Northern energy planning project

ARC is partner in a northern energy planning Project lead by University of Saskatchewan, Canada

19.07.19

Tildeling av ARC strategimidler høst 2019

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt fire søknader. Den totale søknadssummen var på kr 1 223 kNOK.  Alle prosjektforslagene var innenfor ARC tematikk.

26.06.19

Energikonferanse på Finnsnes

"Nye energiframtider for Senja?" er den spørrende tittelen på energikonferansen som går av stabelen i Kunnskapsparken på Finnsnes 27. mai

25.05.19

Vindkraft og solenergi vinner over karbonfangst

Forskere har sammenlignet karbonfangstteknologi med fornybare energi-teknologier. 

07.05.19


Tildeling av ARC strategimidler vår 2019

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader. Den totale søknadssummen var på kr 2 950 kNOK.  Alle prosjektforslagene var innenfor ARC tematikk.

21.02.19

100 millioner til framtidas energisystem på Nord-Senja

UiT sitt arktiske senter for bærekraftig energi (ARC) er med på laget og i prosjektet som nå skal realisere smarte energiløsninger på Nord-Senja. Enova har bevilget 38,7 millioner til Troms Kraft Nett AS som leder prosjektet. Totalt er prosjektet på ca 100 millioner kroner og strekker seg over fem år. UiT sin andel av prosjektet er ca 10 millioner.

01.02.19

Solenergi + elbil = sant

Overgangen til elektrisk transport har et stort potensial for å redusere både lokal luftforurensning og verdens utslipp av klimagasser, gitt at ladingen skjer med fornybar energi. Takket være tydelig og målrettet tilrettelegging fra staten har Norge tatt ledertrøyen i den globale elbilrevolusjonen. Utviklingen i solcelleinstallasjoner har endelig tatt fart også i Norge, men på et langt mer beskjedent nivå. Vi mener at det er store muligheter for at utviklingen innenfor elbilbruk og solenergi kan gå hånd i hånd, spesielt ved å ta i bruk solenergi på offentlige bygninger og å legge til rette for elbillading på arbeidsplasser. Solenergi kan gi drivkraft til elbilrevolusjonen – også i Nord-Norge.

24.01.19

ARC strategimidler januar 2019

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader om ARC strategimidler. Den totale søknadssummen er på 2 950 kNOK. ARC styret kan ved denne utlysningen bevilge inntil 900 kNOK.

21.01.19

ARC strategimidler

Utlysning av ARC strategimidler: frist 14. januar og 3. juni 2019

13.12.18

Universitet vil kjøpe Norges andre og tredje elfly

Vil få erfaring med hvordan elfly oppfører seg under arktiske forhold.

23.11.18

ARC is officially inaugurated

The Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) finally had its official inauguration after being established already in 2017. It was a day to celebrate, but more importantly, to present the different projects ARC is working on to combat climate change.

07.11.18

UiT Project (WindCoE) Wins the ‘Arctic Award 2018’

Winners of the Arctic Awards project competition were announced in Brussels, 9th October 2018 in Scotland House, Brussels. UiT project ‘WindCoE’ funded by Interreg Botnia-Atlantica & Nordland Fylkeskommune won the Arctic Award 2018 in category of ‘Cold Climate Opportunities’. Professor Muhammad Virk of UiT along his team managed this project from the Norwegian side.

23.10.18

ARC team awarded 16 MNOK for interdisciplinary research project: RENEW

UiT the Arctic University of Norway has awarded a new interdisciplinary research project: Transformation to a Renewable & Smart Rural Power System Community (RENEW)

16.10.18

Vil løse globale utfordringer sammen

Forskningen ved Senter for fornybar energi (ARC) ved UiT kan komme befolkningen i Alaska og Canada til gode. Se video i saken!

04.09.18

Nytt prosjekt - energi og smarte løsninger for boliger

Ofoten Midt-Troms Boligbyggerlag (OMT BBL) har i samarbeid med UiT campus Narvik, Nordkraft og Enerconsult fått tilskudd fra ENOVA til prosjektet Smart Arctic Buildings. Målet med prosjektet er å utvikle løsninger for boligbyggelag slik at energibruken reduseres med fornybare og smarte tiltak. Konkret vil prosjektet gi nyttig kunnskap til boliger i Narvik og Longyearbyen, med stort potensiale for å spre dette videre i arktiske strøk.

16.08.18

Sauebonde satser på solceller

Innslag på NRK distriktsprogram - Troms 9. august 2018

10.08.18

Smarte løsninger og bærekraftige framtider: Energilab og energikafé på Husøya

13. juni 2018, ble det arrangert fornybar-energilab på Husøy skolen, og om kvelden Energikafe i samarbeid med Husøy grendelag og Tromskraft.

10.08.18

Solenergi fungerer godt i Nordnorge

Innslag på NRK Distriktsnyheter fra Troms og Finnmark 01.08.2018.

06.08.18

Solenergi i Tromsø, virker bedre enn mange tror!

Det er ikke mange som tror at solenergi i Tromsø eller Nord-Norge er en god ide, de
fleste
tror at det er for mørkt og kaldt her. Det er akkurat denne myten som jeg ønsker å knuse, og som jeg mener vi faktisk har klart å knuse takket være data fra vårt solenergisystem på UiT!

20.07.18

Tildeling av ARC strategimidler

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader. Den totale søknadssummen var på kr 4 439 kNOK.  Alle prosjektforslagene var innenfor ARC tematikk.

20.07.18

Welcome to Hans Christopher Bernstein, new ARC Associate Professor, BFE-NFH

Most commonly known for Bioengineering of algae and bacteria as well as microbial
ecology.

26.06.18

ARC strategimidler

Ved søknadsfristen var det kommet inn totalt ni søknader om ARC strategimidler. Den totale søknadssummen er på kr 4 439 kNOK. ARC styret kan ved denne utlysningen bevilge inntil 1,4 millioner kroner.

18.06.18

Ren energi for alle

ARC representerte FNs bærekrafts mål nr 7 i Tromsø Sentrums markering av
Verdens Miljødag  5. juni 2018.

07.06.18

ARC strategimidler

Utlysning av ARC strategimidler: frist 15. juni 2018

28.05.18


Renewable Energy in Remote and Indigenous Communities

Our international partner, University of Saskatchewan, Canada, is hosting a seminar on Renewable Energy in Remote and Indigenous Communities Sept. 5th, 2017. ARC is invited to this seminar, and current lead Yngve Birkelund will attend the seminar and workshop this week. The goal for participation, is to create a international collaboration and initiatives connected to renewable energy projects.  Part of this seminar is streamed live, on the link under.

05.09.17

Presentasjon av ARC

Labyrint, UiTs eget kunnskapsmagasin, har laget en serie med innslag om ARC.
Gjemt under en litt dyster tittel, "På vei mot stupet?", viser magasinet flere lyspunkter og stor tro på fremtiden ved UiT. Her for vi blant annet innsikt i to pågående hovedprosjekt som viser utgangspunktet for satsingen på ARC ved UiT: Algeprosjektet på Finnfjord Smelteverk AS og solenergi som delen av ett fremtidig hybrid system med fornybare energikilder.

29.06.17

Fornybar energi og urbefolkning i Arktis

UiT og ARC deltar i paneldebatt om utvikling av fornybar energi arrangert av University of Saskatchewan (USASK), School of Environment and Sustainability, i Canada, tirsdag 20. juni 2017. I forkant av debatten ble det holdt innlegg om status og utvikling innen fornybar energi i Sverige, Norge og Alaska, og det var stor oppslutning både fra akademia, næringsliv, offentlige institusjoner og representater fra lokalbefolkning.  Informasjon om paneldebatten er lagt ut på University of Saskatchewan sine nettsider:
http://www.usask.ca/sens/news/2017/june-20---panel-on-renewable-energy-and-northern-communities.php

26.06.17

Gavepakke på 18 millioner til UiT og Finnfjord AS

UiT Norges arktiske universitet og Finnfjord AS får over 18 millioner kroner fra staten og fylket for å oppskalere prosjektet der kiselalger «fores» med fabrikkrøyk fra smelteverket.

09.05.17

– Jeg liker holdningen og ambisjonene her

– Veldig spennende å se den innovasjonen som pågår her. Vi trenger denne type nytenking, forskning og utvikling som dette algeprosjektet er et eksempel på, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen under sitt besøk hos Finnfjord AS torsdag.

31.03.17

PhD winter school in renewable energy

The Arctic cross-disciplinary winter school on "Energy transition in the North" had its first gathering for 14 PhD students from University of Oulu, Luleå University of Technology, UiT The Arctic university of Norway and University of Lapland during the week 12.-18. March. Arctic centre for sustainable energy (ARC) has the lead of the Norwegian part of the school, and associate professor Yngve Birkelund from was travelling together with students,  from Oulu, via Luleå, Jokkmokk, Porjus, Kiruna, Abisko to Narvik.  Here is a short summarizing of this week from him.

29.03.17

Skal bruke solceller til å unngå overbelastning fra elbil

EU-prosjekt i Tromsø skal teste ut ladeløsning som lar deg lade raskere når det er sol.

20.12.16

Kartla jordvarme under permafrosten

Fysiker Thomas Beka ved UiT kartla Svalbards berggrunn i flere titalls kilometers dybde, det er første gang noensinne at denne typen målinger utføres på øygruppen i Arktis.

15.12.16

Utviklet sensor for måling av klimagass i havet

En liten chip med stort potensiale

15.12.16

Fanger solenergi med karbon-nanorør

Fysikeren Zhonghua Chen har jobbet med å utvikle solfangere med overflatemateriale som gir høy absorbsjon og lav emisjon.

15.12.16