flere nye prosjekter i årene fremover.

 

Poelzer har i dag en delstilling ved UiT, og det er flere forskere ved ARC og UiT som har vært og er innvolvert i prosjekter knyttet til dette temaet.

 

 

 



Page administrator: Yngve Birkelund
created: 26.06.2017 13:56
Attachments:
FullSizeRender