Renewable Energy in Remote and Indigenous Communities

Our international partner, University of Saskatchewan, Canada, is hosting a seminar on Renewable Energy in Remote and Indigenous Communities Sept. 5th, 2017. ARC is invited to this seminar, and current lead Yngve Birkelund will attend the seminar and workshop this week. The goal for participation, is to create a international collaboration and initiatives connected to renewable energy projects.  Part of this seminar is streamed live, on the link under.

05.09.17

Presentasjon av ARC

Labyrint, UiTs eget kunnskapsmagasin, har laget en serie med innslag om ARC.
Gjemt under en litt dyster tittel, "På vei mot stupet?", viser magasinet flere lyspunkter og stor tro på fremtiden ved UiT. Her for vi blant annet innsikt i to pågående hovedprosjekt som viser utgangspunktet for satsingen på ARC ved UiT: Algeprosjektet på Finnfjord Smelteverk AS og solenergi som delen av ett fremtidig hybrid system med fornybare energikilder.

29.06.17

Fornybar energi og urbefolkning i Arktis

UiT og ARC deltar i paneldebatt om utvikling av fornybar energi arrangert av University of Saskatchewan (USASK), School of Environment and Sustainability, i Canada, tirsdag 20. juni 2017. I forkant av debatten ble det holdt innlegg om status og utvikling innen fornybar energi i Sverige, Norge og Alaska, og det var stor oppslutning både fra akademia, næringsliv, offentlige institusjoner og representater fra lokalbefolkning.  Informasjon om paneldebatten er lagt ut på University of Saskatchewan sine nettsider:
http://www.usask.ca/sens/news/2017/june-20---panel-on-renewable-energy-and-northern-communities.php

26.06.17

Gavepakke på 18 millioner til UiT og Finnfjord AS

UiT Norges arktiske universitet og Finnfjord AS får over 18 millioner kroner fra staten og fylket for å oppskalere prosjektet der kiselalger «fores» med fabrikkrøyk fra smelteverket.

09.05.17

– Jeg liker holdningen og ambisjonene her

– Veldig spennende å se den innovasjonen som pågår her. Vi trenger denne type nytenking, forskning og utvikling som dette algeprosjektet er et eksempel på, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen under sitt besøk hos Finnfjord AS torsdag.

31.03.17

PhD winter school in renewable energy

The Arctic cross-disciplinary winter school on "Energy transition in the North" had its first gathering for 14 PhD students from University of Oulu, Luleå University of Technology, UiT The Arctic university of Norway and University of Lapland during the week 12.-18. March. Arctic centre for sustainable energy (ARC) has the lead of the Norwegian part of the school, and associate professor Yngve Birkelund from was travelling together with students,  from Oulu, via Luleå, Jokkmokk, Porjus, Kiruna, Abisko to Narvik.  Here is a short summarizing of this week from him.

29.03.17

Skal bruke solceller til å unngå overbelastning fra elbil

EU-prosjekt i Tromsø skal teste ut ladeløsning som lar deg lade raskere når det er sol.

20.12.16

Kartla jordvarme under permafrosten

Fysiker Thomas Beka ved UiT kartla Svalbards berggrunn i flere titalls kilometers dybde, det er første gang noensinne at denne typen målinger utføres på øygruppen i Arktis.

15.12.16

Utviklet sensor for måling av klimagass i havet

En liten chip med stort potensiale

15.12.16

Fanger solenergi med karbon-nanorør

Fysikeren Zhonghua Chen har jobbet med å utvikle solfangere med overflatemateriale som gir høy absorbsjon og lav emisjon.

15.12.16

Skip to main content