Ren energi for alle

ARC representerte FNs bærekrafts mål nr 7 i Tromsø Sentrums markering av
Verdens Miljødag  5. juni 2018.

 

Inger Solheim og Ronald Jann Hardersen på stand i Tromsø sentrum under markeringen av Verdens miljødag 5. juni 2018. Foto: xxx

Ca 600 skolelever deltok på markeringen av FNs miljødag i Tromsø sentrum.  Programmet var fylt med aktiviteter, gratis mat og stands. Elevene løste en Quiz basert på FNs bærekratsmål. For å svare på quizen kunne elevene spørre representantene for de ulike målene.

ARC representerte bærekrafts målet Ren energi for alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris. Med følgende mål:

  • Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris
  • Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk
  • Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis
  • Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi
  • Innen 2030 utbygge infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogrammer

Quiz spørsmålet for «Ren energi for alle» var «Hvilket universitet i Norge er det første til å anskaffe egne el-fly». Svaret her er UiT, og viser til at UiT i løpet av 2018 skal anskaffe to elektriske småfly. Mange elever var både overasket og imponert over at UiT satser på dette. Spørsmålet ga anledning til å snakke med elvene om elektrifisering av samfunnet, utvikling av teknologi samt utdanningsmuligheter ved UiT.Page administrator: Inger Solheim
Last updated: 07.06.2018 10:05