Samfunnsutvikling og demokratisering

Dette er en samleside for det tematiske satsingsområdet samfunnsutvikling og demokratisering

Det er avgjørende for samfunnsutvikling og demokratisering at hele befolkningen inkluderes gjennom utdanning, arbeid, innflytelse og tilhørighet. UiT skal være globalt engasjert også gjennom samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i sør. UiT skal utvikle kunnskap om:

  • Velferdsstatens kompetansebehov og om fremragende profesjonsutdanninger
  • Endring i samfunn og kultur som følge av globalisering og teknologisk, demografisk, sosial, juridisk og økonomisk utvikling
  • Grunnlaget for samarbeid og konflikter i nordområdene
  • Kultur- og identitetsbygging gjennom forskning, formidling og kunst
  • Likestilling i lys av regional, nasjonal og global utvikling


Research groups within this key area:

Melbye, Hasse
Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Aamold, Svein
How research, outreach and art build culture and identity

The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Parks, Justin
Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Opportunities and challenges for indigenous people due to climate change, Art and culture on their own and as elements in social and business development, The basis for collaboration and potential conflicts in the High North, How research, outreach and art build culture and identity, Prerequisites for sustainable resource management and development

Causes and effects of changes in climate and environment, Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Opportunities and challenges for indigenous people due to climate change, Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, Childhood and learning, Art and culture on their own and as elements in social and business development, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development, The basis for collaboration and potential conflicts in the High North, How research, outreach and art build culture and identity, Gender and diversity in the context of social development, The interaction between traditional and new industries pertaining to economics, culture and law, Management of the marine resources, including fisheries, aquaculture and marine biotechnology, Prerequisites for sustainable resource management and development

Nesset, Tore
The basis for collaboration and potential conflicts in the High North

Sami language, culture and quality of life, Art and culture on their own and as elements in social and business development, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development, How research, outreach and art build culture and identity

Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, Digital competence in education, Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, Childhood and learning, Technological, legal and other societal solutions for the welfare society, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

Bjørnå, Hilde
Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

Iversen, Anita
Digital competence in education, Childhood and learning, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Norbye, Bente
Digital competence in education, Childhood and learning, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, Technological, legal and other societal solutions for the welfare society, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state, Gender and diversity in the context of social development

How research, outreach and art build culture and identity

Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Tiller, Heidi
Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Technological, legal and other societal solutions for the welfare society, Sami language, culture and quality of life, Art and culture on their own and as elements in social and business development, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development, How research, outreach and art build culture and identity, Gender and diversity in the context of social development

Maxwell, Kate
Art and culture on their own and as elements in social and business development, The basis for collaboration and potential conflicts in the High North, How research, outreach and art build culture and identity, Gender and diversity in the context of social development

Conventional and renewable energy production, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development, Management of the marine resources, including fisheries, aquaculture and marine biotechnology

Conventional and renewable energy production, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development, Management of the marine resources, including fisheries, aquaculture and marine biotechnology

Lian, Olaug S.
Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

Conventional and renewable energy production, Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, The basis for collaboration and potential conflicts in the High North, The interaction between traditional and new industries pertaining to economics, culture and law, Management of the marine resources, including fisheries, aquaculture and marine biotechnology, Prerequisites for sustainable resource management and development

Conventional and renewable energy production, Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, The basis for collaboration and potential conflicts in the High North, The interaction between traditional and new industries pertaining to economics, culture and law, Management of the marine resources, including fisheries, aquaculture and marine biotechnology, Prerequisites for sustainable resource management and development

Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, Childhood and learning, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Opportunities and challenges for indigenous people due to climate change, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development, The basis for collaboration and potential conflicts in the High North, Prerequisites for sustainable resource management and development

Kane, Aina Aune
Childhood and learning, Technological, legal and other societal solutions for the welfare society, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

Arnesen, Jon
The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Kane, Aina Aune
Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, Childhood and learning, Technological, legal and other societal solutions for the welfare society, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

Sørlie, Tore
Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, Childhood and learning, Sami language, culture and quality of life, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Wynn, Rolf
Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, Childhood and learning, Sami language, culture and quality of life, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Mehus, Grete
Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, Sami language, culture and quality of life, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Gaski, Harald
Childhood and learning, Sami language, culture and quality of life, Art and culture on their own and as elements in social and business development, The basis for collaboration and potential conflicts in the High North, How research, outreach and art build culture and identity

Damm, Charlotte
Causes and effects of changes in climate and environment, Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Opportunities and challenges for indigenous people due to climate change, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

Causes and effects of changes in climate and environment, Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development, Gender and diversity in the context of social development

Childhood and learning, Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

Østbye, Stein
Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state

Causes and effects of changes in climate and environment, Social, economic and legal adaptations to changes in climate and environment , Societal and cultural changes stemming from globalization and from technological, demographic, social, legal and economic development

Tiller, Heidi
Technology that solves challenges related to health, the external environment and safety and operations in Arctic regions, Public health, preventing and curing disease and improving living conditions for all age groups, The economic, legal, social, health-related and technological foundation for a functional welfare state