Tildeling av ARC strategimidler

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader. Den totale søknadssummen var på kr 4 439 kNOK.  Alle prosjektforslagene var innenfor ARC tematikk.

Tildelingen er gjort av ARC styret, og følger innstilling fra evalueringsgruppen. Føringer i utlysningen var ARC strategimidler skal bidra til å nå sentrerts mål ved å støtte prosjekter med problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser. Komiteen vektla vitenskapelig kvalitet og relevans for ARC.  

ARC strategimidler, 1 400 kNOK for 2018 tildeles slik:

ID-2 Gaining genomic insight into arctic microalgae carbon capture Technologies.

Prosjektleder/Deltakere: Førsteam. Hans Christopher Bernstein, NFH-BFE/ Richard Andre Ingebrigtsen (UiT-NFH), Norwegian Sequencing Centre (NSC, Oslo).

Tildelt beløp: NOK 225 000

ID-3 A pure PV and EV based power system.

Prosjektleder/Deltakere: Prof. T. Boström, IFT-NT/ BEESG, Uppsala University, Prof. T. Gjengedal (IET, IVT) , Assoc. prof. B. Kristoffersen (ISV, HSL), Prof. HK. Hernes (ISV, HSL).

Tildelt beløp: NOK 520 000

ID-7 Bruk av GIS i tverrfaglig forskning (seminar, workshop og kurs).

Prosjektleder/Deltakere: Clara Good, IFT-NT.

Tildelt beløp: NOK 155 000

ID-8 Ladeteknologi for elektrifisert framdrift av maritime fartøy og luftfart.

Prosjektleder/Deltakere: Bjarte Hoff, IE-IVT/ Terje Gjengedal og Trond Østrem, (IE-IVT), Clara Good (IFT-NT) og Yngve Birkelund  (IIS-NT).

Tildelt beløp: NOK 500 000Page administrator:
Last updated: 20.07.2018 09:49