Aktiviteter og nyheter

 

VÅR 2020

29.mai: Forskingsseminar

 

8.mai: Forskingsseminar

Tarja Salmela, University of Lapland, presenterer fra prosjektet  "Envisioning proximity tourism with new materialism"

 

24.april: Forskingsseminar

Astrid MariaCabrera presenterer fra feltarbeid i Grønnland 

 

20.mars: Forskingsseminar 

 Ida Magnussen presenterer sitt Ph.D.prosjekt

 

28.februar: Forskningsseminar

Camilla Brattland og Ingrid Marie Kielland presenterer. tema: Vindkraftutbygging og interessekonflikter.

 

21.februar: Kanako Uzawa disputerer!

Programmet finner du her

 

14.februar: Forskingsgruppemøte

 Vi planlegger vårens aktiviteter

 

HAUST 2019

28.november:Fenomenologi i møte med natur og det mer-enn-menneskelige

Seminar

 

28.november: Praksis, humanisme og materialisme - en diskussion set fra 'kritisk fænomenologi'

Gjesteforelesning med Kirsten Simonsen. Kl 10.15-11.30, B 1004. Mer info her

 

21.november: Leseseminar Merlau-Ponty: Øyet og ånden

Anniken Greve og Tatiana Wara gir innleiande presentasjonar av teksten

 

25.oktober: Cit-egration seminar

Stipendiatar, masterstudentar og forskarar knytt til forskingsprosjektet Cit-egration (Sustainable Diverse Cities - Innovation in Integration) presenterer sine delprosjekt.

 

15.november. Forskningsruppemøte

Vi planlegg neste semester

 

22.oktober: Gjesteforelesning Ottar Brox: Fra grunnrentelogikk til praktisk fangstregulering

Høsting av naturressursnæringer er avgjørende for Nord-Norges utvikling. Striden nå dreier seg om fordeling av overskuddet fra disse næringene, den såkalte grunnrenta. Ottar Brox vil forelese om ulike måter denne fordelingen kan foregå på. Mer info her

  

4.oktober: Forskingsseminar

Vulnerable spaces of coproduction. Challenging predefined categories through art interventions. Marit Aure, Anniken Førde og Rebekka Brox Liabø presenterer. Anne Britt Flemmen kommenterer.

 

6.september: Forskingsgruppemøte

Vi planlegg haustens aktivitetar.

 

 

 

VÅR 2019

3.mai: Forvirring og fortrylling - sosiologiske samfunnsdiagnoser. Jubileumsseminar for Willy Guneriussen

ISV og Sted, makt og mobilitet inviterer til åpent jubileumsseminar  hvor vi bl.a. diskuterer sosiologiens samfiunnsoppdrag. Program med påmelding finnes her

 

26.april: Migrasjon mellom fenomenologiogi og normativitet. Gjesteforelesing med Trygve Wyller

Trygve Wyller er professor ved det teologiske fakultetet ved UiO. Hans  interesseområder inkluderer teologisk vitenskapsteori, etikk og praksis, filosofi, fenomenologi, samt migrasjonsstudier.

Les mer her 

22.mars: På sporet av improviserende praksiser; Perspektiver på improvisasjon i forskning og planlegging

Vi inviterer til seminar for å utforske improvisatoriske praksiserfra ulike perspektiver, og inn mot ulike felt; byplanlegging, stedsutvikling, interkulturell pedagogikk, integrering etc. Vi er opptatt av det stedssenitive, og har et kritisk blikk på innovasjons-imperativet som preger disse feltene, og etterhvert også forskninga. Hvordan sikre rom for kreativitet og improvisasjon? Målet med seminaret er å utforske ulike perspektiv på hvordan vi som forskere kan forstå og arbeide med begrepet og fenomenet improvisasjon. Program for seminaret finner du her 

 

12.mars: Semiorganiseret byrum og nye deltagelsesmuligheder?

Forskningsseminar med Anne-Lene Sand, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet. 

Hvordan påvirker sociale rum og fysiske rammer i byen menneskers praksis og sociale adfærd? Anne-Lene arbeider med græsrodsinitierede organisationspraksisser. I dette seminaret vil Anne-lene presentere en fersk artijkkel med tittelen: “Fra Ghetto til GAME-zone: territorial stigmatisering og stedslige taktikker for selvudtryk blandt unge”

 

8.mars: Forskingsseminar

Reindrift og rovvilt; vitenskapsteoretiske og metodiske innganger. Camilla Brattland presenterer.

 

8.februar: Forskingsseminar

Astrid-Maria Cabrera presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

 

31. januar: Jubileumsseminar Arvid Viken: Makt og motmakt i reiselivet. 

Institutt for reiseliv og nodrlige studier arrangerer jubileumsseminar for Arvid Viken i Alta. 

Program finner du her.

 

11.januar: Open seminar with Laura Assmuth: Translocal childhoods and family mobility in East and North Europe

Laura Assmuth is Professor of Social and Public Policy at the University of Eastern Finland (Joensuu campus). She holds a PhD in Social Anthropology (University of Helsinki) and is Docent in both sociology and anthropology. Laura's long-term research interests are migration and mobility, borders, gender, family, life-course, social inequality, and peripheral rural areas. On these topics she has published extensively in many languages. Her most recent book is Translocal childhoods and family mobility in East and North Europe (eds. L. Assmuth, M. Hakkarainen, A. Lulle and P.M. Siim), Palgrave 2018. Laura has conducted intensive ethnographic fieldwork in Italy (book Women's Work, Women's Worth: Changing Lifecourses in Highland Sardinia 1997), Estonia, Latvia, NW Russia and Eastern Finland. She has led many international research projects including, currently, the project Inequalities of Mobility: Relatedness and Belonging of Transnational Families in the Nordic Migration Space (2015-2019, Academy of Finland).

 

HAUST 2018

 

14.desember: Forskingsgruppemøte

Vi planlegg aktivitetar for 2019

 

30.november: Forskingsseminar

Tatiana Wara presenterer: Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom.

 

29.november: Jubileumsseminar for Siri Gerrard

Kvinnforsk sin vinterfest hedrer Siri gerrard.

Programmet finner her 

 

29.-31-oktober: PhD-seminar

Samling for PhD-studentane i Lyngen, med presentasjonar og arbeidsøkter.

 

26.oktober: Kystmåten. Næringsorganisering og sosial egalitet.

Jubileumsseminar for Ragnar Nilsen. 

 

Programmet finnes her

 

22.-26.oktober: Gjesteforskar Frå Sydlandske Universitet 

Anne-Lene Sand, Institut for Kulturvidenskaber, Sydlandske Universitet, besøker UiT og STEDS-gruppa.

 

21.september: Multicultural Cities: the Possibility of Encounter 

Open seminar with Helen Wilson, Durham University UK

Helen Wilson is known for her extensive engagement with the concept of encounter. Working with geographies of encounter, difference, affect and emotion, multiculture and cities, Wilson is concerned with understanding how difference and otherness takes shape in different contexts. In the recent co-edited book Encountering the City: Urban encounters from Accra to New York, Wilson contribute to a more nuanced understanding of encounter, demonstrating how encounters destabilize, rework and produce difference. In this seminar, Helen Wilson will give a presentation of her work, and we will have discussions on the possibilities of encounter in multicultural cities, with examples also from cities in the north through the research project Cit-egration.

 

 

9.september: Caring for Norhern Places and Landscapes. An exploratory workshop with Patsy Healey and Tim Ingold

15.00: Walk-about in Tromsø, with short presentations of research topics

17.00.22.30: Seminar onboar Hurtigruten on its' way to Skjervøy.

Caring for Northern landscapes: In introduction - Torill Nyseth and Anniken Førde

Reflections on theories in meeting with Northern landscapes - Tim Ingold and Patsey Healey

Presentations by all participants and discussions on theoretical and methodological challenges

 

 

24.august: Forskingsseminar

Gunn Berit Obrestad presenterer: Living with differences, belonging in the city. Anniken Førde kommenterer.

 

 

VÅR 2018

5. juni: Lesegruppe

Vi les Patsy Healey (2018): Creating public value through caring for place, og Tim Ingold (2008): When ANT meets SPIDER: Social theory for anthropods

 

25.05: Dobbelt forskingsseminar

Maiken Granberg og Inga Skavhaug presenterer 

 

9.mai: Lesegruppe "The temporality of the landscape"

Vi leser Tim Ingold's artikkel. Seminaransvarlig: Maiken Granberg

 

16. mars: Forskningsseminar

Halldis Valestrand presenterer: Når kjønnslikestilling går under radaren: Vikeplikter i stedsbaserte samhandlingslabyrinter.

 

16. mars: Guest lecture by Sylvie Blangly

Sylvie Blangly, French National Research Center, Montpellier, Frankrike: "Developing cross cultural and school based research projects across the arctic through an ongoing Inuit/Saami youth exchange program. Exploring new participatory methodologies and co-producing new knowledge" 

 

16.februar: Forskningsgruppemøte

Planlegge vårens aktivitetar 

 

 

 

Haust 2017

18.desember: Reni Jasinski Wright disputerer

10.15: Prøveforelesing: "Vis etnografiske eksempler på samisk turisme og produktutvikling, diskuter potensiale for identitetspolitiske arbeid, i konkrete møter og ikke-møter. Diskuter hvorledes materiell semiotikk kan bidra til å understøtte/utfordre analyser av dette materialet" Les meir her

 

12.15: Disputas. Reni forsvarer avhandlinga "Nå er vi blitt så trygg i oss selv at vi kan selge oss til turister". Les meir her

 

1.desember: Forskingsseminar

Marit Aure og Anniken Førde: Øyeblikk av fellesskap. Teoretiske inntak til studie av integrasjon. Kommentator: Gry Paulgaard. Gry presenterer egne integrasjonsstudier.

 

3. november: Forskingsseminar

Kanako UsawaIndigenous cultural revitalization and the Urespa Initiative: rethinking Ainu resurgence in Japan through the case study of an innovative social venture. Kommentator Brynhild Granås.

 

 

26.10: Lunsjseminar Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering

Hvordan kan byer settes i stand til å handtere økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen som likeverdige i byer med større forskjeller?

I forbindelse med oppstart av forskningsprosjektet Cit-egration: Innovasjon i integrering inviterer forskningsgruppa Sted, makt og mobilitet til åpent lunsjseminar om den bærekraftige, mangfoldige byen. Vi inviterer til dialog om hvordan forskning, kunst- og kulturliv og frivillige kan samarbeide for å skape inkluderende bysamfunn.

  • Paradoksale rum: tværkulturelle møder i det offentlige rum. Lasse Koefoed, Roskilde Universitet, deler erfaringer fra Danmark
  • Kunst- og kultur, frivillighet og forskning: Ny kunnskap om integrering. Marit Aure, UiT, presenterer forskningsprosjektet Cit-egration
  • Inkluderende lokalsamfunn: Nordiske erfaringer.  Silje Sande, Kulturrådet deler erfaringer fra prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden. 

Promgram her

 

9.november: Søknadsfrist PhDstilling tilknyttet prosjekt om innovasjon i integrering.

Hvordan kan byer settes i stand til å handtere økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Er du interessert i disse spørsmåla, og vil ta en doktograd, så søk og bli vår kollega.

 

23.08: Forskningsgruppemøte

Planlegge haustens aktivitetar

 

 

 

Vår 2017

Stipendiatstilling utlyst: Arktisk byutvikling i spennet mellom klimautfordringer og vekst. 

Er du interessert i bærekraftig byutvikling? kom og forsk med oss! Søknadsfrist 18.08.2017. For mer info, les utlysninga her 

 

May 18.-19.: Open workshop: Thinking together; New directions in participatory research

How can we develop approaches in which participatory research is grounded in the recognition and negotiation of community? How do we design our research practices in ways that allows us to co-produce knowledge as an emergent process with our partners? While participatory action research focuses on researchers engaging with individuals and communities, performative approaches go a step further in calling for expanding the notion of participation to also involve more-than-human actors (St. Martin, 2015). How does broadening our understanding of agency change or shape the ‘emergent diversity’ (Boast, Turnbull, 2007) of knowledge production?

In this workshop, we want to share experiences of performing participatory research. Through specific examples of collaborative research efforts, we will discuss prosperities for change through engagement, but also the pit-falls and troubles of such engagements.

You find the program here

 

5. april:

Forskingsseminar. Willy Guneriussen: Bringing nature back in. Kommentator: Brynhild Granås 

 

5.april:

Forskingsgruppemøte

 

3. april: Lesegruppe Deluze sin filosofi

Vi les og diskuterer to tekstar:

  • Scott-Cato, M. & Hiller, J (2010).: How could we study climate change-related social innovation? Applying a Deluzian philisophy to Transition Towns. Maiken presenterer.
  • Deluze and Guattari. Hillier in conversation with Abraham. Chapter 1: What can assemblage do? Anniken F presenterer

 

 

 

 

 

14. mars: Lunsjseminar - Community economies: Enacting new visions

Med Kevin St. Martin

Les mer her

 

 

 

 

 


 

19. januar: Lunsj - og forskingsseminar

Tid: 12.00-14.30. Sted: rom D0134

Vi inviterer til lunsj - og forskingsseminar (Glem matpakka; det blir servert lunsj!)

 Vi prøver ut noe nytt, og har to innlegg på programmet:

12.00  Siri: "Kvinner i fiske – gjester ved menns bord "

Dette er et halvtimes innlegg Siri skal holde for Havforskingsinstituttet i Bergen. Hun vil prøve ut innlegget for oss, og få tilbakemelding på det i forskningsgruppa. (Ingen tekst på forhånd)

13.00 Willy: ”Bringing Nature back in”

Kommentator: Brynhild

Willy skriver:

Denne artikkelen (som skal ut i løpet av året – i Boston) handler overhodet ikke om sted/steder. Ikke direkte – kanskje indirekte. Jeg tror de tingene jeg prøver å få fram vil måtte få forskjellige (mer eller mindre viktige) konsekvenser for steds-tenkning. Og jeg trenger rett og slett hjelp til å finne ut av slike muligheter. Det kan kanskje bli grunnlag for en senere artikkel. Artikkelen skal jo også gjennom litt mer revisjon før publisering – så noe nytt kan jeg kanskje få med. Men uansett – jeg tar gjerne imot alle slags innspill,også ting som ikke kan innpasses i denne artikkelen.

 


 

 

20. januar:Tatiana Wara disputerer!

Tatiana Wara holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d. –graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Les mer her.

Disputas holdes kl. 12:15 samme sted. Les mer her

 

 

 


 

Høst 2016


 

09.desember: Forskningsseminar​

Torill Nyseth presenterer: DEALING WITH DIFFERENCE! Contested place identities in two Northern cities.

Hovedkommentator er Ingrid Kielland.

 


 

04.november: Forskningsseminar

 
Brynhild Granås presenterer: The unplanned about tourism. Sled dogs, dog mushers, and an emerging Polar tourist destination.

 


 

 

Disputas Cand.Polit. Kristian Ekeland

Cand. polit. Kristian Ekeland vil offentlig forsvare sin avhandling ph.d. –graden i humaniora og samfunnsvitenskap den 08.09.16 kl. 12:15 - 15:00

Sted: Theo.Hus3.AUD3.
Mer info her

 

 


Dagskonferanse - Det grønne skiftet

Å planlegge for det grønne skiftet; i spenninga mellom miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft 

«Det grønne skiftet» er blitt det nye slagordet for utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn. Det gir et enda tydeligere signal om endring enn tidligere. Hvordan kan vi planlegge for radikale omstillinger mot et lavutslippssamfunn samtidig som vi sikrer sosialt og økonomisk bærekraftige samfunn? Koplingen mellom planlegging og handling blir her satt på spissen. Betyr det at vi må lage andre typer planer? Må planprosessene involvere andre aktører? Må vi planleggere i større grad bli «aktivister»? Og hva da med de folkevalgte?

Se programmet her!

 


 

Integreringsseminar på kvinnforsk

Les mer her