Norsk oppsummering

Siktemålet er at UiT etter en 5-års periode har etablert en internasjonalt ledende, konkurransedyktig kompetanse innen feltet, og som er en attraktiv samarbeidspart for FoU-sektoren, næringslivet og offentlig sektor. UiT skal delta i samarbeid med næringslivet i virkemidler som for eksempel Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet), Senter for forskningsdrevet innovasjon, Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME), Horizon 2020. UiT sikrer gjennom denne satsingen at kandidater får utdanning og kompetanse som er relevant for næringsliv og offentlig sektor i nord innen bærekraftig energi.

Aktuelle prosjekter og problemstillinger:

I. Finnfjord smelteverk – Samarbeid industri og akademia

a. Industriell karbonfangst

b. Optimalisering av algevekst og opptak av CO2

c. Biomassekonvertering og biodrivstoff

d. Teknologiutvikling knyttet til fotobioreaktorer

e. Elkraftteknikk og regenerering av elektrisitet

f. Karbonfangst som klimapolitisk virkemiddel

II. Hybrid fornybar energi systemer – Teknologiutvikling og samfunnsplanlegging

a. Småskala kraftproduksjon

b. Kartlegging, måling og prediksjon av fornybar energiproduksjon (vann, vind og sol)

c. Energilagring, batteri og hydrogen

d. Smartgrid

e. Lav- og nullenergi hus, og integrert bygningsteknologi

f. Fremvekst og konsekvenser av nye energisystemer i samfunnet

III. Nye fornybare energikilder (bio, vann, vind og sol)

a. Kartlegging, måling og prediksjon av fornybar elektrisitetsproduksjon

b. Elkraftteknikk

c. Teknologiutvikling elektrisitetsproduksjon

d. Areal, naturvern og energi

e. Robuste og fleksible energisystemer

f. Overgang fra fossil til bærekraftig energi, konsekvenser for industri og samfunn

g. Energi og humankapital

IV. Transport – Overgang fra fossil drivstoff

a. Elektrifisering og/eller biodrivstoff for fergetransport (sjø)

b. Elektrifisering og/eller biodrivstoff for bil og buss (land)

c. Elektrifisering og/eller biodrivstoff for fly (luft)

d. Samfunns- og byplanleggingPage administrator: Tobias Boström
created: 15.12.2016 14:20
Skip to main content