ARC strategimidler januar 2019

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader om ARC strategimidler. Den totale søknadssummen er på 2 950 kNOK. ARC styret kan ved denne utlysningen bevilge inntil 900 kNOK.

Vedlagt er en opplisting av innkommende søknader.Page administrator:
Last updated: 21.01.2019 14:58