• Selectivity and bycatch issues (with focus on the Arctic fisheries)
 • Experimental designs (on board research and commercial vessels)
 • Developing new models and data-analyses (i.e. novelty in statistics)
 • Testing of modified and new designs of fishing gears 
 • Analyses of impact from processing techniques on fish quality
 • Documentation of gear inflicted flaws in fish products
 • " />

  Information for students

  Moderne garnfiske Foto: Ivan Tatone

  WELCOME AS A STUDENT AT HARVEST

  We can provide supervision for MSc-students within topics that include marine fishery. In order to collect data for the MSc-thesis it is an advantage if students can participate on research cruises onboard research vessels and/or commercial fishing vessels. It is also an advantage but not a requirement if candidates have experience from fishing. It is mandatory that students take the safety course at sea which is given each semester at UiT in order to participate on cruises. It is possible to choose interdisciplinary topics linked to ecology, fisheries biology, bio-economics and food safety.

  Topics that are relevant for an MSc-thesis:

  • Catch efficiency for various types of fishing methods
  • Selectivity in fishing gear
  • Catch quality
  • New methods for catching marine resources
  • Methods for reducing unwanted by-catch
  • The use and development of bio-degradable materials in fishing gir
  • Methods for improving fish welfare
  • Analyzation of existing data

  We cooperate with and perform assignments on behalf of the Norwegian Directorate of Fisheries and fishing industry. The experiments are funded by the Norwegian Research Council, Norwegian Seafood Research Fund (FHF), Regional Research Fund (RFF) and own funding. As an MSc-student it is not possible to receive any salary when collecting data for the thesis, however, data collection will neither cause any expenses.

  Our national and international collaborators (see associated members) can offer exchange/collaboration outside UiT. As a MSc-student it is possible to arrange an exchange-semester at one of our collaborating institutes. Some of these institutes can offer collection of data and/or relevant courses.

  Students should have an idea on which topic they find interesting. However, if requested we can help finding and designing a relevant topic for a thesis. We request students to write a short motivation letter describing their interest for a chosen topic and this field of research before signing a contract for supervision.


  VELKOMMEN SOM STUDENT HOS HARVEST.

  Vi tilbyr veiledning til studenter på MSc nivå innen tema der marint fiske er inkludert. Det er er fordel om studenten kan delta på forskningstokt på forskningsfartøy og/eller fiskefartøy for å samle inn sine egen data.  Det er ingen krav (men en klar fordel) om erfaring fra fiskeriene, men som masterstudent må du ha godkjent sikkerhetskurs som gis ved UiT. Det er fullt mulig – og noen gang ønskelig – at studiene kobles opp mot andre fagområder som økologi, fiskeribiologi, forvaltning, bioøkonomi, matevaresikkerhet og annet.

  Tema som kan være aktuelt å gjøre vitenskapelig dokumentasjon på:

  • Fangsteffektivitet med alle type redskaper
  • Seleksjonsegenskaper til ulike fangstmetoder
  • Kvalitet og prisfremmende teknologi
  • Nye metoder og modifiserte teknikker for fangst  
  • Reduksjon av uønsket bifangst
  • Bruk av bio-nedbrytbare materialer
  • Teknikker for etisk fangst
  • Analyser av eksistrende data

  Vi samarbeider tett med forvaltningen og ulike næringsaktører for å utføre ulike oppdrag på vegne av blant andre Fiskeridirektoratet og forskjellige typer fiskeri. Forsøkene er finansiert av Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, regionale forskningsfond og via egenfinansiering.  Som masterstudent kan du ikke motta direkte lønn for innsamling av data til egen oppgave, men du vil heller ikke ha noen utgifter i oppdrag som er laget av forskningsgruppen.  

  Våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere (se assosierte medlemmer) kan også tilby muligheten til å delta i arbeider utafor UiT’s domene. Dersom du som masterstudent ønsker å ta et semester ved en utenlandsk institusjon, så er det fullt mulig å koble datainnsamling og analyser opp mot disse institusjonene. Noen av vår samarbeidspartnere kan også tilby relevante kurs.

  Studentene bør ha en oppfatning av hvilket tema som passer beste for henne/han, men vi hjelper gjerne til med å forme tema og oppsett for en oppgave. Vi ønsker at studenter lager et motivasjonsbrev (1-2 sider) for å beskrive sin interesse for fagområde og hensikt med å velge vår forskningsgruppe før vi signerer veiledningskontrakt.