Publications

Please se Cristin registrations on the Members page for additional research contributions.

 

2019:

Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå Hilde; Krane, Martin. Policy Transfer of Branding and Reputation Management: Motivations, Challenges, and Opportunities for a Small Rural Municipality. Public performance Management review. https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1694545

Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Haugen, Kristian H.; Heidi Houlberg, Salomonsen. Reputation reform strategies in local government: investigating Denmark and Norway. Local Government Studies 2019. ISSN 0300-3930.s 1 - 22.s doi: 10.1080/03003930.2018.1560270.

Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde. The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway. (data) Territory, Politics, Governance 2019. ISSN 2162-2671.s doi: 10.1080/21622671.2019.1624191.

 

2018 Initiated publications (financed by HSL / reseach group)

Morskogen, Tor Arne; Bjørnå, Hilde; Uvsbakk, Nora. Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018; Volum 2018 (2). ISSN 0040-716X.s 180 - 200.s doi: 10.18261/issn.1504-291X

 

Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils.
Ti tusen tommeltotter? Kommunestyrerepresentantenes opplevelse av sin
innflytelse.  Nordisk Administrativt Tidsskrift 2018; Volum 95 (1). ISSN
0029-1285.s 37 - 50.

 

2017: LDR initiated publication (financed by HSL / reseach group)

Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde.
Skjønnskomponenten i utøvelse av kommunal ledelse. I: Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.  s. 156-176

 

(More reseach results are provided on personal websites)