Norsk oppsummering

ARC UiT sin satsing på bærekraftig energi og håndtering av klimagasser

ARC er UiT Norges Arktiske universitets senter for bærekraftig energi og håndtering av klimagasser. ARC er et tverrfaglig samarbeid der forskning innen samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi skal bidra til en grønn omstilling i samfunnet, lokalt og globalt. I den forbindelse skal ARC være en attraktiv samarbeidspart for FoU-sektoren, næringslivet og offentlig sektor.

Senteret knytter sammen vitenskapelig ansatte på flere fakultet, og arbeide sammen i prosjekter og problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser. Målet med satsingen er at UiT skal levere verdensledende forskning på fagfeltet. UiT sikrer gjennom denne satsingen at kandidater får utdanning og kompetanse som er relevant for næringsliv og offentlig sektor i nord innen bærekraftig energi.

ARC jobber med problemstillinger innen:

1. Fornybar elektrisitetsproduksjon
2.  Etisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv
3. Distribuert produksjon og forbruk
4. Termisk energi
5. Energi fra biomasse
6. Håndtering av CO2