Price list

(in Norwegian)

VED SØKNAD TIL INSTITUSJONER OM MIDLER DER KAM SKAL INNGÅ SOM EN DEL AV PROSJEKTET MÅ TDI-PRISER LIGGE TIL GRUNN; ENTEN TDI-PRIS OPPDRAG ELLER TDI-PRIS BIDRAG

 

Pris oppgitt som NOK/time dersom ikke annet oppgitt

Enhet

Oppdrags-pris *

(Brukere utenfor UiT)

Bidrags-pris

(Andre Institutt og avdelinger ved UiT)

Nettopris
etter
egeninnsats

(Institutter og avdelinger ved Helsefakultetet)

Egeninnsats

TEM (Transmisjon Elektron Mikroskop) 1291 1291 250 1041
Gemini SEM (Scanning Elektron Mikroskop) 1496 1496 250 1246
SEM (Scanning Elektron Mikroskop) 871 871 250 621
LSCM (Konfokalmikroskop) 1733 404 160 244
ISX (ImageStream X, flowcytometer) 1270 1270 280 990
FACS Aria (Flowcytometer med cellesortering) 3415 902 260 642
LSR Fortessa (Flowcytometer) 302 302 148 154
BioStation
(Levende celle time-lapse filming/mikroskopi)
131
/døgn
131
/døgn
90
/døgn
51
/døgn
xCELLigence
(Realtid ikke-invasiv monitorering av cellevekst/viabilitet) 
185
/døgn
106
/døgn
90
/døgn
16
/døgn
Digital snitt-scanner 559 559 100 459
Microbølgeovn prosessering 247 247 70 177
Fluorescensmikroskop 348 348 90 258
Ultramikrotom - cryo 459 459 140 319
Ultramiktrotom - plast 357 357 80 277
Cell Discoverer 7 (lysmikroskop) 763 294 100 194

CLARIOstar (plateleser)

392 183 80

         
 Arbeidstimer   461  461  0  461
 Innstøping TEM (stykkpris)  70  70  70
 Innstøping celler SEM/TEM (stykkpris)  30  30  30
 Immunfremføring  (stykkpris)  75  75  75
 SEM standard (stykkpris) 60   60  60
 Manuell fremføring SEM på 32 mm stubb (stykkpris)  100  100  100
 HPF Celler på saffirdisk (antall prøver) 100  100   100
 HPF membran carrier (antall prøver)  70  70  70
 HPF microcapillar (antall prøver)  65  65  65
 HPF saffir med finder grids (antall prøver)  155 155   155
 AFS lowicryl standard monostep, uten LN2 (per maskin)  1460  1460  1460
 AFS manual lowicryl  / standard/ monostep, uten LN2 (per kjøring)  440  440  440
 AFS plast standard, uten LN2 (per maskin)  520  520  520 – 
 LN2 / liter  8  8
         

Fordeling restlønnskostnader

Teknisk hjelp / Administrasjon 430 430 430  

 

Spesifikasjoner/forklaring

Oppdragspris: Oppdragsprosjekter ved UiT, andre universitet og kommersielle aktører *
Bidragspris: Tiltak og bidragsprosjekter ved UiT, samt bidragsprosjekter hos andre ikke-kommersielle aktører (f.eks. UNN, andre universiteter)**
Egeninnsats: KAM bidrar med egeninnsats for tiltak og prosjekter ved Helsefak.

*Påslag på 20% og MVA kommer som tillegg til prisen.

**Ved fakturering av andre organisasjoner / selskaper kommer mva. som tillegg i prisen.

 

 

 


 

Back to AMCF