Tildeling av ARC strategimidler høst 2019

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt fire søknader. Den totale søknadssummen var på kr 1 223 kNOK.  Alle prosjektforslagene var innenfor ARC tematikk.

Tildelingen er gjort av ARC styret, og følger innstilling fra evalueringsgruppen. Føringer i utlysningen var ARC strategimidler skal bidra til å nå sentrerts mål ved å støtte prosjekter med problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser. Komiteen vektla Vitenskapelighet, bidrag til ARC, Impact, Gjennomførbarhet og mulighet for ekstern finansiering.

ARC strategimidler, 520 kNOK for tildeles slik:

New Molecular and Polymeric Materials for PEM Fuel Cells, Abhik Ghosh, NT- IK, NOK 520 000

 

Netse utlysning kommer i desember 2019Page administrator:
created: 26.06.2019 09:36