Financial support to algae cultivation at Finnfjord Ferrosilisium

Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi ved UiT får 16,3 millioner kroner fra programstyret for næringsretta midler til å gjennomføre prosjektet Oppskalering av massedyrking av kiselalger til industriell skala. Søknadssummen var 28,8 mill. kroner. Prosjektet er et samarbeid mellom UiT og Finnfjord AS og skal bidra til bærekraftig produksjon av omega-3 og proteinrik marin kiselalgebiomasse til fiskefôr ved bruk av fabrikkrøyk ved Finnfjord.Page administrator: Øyvind Stokke
created: 28.03.2017 10:23