Publikasjoner

Medlemmene i Sted, makt og mobilitet har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler.  Lenke til forskningsruppas publikasjoner i CRISTIN.

Et lite utvalg av våre publikasjoner:

Tourism Destination Development. Turns and Tactics (2014). editors Arvid Viken & Brynhild Granås. Ashgate.

Everyday Life in the Gentrifying City (2014)

Tone Huse. Ashgate.

Place Reinvention. Northern Perspectives (2009). Redaktører Torill Nyseth og Arvid Viken. Ashgate.

 

placereinvention.jpg (Bredde: 180px)

Mobility and Place. Enacting Northern European Peripheries (2008). Redaktører Jørgen Ole Bærenholdt og Brynhild Granås. Ashgate.


mobilityandplace.jpg (Bredde: 180px)

 

 

Innovative bygdemiljø. Ildsjeler og nyskapingsarbeid (2010). Redaktører Anniken Førde og Odd Jarl Borch. Fagbokforlaget.


innovative.png (Bredde: 180px)

Tøyengata - et nyrikt stykke Norge (2010).

Av Tone Huse. Flamme forlag.

TØYENGATA.jpg (Bredde: 180px)

 

 

Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. (2013).

redigert av Anniken Førde, Britt Kramvig, Nina Gunnerud Berg og Britt Dale. Akademika forlag.

 

Norsk Geografisk tidsskrift. special issue Gendered Mobilities in the North (2013, 67(5))

Redigert av Haldis Valestrand, Siri Gerrard og Marit Aure