Linker

Linker til konvensjoner, erklæringer og avtaler

ILO Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater):

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/62.htm

Norsk utgave (revidert uoffisiell oversettelse pr 8. mai 2007):

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/tema/Samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o.html?id=451312

 

Nordisk samekonvensjon. Utkast fra finsk-norsk-svensk-samisk ekspertgruppe oppnevnt 13. november 2002 og avgitt 26. oktober 2005:

http://www.regjeringen.no/Upload/AID/temadokumenter/sami/sami_samekonvensjon_norsk.pdf

Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/tema/Samepolitikk/midtspalte/prosedyrer-for-konsultasjoner-mellom-sta.html

 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (FNs erklæring om urfolksrettigheter).

Om erklæringen: http://www.iwgia.org/sw248.asp

Erklæringen i full tekst:

http://iwgia.synkron.com/graphics/Synkron-Library/Documents/InternationalProcesses/DraftDeclaration/07-09-13ResolutiontextDeclaration.pdf

 

 

Andre linker av interesse

 

Senter for samiske studier

International Labour Organization

FN

Indigenous Peoples Center for Documentation, Research and Information (DoCip)

IWGIA

FORUM/ ARBEIDSGRUPPER:

FNs permanente forum for urfolk

International Work Group for indigenous affairs

UN Working Group on Indigenous Populations

Two UN Working Groups on Indigenous Rights and PopulationSAMISKE:

Sametinget i Norge
Sametinget i Sverige
Sametinget i Finland

SAMISKE TEKSTER:

-Makt, demokrati og politikk - bilder fra den samiske erfaringen, av Else Grete Broderstad, Audhild Schanche og Vigdis Stordahl
-Nettpublikasjoner om samiske forhold
-Om samer og samiske forhold

INFORMASJON:

-The world wide web virtual library: Indigenous Studies CWIS George Manuel Library
-Urfolk i Russland
-The Fourth World on the World Wide Web
-United Nations High Commissioner for Human Rights
-United Nations Guide for Indigenous Peoples

URFOLK:

EU og urfolk

Publications on the Internet

Office of the High Commissioner for Human Rights - Indigenous Peoples

UNESCO Best Practice on Indigenous Knowledge

Greenland Home Rule and Denmark, indigenous peoples rights in practice, a success story of autonomy

Arctic Council Indigenous Peoples Secretariat

Native Web - Resources for Indigenous Cultures Around the World

Inuit Circumpolar Conference

Galdu