SFI Dsolve (biodegradable plastics for marine applications)

Vår forskning har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer. 

Vår ambisjon er å plassere Norge i spissen for forskning, utvikling og bruk av smarte bionedbrytbare materialer for å redusere det globale problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk.

Senteret skal utvikle forskningsbaserte løsninger og hjelpe industrien med å utvikle bærekraftige innovasjoner for det globale markedet, herunder:

 • Utvikling av nye plasttyper (polymerer for fiber til tråd, nett og tauverk m.v)
 • Teste styrke, holdbarhet og nedbrytning av nye materialer
 • Grundige forsøk på fiskefartøy og oppdrettsanlegg for å avklare effektivitet, holdbarhet og brukervennlighet for bionedbrytbare redskaper
 • Analyser av motivasjon og effekt av insentiver for å ta i bruk nye materialer i sjømatnæringen
 • Teste og analysere gjenvinnbarheten av materialer til fiskerinæringen
 • Resultatformidling for å gjøre det lettere for næringsaktørene å ta i bruk bionedbrytbare materialer

Våre fokusområder er:

 • Innovasjon, teknologiutvikling og nye produkter
 • Forvaltningsvilkår og insentiver
 • Verdikjeder, sirkularitet og markedstilgang
 • Lønnsomme og aksepterte forretningsmodeller
 • Redusere klimagassavtrykk og bidra til å oppnå FN´s klima-, energi- og bærekraftmål


Page administrator:
created: 26.01.2021 12:34