Publications

Please se Cristin registrations on the Members page for research contributions.

 

 

2018 LDR initiated publication (financed by HSL / LDR)

Morskogen, Tor Arne; Bjørnå, Hilde; Uvsbakk, Nora. Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018; Volum 2018 (2). ISSN 0040-716X.s 180 - 200.s doi: 10.18261/issn.1504-291X

Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils.
Ti tusen tommeltotter? Kommunestyrerepresentantenes opplevelse av sin
innflytelse.  Nordisk Administrativt Tidsskrift 2018; Volum 95 (1). ISSN
0029-1285.s 37 - 50.

2017: LDR initiated publication (financed by HSL / LDR)

Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde.
Skjønnskomponenten i utøvelse av kommunal ledelse. I: Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.  s. 156-176

(More reseach results are provided on personal websites)