Norsk versjon

Informasjon vedrørende koronaviruset

Velkommen til studiestart høsten 2020. Les mer om hvordan den vil foregå her

Spørsmål fra media rettes til pressevakt, tlf. 481 30 555, eller kommunikasjonssjef Hanne Karde, tlf. 913 05 490.
Finn en forsker: om koronavirus og situasjonen vi er i nå


25.06.2020 12.00
Ved UiT planlegges det for gjennomføring av undervisning høsten 2020.
På grunn av krav til smittevern, må forelesninger og annen undervisning deles i grupper på inntil 30 personer. Det kan bety at noe undervisning blir lagt til ettermiddager. Planer for dette vil være klare før semesterstart.

15.06.2020 09.14
Nå åpner alle universiteter, høyskoler og fagskoler igjen.
Les mer her.

03.06.2020 16.39
Det å arbeide hjemmefra skal ikke lenger være hovedregelen for ansatte ved UiT.

Fra 5. juni skal ansatte som hovedregel komme på jobb på campus, dersom du ikke er i en risikogruppe. Les mer her.

02.06.2020 09.10
Nye retningslinjer for reiser ved UiT. Les mer her.

 

Fra 15. juni åpnes alle utdanningsinstitusjonene i Norge helt igjen, for både studenter og ansatte.

Ansatte skal som hovedregel komme på jobb på campus. Er du i en risikogruppe, kontakt din leder for avklaring. Det vil fortsatt være mulig også for andre enn de i risikogrupper å jobbe hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette må gjøres etter avtale med nærmeste leder. 

Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Smitten kan skje gjennom luft (hosting og nysing), ved direkte kontakt med den smittede, eller indirekte via gjenstander og overflater.

Før du kommer tilbake til campus, oppfordrer vi deg derfor til å tenke over hva som kan være smittekilder, vise respekt for tiltakene, øve deg på nye og gode vaner, og sette deg inn i smittevernreglene ved UiT:Dette gjelder uansett type sykdom, og selv om du har bare lette symptomer. Ansatte som blir syke mens de er på jobb må dra hjem så snart det er mulig. • Vask hendene ofte og godt. Håndvask er det viktigste middelet for å bryte smitteoverføring. For at det skal være effektivt må det gjøres på riktig måte, som denne videoen fra Folkehelseinstituttet viser.
 • Hostehygiene er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Denne hygieneplakaten fra Folkehelseinstituttets viser god hoste- og håndhygiene.
 • Denne videoen fra Folkehelseinstituttet viser viktigheten av god håndhygiene og hvordan smittestoff spres via hendene våre.
 • Dersom du ikke har tilgang på såpe og vann, kan alkoholbasert hånddesinfeksjon benyttes. Dette er tilgjengelig ved inngangspartier og på pauserom ol. For å oppnå tilfredsstillende effekt er det avgjørende å følge produsentens anbefalinger for volum og virketid. Denne videoen viser riktig bruk av hånddesinfeksjon (kun engelsk, men selvforklarende).
 • Ha med papirlommetørkle på jobb.
 • Det anbefales bruk av håndsprit både før og etter bruk av kopper og utstyr som kaffemaskiner og oppvaskmaskin.
 • Les mer på denne nettsiden fra Folkehelseinstituttet.


 • Hold avstand til de rundt deg. Ved å holde avstand bremser vi korona. Se informasjonsbrosjyre fra Folkehelseinstituttet.
 • Forsøk å unngå områder der det kan danne seg kø.
 • Unngå heis, og bruk trapp om det er mulig.
 • Unngå å gå på kollegers kontor, og hvis du gjør det, hold minst 1 meter avstand.
 • Kontorplasser som ikke skal brukes er merket.
 • Unngå å ta på ting og overflater.
 • For hvert cellekontor, lukk døren for å minske smitterisiko.
 • For åpent kontorlandskap og delte arbeidsplasser har ledelsen gjort en helhetlig vurdering av fysiske skiller og hvor mange ansatte det til enhver tid skal være i et landskap. Det skal til enhver tid være minst én meters avstand mellom personer. I praksis anbefales det ordninger som gjør at færre personer er til stede til enhver tid.
 • Flere kan sitte ved det samme bordet på pauserom, men med minst én meters avstand. Så langt som mulig skal de samme gruppene ta pause samtidig.
 • Benytter du UiTs kantiner skal du følge generelle smittevernråd.


 • Deler du arbeidsstasjon må du rengjøre denne med egnet rengjøringsmiddel når du kommer og før du forlater.
 • Personlige ting som penner, Post-it-blokker, papirer og lignende skal ikke etterlates når du forlater arbeidsstasjonen. Felles ting som aviser, penner og bestikk skal ikke brukes.
 • Felles mat som krydder, ketchup og suketter skal fjernes fra fellesområdene. Buffet er ikke tillatt.
 • Det anbefales å ta med egen mat og drikke. Ved bruk av kjøleskap skal ansatte ha egne bokser/ hyller hvor maten oppbevares.
 • Før og etter bruk av kopper, kaffetraktere/kaffemaskin, oppvaskmaskin og annet utstyr som brukes av mange skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon. Utstyret unngås brukt dersom det er vanskelig å opprettholde smittevernreglene.
 • Før og etter bruk av kopimaskin og andre hyppig berørte overflater skal det utføres grundig håndvask eller hånddesinfeksjon.
 • Ved møter bør papirer unngås. Presenter i stedet på skjerm eller send ut dokumenter i forkant slik at deltakere kan lese dem elektronisk.
 • Det er egne renholdsrutiner for toalett, og regler for bruk er slått opp på toalettene. Unngå bruk av håndblåser. Toalettene som er stengt er merket.


Her finner du flere spørsmål og svar innenfor ulike tema:Jeg ønsker å søke opptak ved UiT høsten 2020. Påvirker utbruddet av koronaviruset opptaket eller opptaksfristen ved UiT?
Det er ingen endringer i opptaksregelverket, og søknadsfristen 15. april gjelder for alle som ønsker å søke opptak høsten 2020.
Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på Samordna opptaks sider.  

Hvor finner jeg informasjon om UiTs studietilbud?
Vår studiekatalog finner du her: uit.no/utdanning

Jeg har spørsmål om søking og opptak – hvem kan jeg ta kontakt med?
Se vår side om opptak, eller ta kontakt med opptakskontoret på e-post: opptak@uit.no
Telefon: 77 64 55 90

Jeg rekker ikke å få tak i bostedsattesten min innen 15. april. Hva gjør jeg?
Vi anbefaler at du laster opp de dokumentene du har tilgjengelig innen fristen 15. april, og at du laster opp resten så snart som mulig. Vi er kjent med at skatteetaten har noe forsinkelser på å skrive ut attester på grunn av nåværende situasjon. Vi kan dessverre ikke garantere at vi klarer å ta med alt som kommer inn etter 15. april, men vi vil gjøre så godt vi kan slik at du kan konkurrere i riktig kvote.

Når sendes det ut svar på det internasjonale opptaket?
Det er for øyeblikket stor usikkerhet knyttet til spredningen av koronaviruset globalt og hvilke konsekvenser det vil ha på lang sikt. Derfor er det vanskelig å forutse hvilke restriksjoner norske eller andre myndigheter vil innføre i løpet av de neste månedene for å forhindre ytterligere spredning av viruset. På bakgrunn av dette har vi valgt å utsette vår utsendelse av svar på søknader til internasjonale søkere med to uker (fra midten av april til slutten av april) for å få mer tid til å få et bedre overblikk over situasjonen og se an hvilke mulige restriksjoner som kan komme fra norske og eventuelt andre myndigheter.Jeg trenger å få utstedt/fornyet studentkort – hvor kan jeg henvende meg?
Fra og med uke 21 vil Orakelet håndtere utskrift av adgangskort for ansatte som normalt innenfor deres åpningstider.
Studenter som har behov for studentkort må kontakte studieinfo@uit.no for å avtale tidspunkt for dette.

Er det lov for studenter å oppholde seg på campus nå?
Fra 15. juni er alle utdanningsinstitusjonene i Norge åpnet helt igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern. Les mer her.
Det er viktig å sette seg inn i smittevernsrådene som er utarbeidet.

Vil UiTs biblioteker være åpne?
Universitetsbiblioteket har en gradvis gjenåpning av noen av bibliotekene. Følg med på aktuell informasjon fra Universitetsbiblioteket her.

Er det mulig å låne pc ved UiT i forbindelse med korona-situasjonen?
UiT har et begrenset antall pc-er til utlån for studenter ved behov under den oppståtte korona-situasjonen. Dersom du ikke på noen annen måte klarer å skaffe en pc og har kritisk behov for en i studiesituasjonen, kan du sende en mail med begrunnelse til studieinfo@uit.no. Utlånet vil være begrenset til den perioden du har behov for utstyret. Vis solidaritet med dine medstudenter slik at de som virkelig trenger en pc får tilgang.

Jeg har lånt bøker på universitetsbiblioteket. Får de forlenget frist på grunn av stenging, slik at jeg slipper purring/gebyr?
Alle forfalte lån kan beholdes til Universitetsbiblioteket er i normal drift igjen. Purringer vil ikke bli sendt så lenge biblioteket er stengt på grunn av koronautbruddet.


Er bokhandel på campus åpen?
Bokhandelen Akademika i Tromsø opplyser at de vurderer situasjonen fra dag for dag, og inntil videre er bokhandelen åpen. De har stengt inngangen mot Stornhallen, slik at det ikke er gjennomgang. Inngangen fra utsiden er åpen. Foreløpige anbefalinger fra myndighetene er at detaljhandel og transport skal opprettholdes.

For Akademika på andre campus, se oversikt her, for evt å kontakte butikken.


Er det greit at studenter er sosiale og møtes utenom campus?
Myndighetene anbefaler så lite kontakt som mulig. Generelt anbefales det «å holde avstand og ikke omgås for mange mennesker». Vi oppfordrer våre studenter til å følge rådene fra myndighetene. Les rådene her.

Jeg er student og jobber i helse- og omsorgssektoren under koronaepidemien. Hva skjer med stipendet mitt?  
Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren vil beholde stipendet selv om de tjener for mye. Mange studenter bidrar med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under koronakrisen. Regjeringen fjerner derfor midlertidig grensen for hvor mye disse studentene kan tjene uten at de mister stipendandelen på studielånet sitt. Les mer i pressemeldingen her.

Blir opptak av undervisning lagret, slik at jeg kan se opptaket i etterkant?
Dette spørsmålet er under utredning. Vi vurderer ulike alternativer for å finne den beste løsningen.

Hva gjør jeg når jeg ikke får deltatt på obligatorisk lab- og feltarbeid?
Du vil få adgang til å fremstille deg til eksamen som planlagt, og det vil bli tilrettelagt for gjennomføring av arbeidskravet i ettertid.

Er det anledning til å få personlig veiledning digitalt, for masteroppgave o.l.?
Ja.

Kan jeg møte veilederen min andre steder enn på campus?
Nei, fysisk undervisning og veiledning skal unngås.

Hva skjer med utveksling høsten 2020?
UiT Norges arktiske universitet har, på grunn av usikkerheten rundt koronaepidemien, besluttet å avlyse all studentutveksling høsten 2020. Les mer herHvordan vil eksamener bli gjennomført framover?
UiT planlegger for at flest mulig av vårens eksamener gjennomføres. Vi jobber med å finne gode løsninger for tilfeller hvor eksamen ikke kan gjennomføres som planlagt. Dette gjelder for eksempel skoleeksamen og muntlig eksamen. Fakultetene vurderer hvilke skoleeksamener og muntligeksamener som kan gjennomføres som hjemmeeksamen i stedet. Enkelte muntligeksamener kan gjennomføres digitalt. Vi vil fortløpende melde fra om endringer til alle berørte studenter per e-post. Dersom eksamen ikke kan endres, blir dette også orientert om per e-post.

Min neste eksamen blir endret fra skole- til hjemmeeksamen. Hvis jeg av ulike årsaker må ta konte/utsatt prøve kommende semester, vil den ha samme vurderingsform som ved vårens eksamen, eller vil eksamen gjennomføres med opprinnelig vurderingsfo?
Alle konte/utsattprøver skal gjennomføres på samme måte som den ordinære prøven våren 2020. Dersom du må ta konte/utsatteksamen i emnet som ble omgjort til hjemmeeksamen, vil også konte/utsattprøve være hjemmeeksamen.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke kan avlegge eksamen på grunn av koronaviruset?
Dersom du er syk, eller av andre særlige forhold er forhindret fra å delta på eksamen, kan du levere egenmelding. Egenmelding registreres via nettskjema. Dersom du vil levere legeerklæring, gjøres det i samme skjema.  

På nettsiden «Syk til eksamen» finner du mer informasjon.

Når er fristen for å levere egenmelding/legeerklæring?
Fristen er en uke etter eksamen.

Det er ikke mulig for meg å gjennomføre eksamen hjemme. Kan jeg få avlegge eksamen på campus? 
UiT undersøker om det i spesielle tilfeller kan gjøres unntak for enkeltstudenter, men per nå er dette ikke mulig. Dersom du ikke finner en løsning, kan du levere egenmelding og melde deg til utsatt prøve. Egenmelding registreres via nettskjema. Frist for å levere egenmelding er en uke etter eksamen.

Er det mulig å låne pc ved UiT i forbindelse med korona-situasjonen?
UiT har et begrenset antall pc-er til utlån for studenter ved behov under den oppståtte korona-situasjonen. Dersom du ikke på noen annen måte klarer å skaffe en pc og har kritisk behov for en i studiesituasjonen, kan du sende en mail med begrunnelse til orakel@uit.no. Utlånet vil være begrenset til den perioden du har behov for utstyret. Vis solidaritet med dine medstudenter, slik at de som virkelig trenger en pc får tilgang.

Blir det noen endringer i fristene for påmelding til emner og etteroppmelding til eksamen, obligatorisk aktivitet, m.m.?
Nei, det blir ikke endringer i disse fristene.

Vil dato for eksamen endres?
I all hovedsak vil eksamen avholdes til fastsatt dato. Dersom dato for din eksamen likevel blir endret, vil du få beskjed per e-post. Vi sender ut informasjon så fort eventuelle endringer er bestemt.

Hvordan vet jeg om min planlagte eksamen blir omgjort til hjemmeeksamen eller utsatt?
Du blir orientert per e-post så fort dette er avklart.

Vil sensurfristen endres? 
UiT kan utvide sensurfristen på grunn av forhold relatert til koronaviruset. Sensurfristen kan utvides med to uker.

Kan karakterordninga for min eksamen endres? 
Studieprogrammene har mulighet til å endre karakterordning, eksempelvis fra bokstavkarakterer til bestått/ikke-bestått. Dersom dette skjer, vil du få informasjon om dette per e-post.

Hva skjer med de eksamenene som ikke kan gjennomføres digitalt?
Det jobbes med å finne løsninger for alle eksamener, likevel må enkelte eksamener utsettes. Dersom din eksamen ikke kan gjennomføres i vår, vil du få e-post om at den blir utsatt.

Hva skjer dersom jeg ikke får gjennomført obligatorisk aktivitet, som praksis og arbeidskrav, på grunn av koronaviruset?
Ditt fakultet vil vurdere om det er mulig for deg å avlegge eksamen, selv om de obligatoriske aktivitetene ikke er gjennomført. Hvis dette lar seg gjøre, vil du kunne bli pålagt å gjennomføre de obligatoriske aktivitetene innen et visst tidsrom, i ettertid. Sensur vil ikke falle før de obligatoriske aktivitetene er gjennomført og godkjent.  Obligatoriske aktiviteter som ikke krever fysisk oppmøte på campus vil i utgangspunktet gjennomføres som normalt. Du vil beskjed fra ditt studieprogram om eventuelle endringer.

Jeg får ikke tatt eksamen fordi jeg er hjemme med barn. Hvilke muligheter har jeg?
Studenter med omsorg for barn kan søke om å få ekstra tid, dersom stengte barnehager og skoler gjør det utfordrende å ta eksamen. Se mer informasjon på nettsiden «Tilrettelegging på eksamen».

Dersom du til tross for ekstra tid, ikke klarer å levere innen fristen, må du levere egenmeldingskjema

Kunngjøres sensur som vanlig i Studentweb?
Ja, sensur kunngjøres som vanlig i Studentweb.

Kan jeg bli forsinket eller ikke få fullført utdanningen min på grunn av koronaviruset? 
UiT jobber for å finne ordninger slik at studenter som er berørt av koronaviruset ikke skal bli forsinket i studieløpet. 

Kan jeg risikere å ikke få fullført utdanningen min fordi jeg ikke får gjennomført praksis på grunn av koronaviruset? 
UiT jobber for å finne ordninger slik at studenter som ikke kan gjennomføre praksis på grunn av koronaviruset ikke skal bli forsinket i studieløpet.

Min eksamen har fått endret eksamensform, og dette gjør at jeg har behov for tilrettelegging på eksamen. Kan jeg søke selv om fristen var 1. februar?
Ja, dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen, kan du søke om det. Les mer om tilrettelegging her.Jeg skal gjennomføre disputas ved UiT mens studiestedet er stengt. Hvordan gjør jeg dette?
Se her for oppdatert rutinebeskrivelse for disputasgjennomføring.Jeg er i praksis nå. Skal jeg fortsette med det?
Ja, dersom praksisstedet fremdeles tilbyr praksis.

Jeg er syk / i karantene / forhindret fra å gjennomføre praksis på grunn av koronavirus. Hva gjør jeg?
Dette vil regnes som gyldig grunn til fravær. Egenmelding godtas som dokumentasjon. Mulig løsning kan være å gjennomføre praksis på et senere tidspunkt, eller lage et alternativt opplegg.

Jeg får ikke gjennomført praksis. Hva skjer med mitt studieløp?
Ditt fakultet vil vurdere om det er mulig for deg å avlegge eksamen selv om praksis ikke er gjennomført. Hvis dette lar seg gjøre, vil du kunne bli pålagt å gjennomføre praksis innen et visst tidsrom. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil praksis kunne bli endret og/eller utsatt. UiT jobber med å se på mulighetene for alternativ tilrettelegging av utdanningsløpet, slik at studentenes studieprogresjon kan bli i varetatt i størst mulig grad. Du vil få informasjon fra ditt studieprogram.

Jeg går helse/sosialutdanning, og får ikke gjennomført praksis. Hva skjer med mitt studieløp?
Utdanninger som følger rammeplaner eller nasjonale retningslinjer har fått fullmakt til å dispensere fra bestemmelser om praksis, så lenge det er nødvendig og forsvarlig, og så lenge læringsutbyttet oppnås. Praksis kan også endres/utsettes. Mulige tiltak og løsninger vil vurderes konkret for hver enkelt utdanning. Det jobbes med å se på mulighetene for alternativ tilrettelegging av praksis, slik at studentenes studieprogresjon kan bli i varetatt i størst mulig grad. Praksis vil gjennomføres som normalt der dette er mulig. Du vil få informasjon fra ditt studieprogram.

Helsefagstudenter anses som helsepersonell, og kan beordres og innrulleres som reservepersonell i helsetjenestene. Dette gjelder også ansatte med helsefaglig bakgrunn. UiT vil så langt som mulig legge til rette for at beredskapstjeneste kan gi uttelling som praksisopplæring.UiT-studenter er studenter registrert på studieprogram og emner ved UiT.

Jeg er på utveksling eller i praksis i utlandet. Bør jeg komme hjem til Norge?
UiT oppfordrer alle sine studenter som gjennomfører et utenlandsopphold inneværende semester til å reise hjem dersom det er mulig. Uansett om du velger å avbryte ditt utenlandsopphold eller å bli værende, ber vi deg melde fra til mobility@support.uit.no

Hva om jeg velger å ikke reise hjem?
Om du velger å bli værende på ditt studiested i utlandet må du forholde deg til pålegg og informasjon i vertslandet og fra ditt vertsuniversitet. Vær særlig oppmerksom på gjeldende bestemmelser om ut- og innreise til landet du befinner deg i.

Hvordan er det med visum/oppholdstillatelse om jeg velger å bli værende?
Dette er det viktig at du passer på. Du må alltid passe på at du har gyldig oppholdstillatelse i landet der oppholder deg. I tillegg, dersom du er internasjonal UiT-student på utveksling, må du passe på at oppholdstillatelsen til Norge er gyldig når du ønsker å returnere. Se informasjon fra UDI.

Jeg har valgt å bli værende i utlandet, kan jeg ombestemme meg senere?
Her er det viktig at du gjør en risikovurdering. Du må sjekke reiseforsikringen din om rettigheter ved eventuell alvorlig sykdom, plutselig behov for hjemreise, og andre forhold i forbindelse endret situasjon i landet du er i. Hjemreise kan bli utfordrende dersom flere land velger å stenge flyplasser og grenser. Sjekk også mulighetene for forlenging av visum om du må oppholde deg i vertslandet lenger enn planlagt. Følg med på:

Jeg er i karantene i utlandet, eller det er innført reiseforbud her jeg er. Hvordan skal jeg forholde meg til rådet om å reise hjem?
Spør nærmeste norske utenriksstasjon om hva du skal gjøre, her er oversikt over norske utenriksstasjoner.
Send informasjon til UiT på epost mobility@support.uit.no og hold deg oppdatert om UDs informasjon om reiser.

Må alle som kommer hjem fra utlandet i karantene?
Alle reisende som kommer til Norge fra utlandet skal i karantene i 10 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Jeg er på utveksling/i praksis i utlandet. Hva skjer dersom jeg er/blir smittet?
Du må forholde deg til regelverket der du oppholder deg. Hold deg godt informert og meld hjem til mobility@support.uit.no og dine foresatte.

Hvis jeg avbryter utveksling og ikke får tatt eksamen – kan jeg ta den hjemme i ettertid?
Dette må du avklare med ditt vertsuniversitet/praksisinstitusjon. Generelt kan ikke UiT på egenhånd evaluere utdanning ved andre institusjoner. En legger derimot til rette for at studenter som kommer hjem, så langt det er mulig, kan få ta emner og avlegge eksamen ved UiT. Ta kontakt med din instituttadministrasjon for mer informasjon. 

Jeg er utvekslingsstudent og har avbrutt mitt opphold i utlandet. Kan jeg få melde meg opp i emner hos UiT? 
Ja, det kan du. Du må snarest ta kontakt med ditt studieprogram, for en avklaring av hvilke emner du kan ta. Dette kan dreie seg om ordinære emner ved UiT og spesialpensum. Studieprogrammet ditt vil sørge for at du blir meldt opp i emnet.

Hva skjer med Erasmus+ stipendet mitt, eller andre stipendordninger, om jeg reiser tidlig hjem på grunn av korona?
For Erasmus+ og Nordlys/Nordplus er UiT i kontakt med DIKU. Stipendmottagere vil bli informert så snart UiT får konkret informasjon. Studenter på north2north-programmet beholder fullt stipend for semesteret.

Hva skjer med Lånekassen om jeg reiser tidlig hjem på grunn av korona?
Sjekk informasjon fra Lånekassen her.


Hva gjør jeg med ekstra kostnader i forbindelse med tidlig hjemreise, til for eksempel hybel og flybillett?
Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. Det kan søkes til UiT om refusjon for merutgifter i forbindelse med hjemreise fra utlandet som flyselskap og reiseforsikring ikke dekker, se mer informasjon og søknadsskjema her. Frist for søknad er 20.04.2020.


Jeg har ANSA-forsikring, hva er det som dekkes?
Lenke til hva ANSA-forsikringen dekker

Jeg planlegger feltarbeid i utlandet til sommeren, går det bra?
Ta kontakt med din fagansvarlig. Det jobbes med å utvikle alternative prosjekt som ikke innebærer reise eller fysisk kontakt. For noen fagfelt kan det være mulig å tenke digitale intervju mm, mens andre kanskje må finne teoretiske problemstillinger for oppgavene.

Hva melder Kunnskapsdepartementet om korona og norske utenlandsstudenter?
Her er lenke til informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-og-norske-utenlandsstudenter/id2693554/Jeg er utenlandsk utvekslingsstudent eller intern/trainee på UiT, må jeg reise hjem?
Her må du høre på råd som gis i ditt hjemland og vurdere mulighetene for å kunne reise hjem. Det er ingen problem å oppholde seg i Norge så lenge du har lovlig opphold og avklart helseforsikring.

Jeg er blitt oppfordret til å reise hjem pga korona. Får jeg likevel mulighet til å fullføre semesteret ved UiT?
UiT søker å legge til rette for at du ikke blir hindret i studieprogresjonen; se midlertidig reglement for eksamen: Temporary regulations as a supplement to the Regulations for examinations at UiT

Det nærmer seg utløp av oppholdstillatelsen, hva gjør jeg?
Dette må du følge veldig nøye med på; følg med på informasjon fra politiet og andre etater. UiT vil forsøke å klargjøre ytterligere på dette punktet.

Jeg er utenlandsk statsborger og tar en full grad ved UiT, hvem kan jeg kontakte?
Send henvendelse til International@uit.no

Jeg er utenlandsk statsborger, hvordan er det med min oppholdstillatelse til Norge?
Du må forsikre deg om at din oppholdstillatelse er gyldig når du ønsker å returnere til Norge, ellers vil du bli avvist.
Se informasjon fra UDI her.

Er jeg medlem av norsk folketrygd når jeg er på utveksling i Norge?
Utvekslingsstudenter til UiT som skal være her i mindre enn 12 måneder blir ikke automatisk medlem i norsk folketrygd. Studenter fra Norden/EU/EØS/Sveits har normalt helseforsikring fra sitt hjemland. Studenter fra andre land kan søke til NAV om medlemskap i norsk folketrygd. Det er viktig at du finner ut av hvordan du er helseforsikret.

Hvor kan jeg finne oppdatert reiseinformasjon om reisebegrensninger?
Her er lenke til IATA sin informasjon

Skal jeg melde til noen på UiT om jeg velger å reise?
Fortell om dine reiseplaner til mobility@support.uit.no og til din studiekoordinator – så snart som mulig. Vi vil søke å finne de beste mulighetene for din studieplan og progresjon.

Jeg kom nettopp tilbake fra utenlandsreise, hva gjør jeg?
Alle som har vært i utlandet skal være 10 dager i karantene etter hjemkomst. Om du utvikler forkjølelsessymptomer skal du være i isolasjon. Norske flyplasser er likevel åpne for utlendinger som ønsker å reise hjem. Sjekk hva som gjelder for deg, ta kontakt med koronatelefonen i din kommune.

Hva skjer med stipendet mitt dersom jeg avbryter semesteret pga. korona?
Ta først kontakt med den/de som utbetaler ditt stipend, f.eks hjemmeuniversitet/prosjekt. Sjekk deretter din reiseforsikring.

Hva gjør jeg med ekstra kostnader i forbindelse med tidlig hjemreise, til for eksempel hybel og flybillett?
Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. Ta også kontakt med ditt hjemmeuniversitet.

Hva skjer med min hybel hos studentsamskipnaden om jeg plutselig reiser?
Husk, det er ditt ansvar å si opp leiekontrakten med Samskipnaden. Gi så melding til mobility@support.uit.no. UiT vil avklare med Samskipnaden hvordan vi kan håndtere dette.

 • Merk 1: Bor du på privat hybel må du ta kontakt med din hybelvert.
 • Merk 2: Har du allerede returnert til ditt hjemland og følger undervisning/eksamen derfra, husk å avslutte leiekontrakten dersom du ikke kommer tilbake til Norge dette semesteret.


Jeg trenger å få utstedt/fornyet adgangskort – hvor kan jeg henvende meg?
Fra og med uke 21 vil Orakelet håndtere utskrift av adgangskort for ansatte som normalt innenfor deres åpningstider.

Hvem skal ha hjemmekontor?
Fra 5. juni skal ansatte som hovedregel komme på jobb på campus, dersom du ikke er i en risikogruppe. Les mer her.

Ved tilbakeføring av ansatte i risikogrupper skal det være tett dialog mellom den ansatte og leder. Folkehelseinstituttets råd til risikogrupper og Arbeidstilsynets råd ved tilbakeføring til arbeidsplasser følges.


Hvordan skal man jobbe fra hjemmekontor?

Her finner du nødvendig informasjon i forbindelse med å arbeide hjemmefra.

Vil UiTs biblioteker være åpne?
Universitetsbiblioteket har en gradvis gjenåpning av noen av bibliotekene. Følg med på aktuell informasjon fra Universitetsbiblioteket her.


Er alle arrangementer i regi av UiT avlyst?
Ja, alle arrangementer i regi av UiT er avlyst ut vårsemesteret. Det kan være aktuelt å gjennomføre enkelte arrangementer digitalt. Følg med på uit.no/tavla.

Skal vi også avlyse fysiske møter med få kolleger/personer?
Det er anledning for inntil 50 personer å være samlet i et rom, gitt at regler om smittervern og 1 m avstand blir overholdt.
Vi oppfordrer imidlertid til at møter skal gjennomføres elektronisk dersom det lar seg gjøre.

Vil det være mulig å kjøpe mat på campusene?
Noen av kantinene er nå åpnet igjen. Les mer her.

Hvordan foregår renholdet på campusene nå?
UiT har intensivert renhold på alle berøringsflater som følge av virusutbruddet. Det er også satt ut flasker med antibac på områder hvor det ikke er mulighet for håndvask.

Kan jeg pålegges andre oppgaver enn dem jeg normalt utfører?
I krisesituasjoner som koronapandemien går arbeidsgivers styringsrett, som er retten til å lede, kontrollere og fordele arbeidet, lenger enn vanlig. Som følge av pandemien vil det kunne oppstå behov for omdisponering av deg til andre oppgaver enn du normalt utfører.

Det må vurderes konkret om en slik omdisponering er saklig.

UiT vil så tidlig som mulig informere aktuelle ansatte om omdisponering for å ivareta den enkeltes behov for forutsigbarhet i arbeidssituasjonen. Vi ber om forståelse for at situasjonen er usikker, og planlegging lang tid i forveien kan derfor ikke alltid påregnes.

 Hvem skal i karantene og hvordan jobber jeg fra karantene?
Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem. Les mer på FHIs sider.
Hold deg hjemme, og meld fra til din nærmeste leder. Du og din nærmeste leder må avklare hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre hjemme.
Du har ikke anledning til å komme til arbeidstedet. Ta kontakt med din nærmeste leder for å avklare arbeidsoppgaver og praktiske forhold.

Jeg er på forskningsopphold/tjenestereise i utlandet. Bør jeg komme hjem til Norge? 
UiT oppfordrer alle ansatte til å reise hjem dersom det er mulig.

Hvordan er det med visum/oppholdstillatelse om jeg velger å bli værende?
Dette er det viktig at du passer på. Du må alltid passe på at du har gyldig oppholdstillatelse i landet der oppholder deg. I tillegg, dersom du er internasjonalt UiT-ansatt på utenlandsopphold, må du passe på at oppholdstillatelsen til Norge er gyldig når du ønsker å returnere. Se informasjon fra UDI her.

Jeg har avlyst en jobbreise før utreise. Vil jeg få refundert reiseutgiftene jeg har forhåndsbetalt?
Ansatte vil få refundert utgifter i forbindelse med jobbreiser, selv om reisen avlyses. Skriv vanlig reiseregning.

Hva om jeg ikke får fly hjem?
Dette gjelder tjenestereiser. Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. UiT vil ellers dekke merutgifter som oppstår ved forlenget opphold eller alternative reisemåter. Hold kontakt med personalansvarlig på din enhet.

Hvordan kan kostnader til ekstraordinær hjemreise dekkes?
Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. Regelen er at UiT refunderer kostnader som andre forsikringsordninger ikke dekker.

Hvem vet mest om koronasituasjonen der jeg oppholder meg?
Lokal helseforvaltning i landet du oppholder er best informert. Finn ut hvor du finner informasjon, og hvor du kan få assistanse om du trenger det – og sjekk reiseforsikringen.

Hvem melder jeg til på UiT om mitt forskningsopphold/tjenestereise i utlandet?
Du skal alltid melde til personalansvarlig på din enhet – og til din nærmeste familie.

 UiT har mange ansatte som er rekruttert fra utlandet eller som er på forsknings- eller gjesteopphold ved UiT

Jeg trenger å få utstedt/fornyet adgangskort – hvor kan jeg henvende meg?
Fra og med uke 21 vil Orakelet håndtere utskrift av adgangskort for ansatte som normalt innenfor deres åpningstider.
Studenter som har behov for studentkort må kontakte studieinfo@uit.no for å avtale tidspunkt for dette.

Jeg er ansatt på UiT men har ikke norsk statsborgerskap, må jeg reise hjem?  
Her må du høre på råd som gis i ditt hjemland og vurdere mulighetene for å kunne reise hjem. Det er ingen problem å oppholde seg i Norge så lenge du har lovlig opphold og avklart helseforsikring. Det er viktig at du klarerer evt. hjemreise med personalansvarlig på din enhet.

Det nærmer seg utløp av oppholdstillatelsen, hva gjør jeg? 
Dersom din ansettelse/stipendperiode nærmer seg slutten og oppholdstillatelsen kan løpe ut, er det viktig at du følger nøye med på både forlengelse av oppholdstillatelsen til Norge og på muligheter for hjemreise. Se informasjon fra UDI her: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/ Det er også viktig å ha tett og tidlig kontakt med personalansvarlig på din enhet.

Jeg har et forsknings- eller gjesteopphold ved UiT – det vil si at jeg ikke er ansatt, hva gjør jeg? 
Hør på råd som gis i ditt hjemland og fra din hjemmeinstitusjon. Vurder mulighetene for å kunne reise hjem. Sjekk hvordan du er helseforsikret. Informer din kontaktperson/faggruppeleder ved UiT.

Er jeg medlem av norsk folketrygd når jeg er ansatt ved UiT? 
De som ansettes ved UiT er medlem i norsk folketrygd fra første dag. 

Er jeg medlem av norsk Folketrygd dersom jeg er på forsknings- eller gjesteopphold ved UiT?
Alle som skal oppholde seg i Norge mer enn 12 måneder er pliktige medlemmer i norsk folketrygd, uansett om en er ansatt eller ikke. For kortere opphold (3–12 måneder) kan personer, som ikke er pliktige medlemmer i norsk folketrygd gjennom et arbeidsforhold, søke til NAV om frivillig medlemskap. Mer informasjon, skjema NAV 02-07.05: https://www.nav.no/soknader/nb/person/til-eller-fra-norge/opphold-eller-arbeid-i-norge 

Jeg har et forskningsopphold eller gjesteopphold ved UiT men er ikke ansatt – hva gjør jeg med ekstra kostnader i tilfelle tidlig hjemreise, til for eksempel hybel og flybillett?
Sjekk først med ditt forsikringsselskap/reiseforsikring. Ta kontakt med din hjemmeinstitusjon.Hvordan foregår det hvis jeg blir innkalt til Sivilforsvaret?
For å bli tjenestepliktig i Sivilforsvaret må man formelt pålegges tjenesteplikt, dette er ikke en frivillig tjeneste. Du mottar da et brev fra ditt sivilforsvarsdistrikt med et vedtak og kalles så inn til opplæring. Alt mannskap i Sivilforsvaret får opplæring før de settes i innsats.

Hvor sannsynlig er det at flere kalles inn til tjeneste i Sivilforsvaret?
Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjøres det en løpende vurdering av hvor mange mannskaper som skal kalles inn. Det avhenger av situasjonen og endrer seg stadig
Sivilforsvaret har 8000 tjenestepliktige fordelt over hele landet, og det er disse som per i dag benyttes. benyttes. Det er per nå ikke aktuelt å rekruttere og lære opp nye tjenestepliktige, men det gjøres løpende vurderinger rundt dette.

Hva med lønn dersom jeg må tjenestegjøre for andre?
Problemstillingen med å rekvirere medarbeidere fra utdanningsinstitusjoner til helseinstitusjoner, genererer en rekke spørsmål, herunder hvem som skal betale lønn. Siden denne bestillingen kommer fra departementet, bør myndighetene regulere de aller viktigste problemstillingene. UiT vil inntil videre innvilge permisjon med lønn, i påvente av viktige avklaringer og føringer fra myndighetene. Spørsmål om dette rettes til nærmeste leder.Jeg trenger noen å snakke med. Hvem kan jeg kontakte?
Studenter kan ringe Studentrådgivninga hos Samskipnaden og bestille time, på tlf. 776 49 050. De tilbyr samtale/rådgivning med terapeut gjennom video. Du kan også ta kontakt med studentprestene. Alle kan ringe Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (hele døgnet). Fra utlandet: 0047 91 116 123.

Jeg tror jeg kan være smittet med koronavirus. Hva skal jeg gjøre?
Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ikke møte opp hos fastlege, legevakt eller teststasjonen uten å ha ringt først. 
Ring først din kommunes korona-telefon for spørsmål og råd (dette fins i noen kommuner). Hvis det ikke er tilgjengelig korona-telefon i din kommune, ring evt. din fastlege eller legevakta 116 117 utenom vanlig arbeidstid)

Jeg har spørsmål om korona, hvem kan jeg kontakte?
Korona-telefoner:
Tromsø:   469 07 899 (08–20)
Alta:         913 90 344 (08–18 på hverdager)
Harstad:   415 71 800 (0830–2030 på hverdager, 10–16 lørdag og søndag)
Bodø:       75 59 33 10 (10–18)

Hvis du får behov for akutt helsehjelp, skal du kontakte legevakt 116 117 eller ambulanse 113.

Er det noen ansatte eller studenter ved UiT som er smittet?
Av personvernhensyn oppgir vi ikke om noen av våre ansatte eller studenter er smittet. Når det gjelder dette spørsmålet henviser vi til kommuneoverlegen i de kommunene der vi har virksomhet.  

Er det noen ansatte eller studenter ved UiT som er satt i karantene?
Av personvernhensyn oppgir vi ikke om noen av våre ansatte eller studenter er i karantene. Når det gjelder dette spørsmålet henviser vi til kommuneoverlegen i de kommunene der vi har virksomhet.

Hvordan håndterer UiT pandemier?
UiT har utarbeidet en egen pandemiplan. Du kan lese den her.

Er Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet åpent?
Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet åpner igjen. Les mer her.Fra 15. juni åpnes alle utdanningsinstitusjonene i Norge helt igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern.

 

Her finner du informasjon om: • UiT planlegger for at eksamen skal gjennomføres. Vi jobber med å finne gode løsninger for tilfeller hvor eksamen ikke kan gjennomføres som planlagt.
 • Endringer i gjennomføring av eksamen på grunn av koronaviruset forlenges ut vårsemesteret 2020.
 • Eksamen som krever fysisk oppmøte i universitetets lokaler får nye eksamensformer, dersom dette er mulig: Skriftlig skoleeksamen omgjøres til hjemmeeksamen, og muntlig eksamen arrangeres via digitale løsninger eller blir endra til hjemmeeksamen.
 • Konkret informasjon om eventuelle endringer i eksamensform vil bli gitt til studentene via e-post, så fort det er bestemt hvordan de skal gjennomføres.
 • I noen tilfeller vil ikke eksamen kunne tilpasses den nye situasjonen. I disse tilfellene må eksamen utsettes. Nærmere beskjed  vil bli gitt via e-post så snart dette er avgjort.
 • I all hovedsak vil eksamen avholdes til fastsatt dato.
 • Studenter som ikke kan ta eksamen på grunn av sykdom eller andre særlige forhold, kan levere egenmelding via nettskjema. Man vil da ha rett til utsatt eksamen. Nettskjemaet må sendes inn senest en uke etter at eksamen er ferdig.
 • Studenter som på grunn av sykdom, omsorg for barn eller andre særlige forhold, og som har behov for ekstra tid på eksamen, kan søke om det. For eksamener som er omgjort til hjemmeeksamen, skal søknaden sendes til Fellestjenesten for eksamen. Les her om hvordan du søker.  På opprinnelige hjemmeeksamener, bacheloroppgaver og masteroppgaver skal du sende søknaden til ditt fakultet/institutt. Kontakt din studiekonsulent dersom du har spørsmål.
 • Det er utarbeidet et midlertidig tillegg til forskrift om eksamener ved UiT. 
 • Eventuelle spørsmål rettes til Fellestjenesten for eksamen: eksamen@hjelp.uit.no
 • Er du student og trenger teknisk hjelp eller støtte til å gjennomføre eksamen kan du nå våre tekniske vakter på telefon 77620880. 


 • UiT avlyser all undervisning som krever at studentene er fysisk til stede. Slik undervisning vil, så langt det er mulig, bli erstattet av digitale alternativer. Nærmere informasjon om dette vil du få fra ditt studieprogram/emne
 • Se Studere hjemmefra for informasjon om digital undervisning
 • Planlagt digital undervisning går som normalt
 • Veiledning vil også bli gitt gjennom digitale kanaler
 • Det er nå utarbeidet en rutine for feltaktivitet knyttet til kritisk forsknings- og undervisningsaktivitet ved UiT. Denne gjelder fram til 15. juli. Les mer her.
 • UiT vil vi legge til rette for en gradvis åpning av campusene fra og med neste uke (uke 20), i tråd med regjeringens beslutning 7. mai. Les mer her.
 • Dersom du har behov for tilrettelegging av din nye studiehverdag, kan du kontakte din studieveileder eller kontaktperson for tilrettelegging ved ditt fakultet. Sammen kan vi se på hvilke tiltak som kan være aktuelle. Her er oversikt over kontaktpersonene.


Mange helsefagstudenter har ønske om å bidra i helsetjenesten under koronakrisen. Studenter har adgang til dette på samme vilkår som for deltidsarbeid generelt. I samforståelse med helsetjenestene prioriterer imidlertid UiT å få uteksaminert sine kandidater. Hvis arbeidet i helsetjenesten kommer i konflikt med gjennomføring av obligatoriske studieaktiviteter og/eller eksamen må studiene har første prioritet. Spørsmål og avklaringer rundt dette skal håndteres ved det instituttet hvor ditt studieprogram er organisert.UiT Norges arktiske universitet forholder seg til Utenriksdepartementet (UD) sine reiseråd og råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og følger utviklingen fortløpende.

Utenriksdepartementet innførte følgende reiseråd 14. mars: 

 • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Etter direkte dialog med noen av dere, er vi klar over at enkelte ikke ønsker, eller har behov for å avbryte utvekslingsoppholdet, og UiT kan kun oppfordre til hjemreise.


Hvis du likevel beslutter å gjennomføre semesteret i utlandet:
Oppfordres du til å forholde deg til informasjon fra ditt vertsuniversitet i utlandet med hensyn til gjennomføring av semesteret og alternativer for undervisning- og eksamensavvikling.
Vær oppmerksom på de til enhver tid gjeldende bestemmelsene om ut- og innreise til landet du befinner deg i.

I forbindelse med spredningen av koronavirus (covid-19) oppfordres studenter i utlandet til å:

Ta gjerne kontakt med mobility@support.uit.no hvis du har spørsmål.

Studenter som er i utlandet og trenger noen å snakke med, kan for øvrig kontakte Sjømannskirken på den døgnbetjente krisetelefonen + 47 95119181.

Refusjon av merkostnader

UiT-studenter som har avbrutt utvekslingsopphold i utlandet våren 2020 i forbindelse med koronasituasjonen og i samsvar med UiTs og UDs reiseråd, kan søke om å få dekket merkostnader til hjemreise:

Det kan søkes refusjon for merutgifter i forbindelse med hjemreise fra utlandet som flyselskap og reiseforsikring ikke dekker. Dette kan være:

 • Ombookingsavgift for billetter
 • Merkostnader til ny billett ved kansellert billett eller behov for øyeblikkelig hjemreise.
 • Merutgifter til overnatting på reisen
 • Husvære for karantenetid ved hjemkomst hvis annet bosted ikke finnes. Alle utgifter må dokumenteres.
 • Utgifter til mat dekkes ikke.

Legg ved obligatorisk dokumentasjon:

 • Kvittering og reiserute for opprinnelig billett
 • Kvittering og reiserute for ny eller ombooket billett
 • Kvittering for ekstra nødvendig overnatting i forbindelse med hjemreise
 • Korrespondanse med reiseoperatør om refusjon ved kansellering eller ombooking
 • Korrespondanse med forsikringsselskap om dekking av merkostnader til hjemreise
 • Dokumentasjon på andre utgifter i forbindelse med hjemreise.

Merk: Du kan sende søknad før du har fått svar fra din reiseforsikring eller flyselskap. Gi beskjed om dette i kommentarfeltet.

Ved hjemreise før fullført studieopphold


 • UiT vil så langt det er mulig tilrettelegge for å sikre din studieprogresjon. Det er lagt ut mye informasjon på vår hjemmeside www.uit.no/korona, og vi ber om at du leser denne informasjonen nøye.  Ditt fakultet eller institutt vil ha nærmere informasjon om tilrettelegging. Kontaktliste for utvekslingsstudenter.
 • Lånekassen har egne bestemmelser for avbrudd av studiene på grunn av korona-situasjonen.
 • Utreisende studenter på stipendprogrammer som Erasmus+ og Nordlys beholder i hovedsak sitt stipend. Ved eventuelle avvik fra dette blir studenten kontaktet direkte av UiT.
 • For å ha best mulig, og koordinert, oversikt over returer, ber vi deg melde til mobility@support.uit.no hvis du avbryter oppholdet ditt før gjennomført  semester.  Vi oppfordrer deg sterkt til å følge med på fortløpende informasjon som legges ut på www.uit.no/korona.

 

Sikkerhet i utlandet


Vi oppfordrer deg til å forholde deg til informasjon fra ditt vertsuniversitet i utlandet med hensyn til gjennomføring av semesteret og alternativer for undervisning- og eksamensavvikling. Vær oppmerksom på de til enhver tid gjeldende bestemmelsene om utreise og innreise til landet du befinner deg i.

Vi ber deg forholde deg til UDs reiseråd og informasjon i forbindelse med korona.

Husk å registrere ditt utenlandsopphold på www.reiseregistrering.no

Ved hjemreise   


Til deg som returner til Norge før du har planlagt, ber vi deg kontakte ditt forsikringsselskap når det gjelder refusjon av ekstrautgifter til billetter og annet.  Ved kansellering av reise, kontakt først reiseoperatøren (flyselskap o.l for ombooking eller refusjon av ubenyttet billett).  UiT vil være behjelpelig med å dekke merkostnader knyttet til hjemreise.

Oppdatert informasjon om reiserestriksjoner pga korona  i ulike land finnes på IATA

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.  Hvis du ikke har symptomer på smitte, kan du reise til ankomststed før karantene.

Hold deg oppdatert på bestemmelsene her:

karantenebestemmelse for ankomst til Norge fra land utenfor Norden

 

Det helsevitenskapelige fakultet


Informasjon til studenter ved helsefak

Helsesektoren har behov for ekstra hjelp. Helsefagstudenter anmodes derfor om å forholde seg som om de er ansatt i helsetjenesten og ikke utsette seg for smittefare. UNN har en informasjonsside på nett for ansatte, studenter og frivillige. Se også Folkehelseinstituttets råd og informasjon til helsepersonell

Informasjon til studenter som er eller skal i praksis innen helsetjenester

 • Studenter skal følge anbefalinger, råd og pålegg fra lokale myndigheter der de oppholder seg, og fra praksisfeltet der de har sin praksis.
 • Studenter som allerede er i praksis, følger praksisstedets anvisninger.
 • Studenter som er i/skal gjennomføre praksisstudier ved sykehus, helseinstitusjoner, den offentlige tannhelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, skal følge de samme retningslinjer som ansatte ved disse institusjonene.
 • Dersom praksisstedet ditt stenger, du må i karantene eller du av andre årsaker knyttet til korona ikke kan gjennomføre praksisperioden som planlagt, må du melde fra til studieprogrammet ditt.

Følg også med på Canvas, mail og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tromsø kommune har opprettet en egen nettside og en egen koronatelefon.

Klinisk undervisning og øving for sykepleie-, lege-, tannlege- og tannpleierstudenter er avlyst ut semesteret. Unntak kan imidlertid forekomme, og aktuelt studium tar da direkte kontakt med studentene.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


Informasjon til studenter ved HSL-fak

All informasjon om praksis gis i Canvas og/eller på e-post til studentene.
Kontakt praksiskonsulent/studiekonsulent for ditt studieprogram.

Du kan nå de fleste IT-tjenestene hjemmefra. Under finner du en oversikt over relevante tjenester og brukerveiledninger. 

Send en epost til orakel@uit.no hvis du trenger bistand. 

Gode råd til deg som skal studere hjemmefra


Hvordan gjennomfører du gruppearbeid når campus er stengt? Hvordan ivaretar du den sosiale kontakten med de andre i klassen din? Både det faglige og det sosiale er viktig!

UiT anbefaler følgende: 

 1. Ha en daglig rutine. Start dagen som om du skulle på universitetet; dusj, kle på deg, osv. Ha en fast arbeidsplass hvis mulig. Da blir du mentalt klar for å studere.

 2. Gjør noe fysisk i løpet av dagen. For eksempel, gå en spasertur med en nabo - men husk å holde litt avstand.

 3. Dann en kollokviegruppe hvis du ikke har en fra før. Du kan opprette et Team i Office 365 og invitere medstudentene dine til kollokviegruppen. 
  1. Skill mellom det faglige og det sosiale. Gjerne opprett en egen kanal for "Skitprat på kantina". 
  2. Bruk møtefunksjonen i Teams. Skru på webkamera. Det hjelper å delta fra et rolig og stille sted.
  3. Hold daglige møter for å diskutere fagstoff. Sett opp en gjentagende møteserie på samme klokkeslett hver ukedag. Avtal hva dere skal jobbe med hver for seg mellom møtene, for eksempel, "les kapittel 5 så diskuterer vi det i morgen".
  4. I løpet av uka, ha ett eller flere sosiale Teams-møter. For eksempel, morgenkaffe, pizzakveld, quiz, filmklubb. Vær kreativ!

Utstyr


For å kunne delta på undervisning hjemmefra, trenger du en laptop, og eventuelt mikrofon og webkamera.

Du kan installere Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint, mm) og andre programmer på laptop'en din.

 1. Microsoft Office kan du installere ved å logge Office 365. Klikk på «Installer Office» oppe til høyre i skjermbildet.
 2. Du kan installere andre programmer via LiReg.

Undervisning


Faglæreren vil komme med informasjon om hvordan undervisning vil foregå fremover. Følg med på Canvas og studentepost.

Undervisning kan bli lagt om til nettbasert undervising i Skype for Business eller Adobe Connect. Hvis du får innkalling til en nettforelesning, koble opp god tid i forveien for å teste at alt fungerer. 

Canvas fungerer likt hjemmefra og på campus. 

Nettforelesninger i Adobe Connect og Skype for Business vil foregå som planlagt.

Bibliotekstjenester


Bibliotekstjenester benytter en midlertidig VPN løsning. Se driftsmelding for veiledning.

Kollokviegrupper og samarbeid


Hvordan gjennomfører du gruppearbeid når campus er stengt? Hvordan jobber du sammen med kollokviegruppen din? UiT anbefaler følgende:

 1. Hvis faglæreren har skrudd det på, kan du opprette en gruppe i Canvas-emnet ditt. Send denne brukerveiledning til faglæreren, etterpå følg denne brukerveiledning for å opprette egen gruppe.
 2. Du kan opprette et Team i Office 365 og invitere medstudentene dine.

Begge løsninger har mulighet for å dele filer og gjennomføre nettmøter.

Universitetsbiblioteket har en gradvis gjenåpning av noen av bibliotekene.

Vi tilbyr veiledning på nett og digitale tjenester er tilgjengelige.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket: post@ub.uit.no

Besøk Universitetsbibliotekets nettside

Begrenset åpning av UB


Universitetsbiblioteket har en gradvis gjenåpning av noen av bibliotekene for studenter og ansatte ved UiT. Se oversikt over åpningstider og tilgjengelige tjenester.

 


Altabiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25: mandag-fredag 9-15

Uke 26-27: mandag-fredag 10-14

Uke 28-31: Stengt

Uke 32: mandag-fredag 9-15

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla

 

Hammerfestbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-28: mandag-fredag 10-15

Uke 29: Stengt

Uke 30: mandag-fredag 10-15

Uke 31-32: Stengt

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Grupperom tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla

 

Harstadbiblioteket

For studenter og ansatte er Harstadbiblioteket tilgjengelig fra 06.00-23.00, alle dager hele året.
Les mer om ordningen.

Åpningstider sommer (betjent skranke):

Uke 32: mandag-fredag 12-14

Mandag 10. august - torsdag 13. august : 9-15

Fredag 14. august : 9-14.30

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-32: mandag-fredag 10-14

 • Kun 1 etg. åpent
 • Bestill materiale i Oria og hent på biblioteket
 • Leseplasser tilgjengelige
 • Grupperom tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter


Kunstakademiets bibliotek

Stengt, bestilling mulig

 

Lærerutdanningsbiblioteket

Stengt

 • Biblioteket flyttes til Breivika. Bestillinger stengt.
 • Bøker lånt på Lærerutdanningsbiblioteket kan returneres til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket


Museumsbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-27: mandag-fredag 11-14

Uke 28-29: Stengt

Uke 30-35: mandag-fredag 11-14


Musikkbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25: mandag-fredag 10-14

Uke 26-31: Stengt

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Narvikbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-27: mandag-fredag 10-14

Uke 28-31: Stengt

Uke 32: mandag-fredag 10-14

 • Noen leseplasser/grupperom tilgjengelig
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla

 

Natur- og helsebiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-32: mandag-fredag 10-14

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Psykologi- og jusbiblioteket

Åpningstider sommer:

15. juni-30.juni: mandag-fredag 10-14

1. juli-31. juli : Stengt

Uke 32: mandag-fredag 10-14

 • Mulighet for å bestille i Oria og hente ved biblioteket
 • Leseplasser tilgjengelige
 • Grupperom tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter

Bestillinger og lån


Bestill materiale

Fra 13. mai er det åpent for bestillinger i Oria som normalt.

Bestill materiale i Oria

Bestillinger vil kunne ta noe lenger tid å foreta enn normalt pga. etterslep etter stenging.

Hvem kan bestille?

Ansatte og studenter ved UiT.

Retur

Det åpnes opp for retur av bøker når bibliotekene har åpent.

Fjernlån

Det er åpent for fjernlån nå men bestillinger vil kunne ta noe lenger tid å foreta enn normalt pga. etterslep etter stenging.

Forfalte lån/purringer

Det sendes ikke ut regninger for forfalte lån. Hvis du har praktiske problemer med å returnere, ta kontakt på post@ub.uit.no

Kopiering fra faglitteratur


Det er lov å kopiere inntil 15 % av sidetallet for studenter og kursdeltakere. Les mer om lovverket rundt kopiering.

Tilgang til litteratur hjemmefra (VPN)


Det er nå laget en midlertidig løsning for at ansatte og studenter skal kunne nå alle Universitetsbibliotekets nettjenester: 

 1. Start Cisco AnyConnect Secure mobility Client som vanlig
 2. Skriv inn serveradresse: vpn.uit.no/bibliotek
  vpn.uit.no/bibliotek
 3. Trykk Connect og logg på

Det henstilles om at denne profilen kun benyttes når man trenger tilgang til bibliotekets tjenester (fagbaser, e-tidsskrifter etc.). Løsningen kan ta 5-10 minutter for å koble opp.

Hvis du opplever tekniske problemer med løsningen, send feilmelding til Orakelet.

Litteratursøk


Trenger du hjelp til litteratursøk, sjekk vår selvhjelp til litteratursøk her.

Du kan søke etter Open Access artikler med nettlesertilleggene Kopernio eller Unpaywall eller be om tilgjengeliggjøring av materiale med Open Access Button.

Nyttige digitale ressurser


Juridika åpner tilgangen til juridisk pensumlitteratur utgitt før 2019 på Juridika.no. For å få tilgang går du til juridika.no og logger deg inn med din Feide-bruker. Tilgangen er åpen i første omgang til 15. april.

Universitetsforlaget gjør alt innhold på Idunn åpent tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen. På Idunn finner dere over 36 000 artikler og kapitler, over 70 tidsskrifter og en rekke vitenskapelige bøker.

Hos Nasjonalbiblioteket kan du finne digitalisert pliktavlevert materiale. En del av materialet må du søke om tilgang for å lese. Logg inn med din Feide-bruker. Send en søknad om tilgang til å kunne åpne digitalt pliktavlevert materiale i ditt bibliotek. Denne søknaden og valg av bibliotek gjøres fra dette skjemaet. Søknadene behandles fortløpende.

Ordnett.no er en tjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker. Pålogging med Feide på nettsiden. Ønsker du tilgang til ordbøkene dine offline på mobil eller nettbrett, kan du laste ned Ordnett-appen (Android og iOS).
 

Mange store forlag åpner nå opp tilgangen til ressursene sine midlertidig pga. koronasituasjonen. Se oversikt over forlagene og tilgangene her.

The International Coalition of Library Consortia (ICOLC) har også laget oversikt over forlagene.

Problemer med EndNote


Har du problemer med EndNote når du jobber hjemmefra? I denne veiledningen finner du kanskje en løsning på EndNote-problemene.

Eller ta kontakt på endnote@support.uit.no

Kurs og undervisning


Skypekurs avholdes som planlagt. Du finner oversikt over UBs Skypekurs her. All campusundervisning er innstilt inntil videre, og vil så langt det lar seg gjøre overføres til digitalt format. 

Veiledning og disputaser


Veiledning foregår per Skype eller telefon inntil videre. Skal du disputere? For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med de fagansvarlige på UB.

Andre spørsmål?


Er det annet du lurer på? Ta kontakt med Universitetsbiblioteket post@ub.uit.no

Er du en internasjonal gradsstudent ved UiT og har spørsmål vedrørende den nåværende situasjonen? Ta kontakt med rådgiver international@uit.no ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet.Er du beboer i en av Samskipnadens studentboliger og har fått påvist smitte, eller er satt i karantene, ber vi deg kontakte Samskipnadens beredskapsansvarlig så raskt som mulig.

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem fra reisen, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.

Alle studenter som er i karantene oppfordres til å holde seg hjemme og melde fra til nærmeste faglig ansvarlig for studieprogram eller emne. Du har ikke anledning til å komme til studiestedet. Sykemeldinger
Informasjon fra NAV om sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset.

Lønn til permitterte
Studenter som har mistet viktig biinntekt fra deltidsjobber som følge av koronakrisa kan søke NAV om å få dekket en periode med lønn dersom de ble permittert 20. mars eller senere. Ordningen gjelder uavhengig om man har rett til dagpenger eller ikke. Les mer om ordningen og om muligheter for å søke her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/soknadsfunksjon-for-lonn-til-permitterte-er-pa-plass-innen-mai

Økonomisk sosialhjelp
Hvis du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv, som for eksempel gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp. Les mer om økonomisk sosialhjelp fra NAV og muligheter for å søke her: https://www.nav.no/sosialhjelp/?lang=nbMat og drikke på campus 

Etter at UiTs regler for opphold på campus ble endret fra og med uke 20, har Samskipnaden jobbet med å sikre et mat- og drikketilbud til studenter og ansatte på alle campuser. Fra og med mandag 18. mai åpner vi derfor utvalgte kantiner og en kaffebar med et redusert tilbud.

Er du sulten eller kaffetørst er det altså mat å få (kjøpe).

Mandag 18. mai vil Samskipnaden åpne et tilbud på

Kantine Altafjord i Alta  
Åpningstid: 09–14

Prandium i Harstad 
Åpningstid: 09–14

Grut i Tromsø (MH2) 
Åpningstid: 09–14

Teorifagskantina i Tromsø 
Åpningstid: 10–15

Vi forsøker å finne en løsning også i Narvik, men der må vi dessverre avvente situasjonen grunnet ombygging. 

-- 

Vi gleder oss til å se dere tilbake i våre kantiner og har innført følgende tiltak for å hindre smittespredning i våre lokaler:

 • Mat og drikke kjøpes og tas med To Go, det vil foreløpig ikke være mulig å sitte ned og spise i noen av våre lokaler.
 • Vi ber alle om å være nøye med håndvask, både før og etter handel. Håndsprit vil være tilgjengelig
 • Vi tar dessverre ikke mot kontanter, vi oppfordrer til kontantfri handel med “tæpping”
 • Alle må være flinke til å holde en meter avstand

Mat- og drikketilbudet er redusert, og vi tilbyr i første omgang påsmurt (bagetter med div pålegg) og ferdig salat i beger i tillegg til kaffe. Vi gjør oppmerksom på at selv om campusene nå gradvis åpner mer og mer opp, kan smittesituasjonen endre seg. Vi ber derfor om forståelse dersom det skjer endringer i åpningstid og tilbud på kort varsel. 

Velkommen tilbake, vi gleder oss til å se dere.UiT som beredskapsorganisasjon styres administrativt gjennom sentral beredskapsgruppe som ledes av universitetsdirektøren sammen med avdelingsdirektører. Ressurser hentes inn internt eller eksternt etter hendelse og krisens art. Det er i tillegg ti lokale beredskapsgrupper med faste medlemmer tilhørende lokale beredskapsområder/fakulteter, med egne lokalt tilpassede beredskapsplaner. Berørt enhet bistår sentral beredskapsgruppe avhengig av hendelse.

 

Beredskap under koronasituasjonen:

 • Alle ved UiT Norges arktiske universitet er berørt av situasjonen med koronaviruset. Sentral beredskapsgruppe, ledere av lokale beredskapsenheter/fakulteter, Universitetsbiblioteket, rektor og Studentsamskipnaden deltar i beredskapsmøtene knyttet til håndteringen av situasjonen. Alle følger opp tiltak ved sine enheter.
 • Det er opprettet ulike innsatsgrupper innenfor eksamen, mobilitet, personal og HR, praksis, bygg og eiendom og digital undervisning.
 • Faggrupper og ressurser som bedriftshelsetjenesten Hemis, studentprest, mikrobiologi og teknisk ekspertise bistår.
 • Det er jevnlige møter med organisasjonene og verneombud.
 • Sentral beredskapsgruppe har kontakt med eksterne samarbeids- og beredskapsaktører, som vertskommuner og smittevernoverleger, etter behov.
 • Ytterligere informasjon om beredskap ved UiT finnes i HR-portalen.
 • Informasjon til ansatte og studenter oppdateres fortløpende på https://uit.no/korona.
 • Kontaktperson for samfunnssikkerhet og beredskap: eli.s.hansen@uit.no
Ledelse er spesielt utfordrende når de fleste må håndtere arbeidet sitt hjemmefra. Arbeidsoppgavene skal gjøres, men i hovedsak digitalt med mindre mulighet for tett kollegial oppfølging. I tillegg er det en utrygg situasjon med smittefare, til dels fravær av etablerte sosiale/fysiske bånd, og for mange er det en usikker framtid. Mer enn noen gang må ledere være synlige, støttende og tydelige. Ledere må takle mange utfordringer i denne situasjonen.

Det viktigste rådet til UiTs ledere nå er å være en tilgjengelig og støttende leder for alle dine medarbeidere, ta kontakt og vis omsorg. Med andre ord, utøv relasjonsledelse og tett på-ledelse i praksis.

Se flere råd under punktene under.

 

Retningslinjer for adgang til campus per 8. mai 2020

Arbeidsmiljø


Tenk arbeidsmiljø – det handler om arbeidet

 • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet​

 • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger​

 • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og hva vi får til sammen

Ivareta fellesskapet


Ivareta fellesskapet ved å etablere flere felles treffpunkt – faglig og sosialt

 • Lag faste digitale møter i stab/enheter og vær tydelig på forventinger om at alle stiller: Vær obs på deltakelse og sjekk ut hva som fungerer godt, hva som ikke fungerer og eventuelt skaper frustrasjoner

 • Sørg for at det opprettes uformelle treffpunkt – morgenkaffe, vinlotteri og andre arrangement digitalt

 • Inviter til enkeltmøter fysisk – samtalegrupper, turer osv. (innen rammen satt av helsemyndighetene til smittevern

Vær romslig og gi støtte


Vær romslig, gi støtte og ring medarbeidere som ikke er aktive og/eller i karantene

 • Hver medarbeider har ulike forutsetninger for hjemmekontor; noen har familie/barn som krever sitt med delvis stengte skoler, og noen håndterer hjemmekontor dårlig. Disse kan ikke levere arbeid i samme grad som andre. Aksepter dette, men lag gjerne en oppfølgingsplan under disse forutsetningene.

 • Vi er ulike – noen reagerer sterkt på manglende sosial omgang mens andre trives godt i eget selskap. Brakkesyke kan bli en vedvarende lidelse for førstnevnte gruppe, og inviter gjerne til sosial kontakt innen rammen av smittevernregler.

Avklar roller


Avklar roller

 • Vurder om det er behov for å omdisponere ressurser i enheten

 • Inkluder de ansatte i avklaring om nye roller og forventninger: hvem skal samarbeide og til hvem skal de rapportere

 • Vis at du setter pris på ansatte selv om de ikke får utført de oppgavene de vanligvis gjør

 • Tett oppfølging gir ansatte økt rolleklarhet og trygghet (vær spesielt obs på nyansatte)

Tydelig og åpen kommunikasjon


Vær tydelig og åpen i kommunikasjon

 • I en situasjon hvor mye er usikkert og i endring, informer medarbeiderne jevnlig om utviklingen, også når det ikke nødvendigvis er noe nytt å formidle

 • Vær tydelig mht. endringer i aktiviteter/framdrift og om eventuelle konsekvenser for medarbeiderne

 • Bidra til åpenhet rundt vanskelige temaer, bevar roen og gi tid/rom for samtale

 • Bistå gjerne til informasjon om hvor man kan få hjelp

Bruk nettverket ditt


Bruk nettverket ditt som leder

 • Vær ekstra oppmerksom på at situasjonen er vanskelig – ikke bare for medarbeiderne – men også for deg som leder, og del/diskuter gjerne med andre ledere om hvordan de håndterer utfordringene

Opplæring/kompetanse


Opplæring/kompetanse

 • Gi rom for medbestemmelse og autonomi slik at medarbeidernes egen kompetanse og erfaring inkluderes i en tid hvor ordinære arbeidsoppgaver kan endres
 • Inviter gjerne medarbeiderne til ny læring og bidra til videreutvikling av kompetanse Sjekk tilbud fra UiT her: https://intranett.uit.no/intranett/internekurs

Utforming hjemmekontor


Utforming hjemmekontor

 • Ved behov for å ivareta ergonomiske hensyn på hjemmekontor, inviter ansatte til å ta med deler av kontorutstyret hjem og ta gjerne kontakt med bedriftshelsetjenesten, HEMIS, for råd/veiledning Kontakt: https://hemis.no/om-oss

Egenaktivitet


Egenaktivitet

 • Sørg for å ta vare på fysisk helse: gå på tur og vær i aktivitet (og kompenser for skjermbruk og stillesitting)

 • Ta vare på den mentale helsen ved god kontakt med ditt nettverk – familie, venner og kolleger

 • Fokuser på positive aktiviteter og sørg for god avkopling

Nyttige telefonnummer


Henvisninger

 • Mental helses hjelpetelefon 116123

 • Arbeidslivstelefonen 22566700

 • www.psykisk helse.no (Rådet for psykisk helse)

Ansatte i risikogrupper


Ved tilbakeføring av ansatte i risikogrupper skal det være tett dialog mellom den ansatte og leder. Folkehelseinstituttets råd til risikogrupper og Arbeidstilsynets råd ved tilbakeføring til arbeidsplasser følges.

Ferieplanlegging


Hvordan fastsettes ferie fremover?

Alle ansatte har krav på tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Gjeldende regelverk tilsier at du kan kreve å bli varslet senest to måneder før ferien starter, men det det tas et forbehold om dette kan gjennomføres på grunn av situasjonen vi står i.  

Arbeidstakere med rett til ekstraferie (over 60 år) har rett til å bestemme uttaket selv, samlet eller en eller flere dager om gangen, hvis det ikke er avtalt noe annet med arbeidsgiver.

Spørsmål om dette rettes til nærmeste leder.

Overtid og korona


Bruk av overtid er sterkt begrenset i lov og avtaleverk. Overtid kan benyttes ved uforutsette behov som har oppstått i den første fasen av koronapandemien, gitt alle de andre forutsetningene som ligger i regelverket. Ordningene med forskjøvet arbeidstid og/eller gjennomsnittsberegning av arbeidstid er alternativer som kan løse situasjoner hvor vi har midlertidige endrede behov for ressurser, som følge av pandemien. 

UiT som beredskapsorganisasjon styres administrativt gjennom sentral beredskapsgruppe som ledes av universitetsdirektøren sammen med avdelingsdirektører. Ressurser hentes inn internt eller eksternt etter hendelse og krisens art. Det er i tillegg ti lokale beredskapsgrupper med faste medlemmer tilhørende lokale beredskapsområder/fakulteter, med egne lokalt tilpassede beredskapsplaner. Berørt enhet bistår sentral beredskapsgruppe avhengig av hendelse.

 

Beredskap under koronasituasjonen:

 • Alle ved UiT Norges arktiske universitet er berørt av situasjonen med koronaviruset. Sentral beredskapsgruppe, ledere av lokale beredskapsenheter/fakulteter, Universitetsbiblioteket, rektor og Studentsamskipnaden deltar i beredskapsmøtene knyttet til håndteringen av situasjonen. Alle følger opp tiltak ved sine enheter.
 • Det er opprettet ulike innsatsgrupper innenfor eksamen, mobilitet, personal og HR, praksis, bygg og eiendom og digital undervisning.
 • Faggrupper og ressurser som bedriftshelsetjenesten Hemis, studentprest, mikrobiologi og teknisk ekspertise bistår.
 • Det er jevnlige møter med organisasjonene og verneombud.
 • Sentral beredskapsgruppe har kontakt med eksterne samarbeids- og beredskapsaktører, som vertskommuner og smittevernoverleger, etter behov.
 • Ytterligere informasjon om beredskap ved UiT finnes i HR-portalen.
 • Informasjon til ansatte og studenter oppdateres fortløpende på https://uit.no/korona.
 • Kontaktperson for samfunnssikkerhet og beredskap: eli.s.hansen@uit.no


Hemis tilbyr digitale møter for ledere og ansatte ved UiT. I Tromsø og Alta tilbys også gående samtaler – «walk and talk» – etter råd om avstand/hygiene. Ta kontakt med Hemis for avtale.

I lys av hvordan hverdagen vår er blitt er det mange som har fått kontorarbeidsplassen sin flyttet inn i heimen. Det bringer med seg en del utfordringer som man kan og bør ta tak i om de oppstår. Etter ei uke med jobb enten ved kjøkkenbordet eller i sofaen vil de fleste trolig kjenne at noe skjer med kroppen. For å hjelpe deg et stykke på vei, har vi lagt ut noe informasjon og noen filmsnutter som kan gi noen gode råd, og som du finner her. Mat og drikke på campus 

Etter at UiTs regler for opphold på campus ble endret fra og med uke 20, har Samskipnaden jobbet med å sikre et mat- og drikketilbud til studenter og ansatte på alle campuser. Fra og med mandag 18. mai åpner vi derfor utvalgte kantiner og en kaffebar med et redusert tilbud.

Er du sulten eller kaffetørst er det altså mat å få (kjøpe).

Mandag 18. mai vil Samskipnaden åpne et tilbud på 

 

Kantine Altafjord i Alta  
Åpningstid: 09–14

Prandium i Harstad 
Åpningstid: 09–14

Grut i Tromsø (MH2) 
Åpningstid: 09–14

Teorifagskantina i Tromsø 
Åpningstid: 10–15

  

Vi forsøker å finne en løsning også i Narvik, men der må vi dessverre avvente situasjonen grunnet ombygging. 

-- 

Vi gleder oss til å se dere tilbake i våre kantiner og har innført følgende tiltak for å hindre smittespredning i våre lokaler:

 • Mat og drikke kjøpes og tas med To Go, det vil foreløpig ikke være mulig å sitte ned og spise i noen av våre lokaler.
 • Vi ber alle om å være nøye med håndvask, både før og etter handel. Håndsprit vil være tilgjengelig
 • Vi tar dessverre ikke mot kontanter, vi oppfordrer til kontantfri handel med “tæpping”
 • Alle må være flinke til å holde en meter avstand

Mat- og drikketilbudet er redusert, og vi tilbyr i første omgang påsmurt (bagetter med div pålegg) og ferdig salat i beger i tillegg til kaffe. Vi gjør oppmerksom på at selv om campusene nå gradvis åpner mer og mer opp, kan smittesituasjonen endre seg. Vi ber derfor om forståelse dersom det skjer endringer i åpningstid og tilbud på kort varsel. 

 

Velkommen tilbake, vi gleder oss til å se dere.Fra og med 2. juni 2020 opphever UiT Norges arktiske universitet de egne retningslinjene for reiser som har vært fastsatt fra 13. mars. Det innebærer at de nasjonale retningslinjene er gjeldende. Reiseråd og karanteneregler finnes på https://helsenorge.no/koronavirus/reise. Her finnes også smittevernråd og anbefalinger for bruk av kollektivtransport.

Per i dag er restriksjoner på innenlandsreiser opphevet. Det inkluderer Svalbard, og gjelder både fritidsreiser og tjenestereiser. Utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige er frarådet fram til 20. august 2020, med et unntak for Danmark fra 15. juni. Råd som gjelder nordiske land vil bli oppdatert innen 15. juli, mens rådene som gjelder andre europeiske land vil bli oppdatert innen 20. juli.

Alle UiTs ansatte og studenter må holde seg oppdatert på gjeldende reiseråd og anbefalinger om smittevern. Universitetsledelsen anbefaler at arbeids- og studierelaterte reiser begrenses.

Det kan planlegges for utenlandsopphold i forbindelse med FoU-termin mv fra 20. august. UiT vil ikke fastsette egne retningslinjer for slike reiser og opphold, ut over det som fastsettes av myndighetene

 Det er viktig at UiTs enheter tenker igjennom hvilke varer og tjenester som er kritiske for enheten og for universitetet i kommende periode, og sikrer tilgang til disse.


Les mer her: Levering av varer og tjenester, relatert til Korona-situasjonen.Hvordan komme i gang med digital undervisning hjemmefra – se vår side om digital undervisning

 

 • UiT avlyser alt fysisk undervisning. Digital undervisning går som normalt.
 • Alle planlagte undervisningstokt, forskningstokt og feltarbeid avlyses. Kontakt nærmeste leder for nærmere informasjon.
 • UiT vil ta i bruk digital undervisning der det er mulig. Nærmere informasjon vil komme fra det enkelte studieprogram.
 • Veiledning skal gjøres digitalt, f.eks. via Skype for Business.
 • Informasjon om kommende eksamener vil bli gitt på e-post.
 • Studenter i praksis følger praksisstedets anvisning.

Studenter som har behov for tilrettelegging av sin nye studiehverdag, bes kontakte sin studieveileder eller kontaktperson for tilrettelegging. Det er spesielt viktig at studenter med sterkt nedsatt hørsel/døve, får tilrettelagt undervisning. Studenter som i ordinær undervisning benytter seg av tolketjeneste, kan være uten denne tjenesten nå. Undervisning som streames i denne perioden har sannsynligvis ikke teksting, og det er derfor behovet for studenter med sterkt nedsatt hørsel/døve oppstår.  I de tilfeller studenten ikke har nytte av streamet undervisning, kan for eksempel faglærer dele undervisningsnotater med studenten og/eller svare på spørsmål via e-post.

Studieveiledere som har behov for bistand i arbeidet med tilrettelegging, kan ta kontakt med kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelse på fakultetet. Her er oversikt over kontaktpersonene.Planlegging av undervisning og mottak av studenter høsten 2020 


En arbeidsgruppe ledet av rektor, og med medlemmer fra studentparlamentet, samskipnaden, fakultetene og rektoratet, har hatt i oppdrag å gi anbefalinger om hvordan mottak av studenter og undervisningsaktiviteter skal planlegges høsten 2020. Anbefalingene skal både ivareta krav til smittevern og samtidig gi våre studenter et kvalitativt godt fag- og undervisningstilbud ved UiT. Anbefalingene og arbeidsdokumenter har vært drøftet med tillitsvalgte og i UiT sin beredskapsorganisasjon, hvor alle enheter er representert.

 

Det er uklart hvordan situasjonen vil utvikle seg, og endringer kan skje raskt. Mottak av studenter, studiestart og undervisning høsten 2020 vil derfor til enhver tid måtte tilpasses gjeldende smitteverntiltak.

 

På bakgrunn av råd som er kommet i prosessen har universitetsledelsen besluttet at høstsemesteret skal planlegges ut fra to scenarier med følgende innhold og føringer:

 

 1. Hybrid semester  
 2. Digitalt semester  
   

 

Semesterstart 2020: Plan A "Hybrid semester" og Plan B "Digitalt semester"
Tema Plan A: "Hybrid semester" - Løsning og føringer Plan B: "Digitalt semester" - Løsninger og føringer

Overordnet føring:

Begrenset tilstedeværelse for studenter og ansatte, men med mulighet for fysiske møter for grupper på mellom 5–30 personer.

Svært begrenset tilstedeværelse av studenter og ansatte.  

Åpning av studieåret 

Åpningen vil være en kombinasjon av digital og fysiske møter.  
  

Alle studenter møter på sine campuser. Nye studenter prioriteres i semesterstartsarrangement, som gjennomføres utendørs. Arrangementene vil bli strømmet.  

 

Nye studenter blir hilst velkommen ved sine fakultet i små grupper. Faddere får ansvar for de respektive gruppene. Gruppene videreføres i studieåret med både faglige og sosiale aktiviteter så langt dette lar seg gjøre.  

 

Gruppestørrelsen skal tilpasses gjeldende smittevernregler. Debutukene ved våre campuser vil være en blanding av digitale og fysiske arrangement. 

 

Studiestartnettverket detaljplanlegger åpningsarrangementene. Nettverket skal ha medlemmer fra våre campuser i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø. Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF) koordinerer arbeidet. 

Digitalt

Tilstedeværelse av studenter 

Alle studenter har tilgang til campusene, men på en regulert måte som overholder gjeldende smittevernkrav.  

 

Grupper av studenter, dannet ved studiestart, møtes fysisk i seminarer og kollokvier minimum to ganger per uke per kull. Mentorordning etableres for alle studenter. 

Svært begrenset tilstedeværelse knyttet til nærmere bestemte fag og aktiviteter. 

Tilstedeværelse av ansatte 

Ansatte skal som hovedregel komme på jobb på campus. Er du i en risikogruppe, kontakt din leder for avklaring. Det vil fortsatt være mulig også for andre enn de i risikogrupper å jobbe hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Dette må gjøres etter avtale med nærmeste leder.

Svært begrenset tilstedeværelse knyttet til kritiske funksjoner og oppfølging av studenter. 

 

Forelesninger 

Alle forelesninger skal være digitalt tilgjengelige i Canvas. Som hovedregel er foreleser tilstede digitalt når forelesningen er satt opp i timeplanen, og kan svare på spørsmål fra studentene i sann tid. 

 

Innsatsgruppe for digital undervisning, ledet av ITA, produserer webinarer om digital pedagogikk tilpasset de ulike fagmiljøene. Det etableres kollegaveiledning lokalt. 

Digitale 

Seminarer 

Seminarer gjennomføres digitalt og fysisk. De faste studentgruppene møtes fysisk med faglærer tilstede.  

 

Det må påregnes at undervisningen finner sted i og utover normal arbeidstid og i arealer som vanligvis ikke brukes til gruppeundervisning. 

Digitale 

Laboratoriearbeid 

Kan utføres, men bare i grupper av tillatt størrelse.

Begrenset og definert av smittevernreglene.

Praksis 

Gjennomføres med tilpasninger. 

Kan gjennomføres i den grad praksisfeltet åpner for det og fungerer.

Feltarbeid  

Gjennomføres med tilpasninger. 

Kan kun gjennomføres i svært begrenset grad. 

Tokt 

Gjennomføres med tilpasninger. 

Kan kun gjennomføres i svært begrenset grad.

Praktisk klinisk undervisning/ ferdighetstrening 

Gjennomføres med tilpasninger. 

Kan ikke gjennomføres. 

Konferanser 

Gjennomføres først og fremst digitalt, men kan gjennomføres fysisk i den grad smittevernregler og reiseregler kan overholdes. 

Kan gjennomføres digitalt, men ikke fysisk. 

 

 

Kommentarer til de to scenariene: 

 • Per i dag vurderer universitetsledelsen det første scenariet, plan A «Hybrid semester», som det mest sannsynlige. Det er faglig sett også klart å foretrekke fremfor et mer heldigitalt semester.  

 

 • Hvordan den faktiske smittesituasjonen til høsten vil være er det knyttet stor usikkerhet til. Vi vet dessuten at situasjonen kan endre seg raskt, både nasjonalt og lokalt. Derfor er UiT også nødt til å forberede plan B «Digitalt semester»som en beredskapsløsning. Dette skal sikre at våre studenter kan gjennomføre sine studier også i en mer krevende smittevernsituasjon. På kort varsel må UiT kunne iverksette plan B enten i deler av, eller i hele organisasjonen.  
   
  Plan B «Digitalt semester» tilsvarer i all hovedsak det regimet UiT har hatt i avslutningen av vårsemesteret, etter 27.4.2020. Alle de tilpassede retningslinjene som er blitt utarbeidet i vårsemesteret for tilstedeværelse, tokt, feltarbeid o.l.  kan derfor legges til grunn for planleggingen av dette scenariet.   

 
Videre planlegging og gjennomføring:  
Alle enheter og avdelinger bes om å starte arbeid med konkret planlegging av høstsemesteret ut fra begge scenariene. Behov for koordinering og overordnede avklaringer ivaretas gjennom universitetets beredskapsorganisasjon. 

Avdeling for forskning, utdanning og formidling vil koordinere informasjon til studenter og studiesøkere om UiTs planer for høstsemesteret.  
 
Eventuelle spørsmål rettes til din nærmeste leder.    

 

Med vennlig hilsen 

 
Anne Husebekk              Jørgen Fossland  
rektor                               universitetsdirektør  • Sentral beredskapsgruppe har bestemt at driftsendringer i forbindelse med eksamen gjelder ut vårsemesteret 2020. Det må derfor planlegges for endring av eksamensform ut semesteret. Frist for å melde endring av eksamensform er senest to uker før eksamen avholdes.
 • Fellestjenesten for eksamen (SSA) har utarbeidet veiledninger som skal støtte emneledere og studieadministrasjon ved vurdering og gjennomføring av omlegging av eksamensform – se nedenfor.
 • Informasjon om studenter med omsorg for barn, egenmelding/legeerklæring og tilrettelegging på eksamen er lagt ut på intranett.
 • Informasjon om eksamen til emneledere finnes på intranettet
 • Informasjon om eksamen til studieadministrative ansatte finnes på brukerstøtte for eksamen
 • Eventuelle spørsmål rettes til Fellestjenesten for eksamen: eksamen@hjelp.uit.no

Midlertidig tillegg til forskrift om eksamener ved UiTToktvirksomhet


Tiltak på tokt grunnet COVID-19 2020.  

UiT Norges arktiske universitet ønsker å åpne for en begrenset toktaktivitet der følgende rutiner er gjeldende fram til 20. august. En ny vurdering vil bli tatt 15. august.

 • For deltagelse fra personell som oppholder seg utenfor landets grenser gjelder UDs reiseråd, samt FHI’s smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19) 
 • Toktdeltagere skal 10 dager innen toktstart unngå offentlige steder der mange mennesker kan samles (kino, utesteder), arrangement (private og offentlige) med mange deltakere og lignende, unngå offentlig transport i størst mulig grad og ellers utvise særlig forsiktighet i omgang med andre enn sine nærmeste. Toktdeltagerne kan være på jobb i denne perioden.
 • Toktdeltagere må fylle ut egenerklæring innen toktstart. 
 • For tokt som søkes gjennomført i perioden skal det legges opp til en så redusert toktbemanning, (mannskap og toktdeltakere) som praktisk gjennomførbart og etter anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter og arbeidstilsynet. Lugarfordelingen skal legges opp slik at hver toktdeltager har enelugar. Vaktinndeling av lugar tillates dermed ikke.  
 • Arbeidsgiver skal følge råd fra Arbeidstilsynet som «under innkvartering av arbeidstakere». Dette også for å vurdere begrensninger i antall deltakere på toktet. 
 • For å hindre potensiell smitte med koronaviruset skal toktleder gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare, og kartlegge risikofaktorer ved gjennomføring av toktet. Toktleder er ansvarlig for at det utarbeides risikoanalyse med smitteverntiltak ved bruk av laboratoriefasiliteter og undervisningsrom i forskningsøyemed. Toktleder fastsetter klare regler om smittevern, i samråd med arbeidstakerne for hvert tokt.  
 • Rederi utarbeider tiltak ut fra risikoanalyser for smittevern ved bruk av fellesområder om bord. På grunn av utbruddet med koronavirus må smittevernreglene være enda tydeligere enn vanlig og de må følges strengt. Når mange arbeidstakere bor sammen på et lite område med fellesområder, må det stilles strenge krav til smittevern generelt gjennom risikovurderinger.  
 • Det skal gjøres en individuell vurdering om ansatte i risikogrupper kan delta på tokt og om det skal gjøres særlige tiltak overfor slike grupper 
 • Tokstart og toktslutt samt alle havneanløp tillates kun i havner på norsk fastland og Svalbard

Tiltakene er basert på felles vurderinger mellom UiT Norges arktiske universitet og driftsselskapet for F/F Helmer Hanssen.   

For F/F Hyas vil det bli åpnet for bruk fra 1. juli etter individuell risikovurdering opp mot smittevern. I praksis vil dette avhenge av aktivitet, antall personer opp mot mulighet å holde avstand samt øvrige smittevernhensyn. 

Egenvurderingskjema med hensyn på smitte for felt og tokt

Feltarbeid


Tiltak i felt grunnet COVID-19 2020.  

Rutine for feltaktivitet knyttet til kritisk forsknings og undervisningsaktivitet gjeldende fram til 20. august  

Alt feltarbeid skal følge gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, helsenorge.no, Arbeidstilsynet og Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)  

 • Feltarbeid skal begrenses til kritisk forsknings og undervisnings aktivitet  
 • Alle sentrale retningslinjer og rutiner og alle lokale rutiner ved arbeidsplassen skal følges  
 • For feltarbeid utenfor landets grenser gjelder UDs reiseråd, samt FHI’s smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19)
 • Feltdeltagere må fylle ut egenerklæring i forkant av feltarbeidet 
 • For felt som søkes gjennomført i perioden skal det legges opp til en så redusert bemanning, (feltdeltakere) som praktisk gjennomførbart og etter anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter og arbeidstilsynet. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/?term=&h=1
 • Arbeidsgiver skal følge gjeldende råd fra Arbeidstilsynet og FHI under innkvartering og transport av arbeidstakere. Dette også for å vurdere begrensninger i antall deltakere på feltarbeidet, se https://www.arbeidstilsynet.no/tema/innkvartering-av-arbeidstakere/.  
 • Renhold skal forsterkes 
 • Man skal i størst mulig grad etablere ulike lag av feltarbeidere som ikke er i kontakt med hverandre, og unngå å blande forskjellige lag 
 • For å hindre potensiell smitte med koronaviruset skal prosjektleder gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare, og kartlegge risikofaktorer ved gjennomføring av feltarbeidet. Prosjektleder er ansvarlig for at det utarbeides risikoanalyse som gjelder hele feltarbeidet med smitteverntiltak fra start til slutt, herunder transport, bruk av laboratoriefasiliteter, undervisningsrom, samt innkvartering (overnattingsmuligheter), oppholdsrom og fellesrom. Prosjektleder fastsetter klare regler om smittevern, i samråd med arbeidstakerne for hvert feltarbeid. Når mange arbeidstakere bor sammen på et lite område med fellesområder, må det stilles strenge krav til smittevern generelt gjennom risikovurderinger.  
 • Det skal gjøres en individuell vurdering om ansatte i risikogrupper kan delta i felt og om det skal gjøres særlige tiltak overfor slike grupper. 
 • Feltaktivitetene skal godkjennes av dekan i samarbeid med HMS-rådgiver  

 

Egenvurderingskjema med hensyn på smitte for felt og tokt

Laboratorieaktivitet


Tiltak i laboratoriet grunnet COVID-19 2020.  

Rutine for laboratorieaktivitet blir revidert dersom smittevernrådene endres (COVID-19 forskriften og råd fra FHI og Helsedirektoratet) 

Alt laboratoriearbeid skal følge gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, helsenorge.no, Arbeidstilsynet og Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)  

Regelverk som skal følges for laboratoriearbeid under koronapandemien:  

 •  Alle sentrale retningslinjer og rutiner   
 •  Alle lokale rutiner ved arbeidsplassen, herunder rutine for alenearbeid  
 • Gjeldende smittevernregler  
 • Laboratorieansvarlige har ansvar for å koordinere bruken av «sitt» laboratorium slik at det er mulig å overholde de til enhver tid gjeldende smittevernregler og rutine for alenearbeid  
 • Dekan skal på forhånd godkjenne laboratoriearbeid som kan utføres av master- og bachelorstudenter   
 • Nye prosjekter som ønskes igangsatt på laboratoriene skal godkjennes av dekan og HMS-rådgiver før oppstart  
 • Rengjøring av utstyr og hyppig berørte kontaktflater – FHI’s råd

Her finner du Retningslinjer for laboratorieundervisning ved UiT

 • Alle arrangement i regi av UiT er avlyst ut vårsemesteret. Det kan være aktuelt å gjennomføre enkelte arrangementer digitalt. Følg med på uit.no/tavla.
 • Vi oppfordrer til at møter skal gjennomføres elektronisk dersom det lar seg gjøre. Hvis dette ikke er mulig, er det anledning for inntil 50 personer å være samlet i et rom, gitt at regler om smittervern og 1 m avstand blir overholdt.

 • Disputaser gjennomføres enten digitalt eller fysisk på campus der det er mulig. Det er anledning for inntil 50 personer (tilhørere/familie) å være samlet i et rom, gitt at regler om smittervern og 1 m avstand blir overholdt.

Her finner du informasjon om hvordan du kan gjennomføre arrangementer digitalt

Folkehelseinstituttet har for øvrig kommet med råd i forbindelse med store arrangement.Universitetsbiblioteket har en gradvis gjenåpning av noen av bibliotekene.

Vi tilbyr veiledning på nett og digitale tjenester er tilgjengelige.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket: post@ub.uit.no

Besøk Universitetsbibliotekets nettside

Begrenset åpning av UB


Universitetsbiblioteket har en gradvis gjenåpning av noen av bibliotekene for studenter og ansatte ved UiT. Se oversikt over åpningstider og tilgjengelige tjenester.

 

Altabiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25: mandag-fredag 9-15

Uke 26-27: mandag-fredag 10-14

Uke 28-31: Stengt

Uke 32: mandag-fredag 9-15

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla

 

Hammerfestbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-28: mandag-fredag 10-15

Uke 29: Stengt

Uke 30: mandag-fredag 10-15

Uke 31-32: Stengt

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Grupperom tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla

 

Harstadbiblioteket

For studenter og ansatte er Harstadbiblioteket tilgjengelig fra 06.00-23.00, alle dager hele året.
Les mer om ordningen.

Åpningstider sommer (betjent skranke):

Uke 32: mandag-fredag 12-14

Mandag 10. august - torsdag 13. august : 9-15

Fredag 14. august : 9-14.30

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-32: mandag-fredag 10-14

 • Kun 1 etg. åpent
 • Bestill materiale i Oria og hent på biblioteket
 • Leseplasser tilgjengelige
 • Grupperom tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter


Kunstakademiets bibliotek

Stengt, bestilling mulig

 

Lærerutdanningsbiblioteket

Stengt

 • Biblioteket flyttes til Breivika. Bestillinger stengt.
 • Bøker lånt på Lærerutdanningsbiblioteket kan returneres til Kultur- og samfunnsfagbiblioteket


Museumsbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-27: mandag-fredag 11-14

Uke 28-29: Stengt

Uke 30-35: mandag-fredag 11-14

 


Musikkbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25: mandag-fredag 10-14

Uke 26-31: Stengt

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Narvikbiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-27: mandag-fredag 10-14

Uke 28-31: Stengt

Uke 32: mandag-fredag 10-14

 • Noen leseplasser/grupperom tilgjengelig
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla

 

Natur- og helsebiblioteket

Åpningstider sommer:

Uke 25-32: mandag-fredag 10-14

 • Leseplasser tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter
 • Mulighet å hente materiale selv fra hylla


Psykologi- og jusbiblioteket

Åpningstider sommer:

15. juni-30.juni: mandag-fredag 10-14

1. juli-31. juli : Stengt

Uke 32: mandag-fredag 10-14

 • Mulighet for å bestille i Oria og hente ved biblioteket
 • Leseplasser tilgjengelige
 • Grupperom tilgjengelige
 • Mulighet for utskrifter

Bestillinger og lån


Bestill materiale

Fra 13. mai er det åpent for bestillinger i Oria som normalt.

Bestill materiale i Oria

Bestillinger vil kunne ta noe lenger tid å foreta enn normalt pga. etterslep etter stenging.

Hvem kan bestille?

Ansatte og studenter ved UiT.

Retur

Det åpnes opp for retur av bøker når bibliotekene har åpent.

Fjernlån

Det er åpent for fjernlån nå men bestillinger vil kunne ta noe lenger tid å foreta enn normalt pga. etterslep etter stenging.

Forfalte lån/purringer

Det sendes ikke ut regninger for forfalte lån. Hvis du har praktiske problemer med å returnere, ta kontakt på post@ub.uit.no

Kopiering fra faglitteratur


Det er lov å kopiere inntil 15 % av sidetallet for studenter og kursdeltakere. Les mer om lovverket rundt kopiering.

For spørsmål om Bolk ta kontakt med Bengt Øieroset

Tilgang til litteratur hjemmefra med VPN


Det er nå laget en midlertidig løsning for at ansatte og studenter skal kunne nå alle Universitetsbibliotekets nettjenester: 

 1. Start Cisco AnyConnect Secure mobility Client som vanlig
 2. Skriv inn serveradresse: vpn.uit.no/bibliotek
  vpn.uit.no/bibliotek
 3. Trykk Connect og logg på

Det henstilles om at denne profilen kun benyttes når man trenger tilgang til bibliotekets tjenester (fagbaser, e-tidsskrifter etc.). Løsningen kan ta 5-10 minutter for å koble opp.

Hvis du opplever tekniske problemer med løsningen, send feilmelding til Orakelet.

Hjelp til litteratursøk


Trenger du hjelp til litteratursøk, sjekk vår selvhjelp til litteratursøk her.

Du kan søke etter Open Access artikler med nettlesertilleggene Kopernio eller Unpaywall eller be om tilgjengeliggjøring av materiale med Open Access Button.

Nyttige digitale ressurser


Juridika åpner tilgangen til juridisk pensumlitteratur utgitt før 2019 på Juridika.no. For å få tilgang går du til juridika.no og logger deg inn med din Feide-bruker. Tilgangen er åpen i første omgang til 15. april.

Universitetsforlaget gjør alt innhold på Idunn åpent tilgjengelig for alle til bibliotekene åpner igjen. På Idunn finner dere over 36 000 artikler og kapitler, over 70 tidsskrifter og en rekke vitenskapelige bøker.

Hos Nasjonalbiblioteket kan du finne digitalisert pliktavlevert materiale. En del av materialet må du søke om tilgang for å lese. Logg inn med din Feide-bruker. Send en søknad om tilgang til å kunne åpne digitalt pliktavlevert materiale i ditt bibliotek. Denne søknaden og valg av bibliotek gjøres fra dette skjemaet. Søknadene behandles fortløpende.

Ordnett.no er en tjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker. Pålogging med Feide på nettsiden. Ønsker du tilgang til ordbøkene dine offline på mobil eller nettbrett, kan du laste ned Ordnett-appen (Android og iOS).
 

Mange store forlag åpner nå opp tilgangen til ressursene sine midlertidig pga. koronasituasjonen. . Se oversikt over forlagene og tilgangene her.

The International Coalition of Library Consortia (ICOLC) har også laget oversikt over forlagene.

Problemer med EndNote


Har du problemer med EndNote når du jobber hjemmefra? I denne veiledningen finner du kanskje en løsning på EndNote-problemene.

Eller ta kontakt på endnote@support.uit.no

Kurs og undervisning


Skypekurs avholdes som planlagt. Du finner oversikt over UBs Skypekurs her. All campusundervisning er innstilt inntil videre, og vil så langt det lar seg gjøre overføres til digitalt format. 

Filming av undervisning


Hvis du trenger hjelp med å filme forelesinger kan du booke filming i studio hos Result.

Andre spørsmål?


Er det annet du lurer på? Ta kontakt med Universitetsbiblioteket post@ub.uit.no

Det å arbeide hjemmefra skal ikke lenger være hovedregelen for ansatte ved UiT.
Fra 5. juni skal ansatte som hovedregel komme på jobb på campus, dersom du ikke er i en risikogruppe. Les mer her.

Generell informasjon


Det å arbeide hjemmefra skal ikke lenger være hovedregelen for ansatte ved UiT.
Fra 5. juni skal ansatte som hovedregel komme på jobb på campus, dersom du ikke er i en risikogruppe. Les mer her.

Ved tilbakeføring av ansatte i risikogrupper skal det være tett dialog mellom den ansatte og leder. Folkehelseinstituttets råd til risikogrupper og Arbeidstilsynets råd ved tilbakeføring til arbeidsplasser følges.

Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem § 1 andre ledd sier at forskriften ikke gjelder for hjemmearbeid som er kortvarig eller tilfeldig. Forskriften vil derfor ikke gjelde hjemmearbeid som skyldes koronasituasjonen.

Arbeidsmiljøloven gjelder likevel, slik at arbeidsgiver har ansvar for at alle har forsvarlige arbeidsforhold. Det betyr også at arbeidsgiver bør gjøre det som må til for at arbeidet ikke skal føre til plager, skader og sykdom. Siden koronasituasjonen kan vare en stund må arbeidsgiver og arbeidstaker sammen finne gode midlertidige løsninger.

Statens selvassurandørprinsipp gjelder også ved hjemmearbeid. Dette innebærer at skade på UiT-eid datautstyr dekkes av UiT.

Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Når det i denne tiden er avtalt at du jobber hjemmefra, så vil det være "arbeidsstedet". For mer informasjon, se her: spk.no/forsikring

Når du arbeider hjemme skal du være tilgjengelig på e-post, Skype og eventuelt andre digitale flater. Du og nærmeste leder skal finne fram til gode og fleksible løsninger, for at alle de ulike hjemmesituasjonene skal fungere godt. Ikke bruk automatisk epostsvar om at du arbeider hjemmefra. Så lenge du utfører ditt arbeid, er dette svaret unødvendig og misvisende.Tilgjengelighet og arbeidskapasitet skal i utgangspunktet ikke være redusert som en følge av at du arbeider hjemmefra. I denne tiden må vi strekke oss ekstra langt for å ivareta sikker drift.

Du kan nå de fleste IT-tjenestene hjemmefra. Under finner du en oversikt over relevante tjenester og brukerveiledninger.
 
Gode tips når vi arbeider hjemmefra
 
 • Vi anbefaler å holde på rutinen om å komme seg ut før man begynner å jobbe, og faktisk gå en liten tur om morgenen. Da kan du gå ut av hjemmet og inn igjen på «kontoret» (hjemme).
 • Et tilbakevendende spørsmål er hva man skal ha på seg når man arbeider hjemmefra. Husk at du er på jobb og fortsatt møter kolleger via Skype/Teams!
 • Det er endelig tid til lunsj, og hjemme er det ingen å klage til om kantinens påfunn denne uken. Hjemme er det dessverre du som er ansvarlig for kantinen. På den lyse siden kan du lage deg akkurat det du vil ha. Vi oppfordrer alle til å sette av tid til lunsjen, gjerne sammen med kolleger på Skype eller Teams, før du vender tilbake til jobben.
 • Alle som kombinerer omsorgspermisjon med arbeid hjemme oppfordres til å skille på når du er «på jobb» og når du er «hjemme».
 • Å være alene er heller ingen spøk, særlig ikke når du arbeider hjemmefra. Ta del i digitale møter, inviter til digital kaffekopp, vær oppmerksom på kolleger og spør om noen trenger hjelp.
 • Du kan få meldinger midt på dagen som: «Åh, er du også hjemme? Skal vi møtes?» Stå på ditt. Du er på jobb. Å skape en grense mellom jobben og fritiden er egentlig det aller viktigste når du arbeider hjemmefra. Bestem deg for et tidspunkt jobbdagen er ferdig, så du kan tre inn i fritiden. Skriv til andre: «Jeg jobber hjemmefra, ringer deg etterpå!»
 • Ikke alle har gode og veltilpassede arbeidsplasser hjemme. Pass på deg selv, og legg inn litt tøy og bøy i løpet av arbeidsdagen.

Lykke til!

PS! Når vi bruker kamera i vår digitale samhandling, kommer vi litt nærmere hverandre.

Registrere arbeidstid


Hvordan skal jeg registrere arbeidstid når jeg jobber hjemmefra?

 • Ved arbeid hjemmefra gjelder fortsatt ordinære arbeidstidsbestemmelser, og de som registrerer arbeidstid til vanlig skal også registrere dette i Min tid når de jobber hjemmefra.
 • For de som arbeider hjemme kan det oppstå behov for fleksibilitet mht. å kunne dele opp normalarbeidsdagen på 7,75 timer (7 timer sommertid). For å legge til rette for fleksibilitet når det ikke er mulig å arbeide sammenhengende, har partene i arbeidslivet blitt enige om å sette kjernetiden (tidsrommet 09–14.30) ut av kraft. Du kan nå arbeide mellom kl 06 og 21. Dersom du har behov for å dele opp dagen(e), må du gi beskjed til din leder, samt holde kalenderen i Outlook oppdatert.
 • Arbeider du hjemmefra, kan du registrere din normalarbeidsdag som 08–1545. I tilfeller der ansatte ikke har nok oppgaver til å fylle arbeidsdagen, skal det i dialog med leder sees på hvilke muligheter som finnes for eventuelt å kunne hjelpe til med andre oppgaver. Dersom du arbeider mindre enn normal arbeidsdag fordi universitetet ikke har nok arbeidsoppgaver til deg, skal det ikke registreres minustid. Det registreres da normalarbeidstid (08–1545). Dersom du arbeider mer enn normal arbeidsdag, registreres det som plusstid.
 • I den situasjonen som vi nå befinner oss i, er det viktig at både de som har ledig kapasitet og de som har behov for hjelp på grunn av stor arbeidsbelastning, sier ifra slik at de tilgjengelige ressursene kan utnyttes best mulig og at belastningen på enkeltpersoner ikke blir for stor.
 • For avspasering, merarbeid og overtid gjelder de ordinære regler, det vil si at avspasering, merarbeid eller overtid skal avklares og godkjennes på forhånd med nærmeste leder.

Utstyr


Ta med deg din UiT laptop, headsett og webkamera hjem. Hvis du trenger kontorstol hjemme – ta gjerne med deg den du har på arbeidsplassen. Du kan ta med skjermen fra din vanlige arbeidsplass hvis du trenger det. Ansatte som ikke disponerer bærbar UiT-pc og skal jobbe hjemmefra kan kontakte orakelet.

Har du ikke en UiT laptop vil du kunne installere Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint, mm) og andre programmer på en privat datamaskin. Ikke ta med den stasjonære pc-en fra kontoret. Den vil ikke fungere utenfor UiTs arealer.

 1. Microsoft Office kan du installere ved å logge Office 365. Klikk på «Installer Office» oppe til høyre i skjermbildet.
 2. Du kan installere andre programmer via LiReg.

Viktig! Informasjon som er klassifisert som rødt/fortrolig eller svart/strengt fortrolig skal ikke under noen omstendighet behandles på privat pc eller andre privateide enheter (som mobiltelefon, nettbrett mv).

Har du behov for å behandle slik informasjon mens du har hjemmekontor så må du gjøre det på UiT-eid utstyr.

Vi ber den enkelte om å ordne med nødvendig datanettverk hjemme. Mange har allerede gode nettverk hjemme som kan brukes. Men for noen vil det bli behov for å gjøre en endring i abonnement eller anskaffe en trådløs ruter. Ta kontakt med din enhet for å få refundert utgifter.

Sikkerhet og personvern


Mange UiT-ansatte vil jobbe hjemmefra i tiden fremover, og da er det viktig at vi ivaretar personvernet og informasjonssikkerheten like godt som på kontoret.

Vi vil derfor minne om noen prosedyrer som må overholdes:

 • Arbeid med røde/fortrolige og svarte/strengt fortrolige data skal kun skje på UiT-eid utstyr.
 • Lås skjermen når du forlater den, selv i korte perioder.
  • Hurtigtast Win+L er et godt tips
 • UiT-eide datamaskiner og nettbrett skal ikke brukes av andre, inkludert familiemedlemmer.
 • Skypemøter
  • Bruk hodetelefoner dersom det er andre personer tilstede i rommet
   • Vi oppfordrer uansett til bruk av hodetelefoner for å sikre god lydkvalitet og unngå bakgrunnsstøy
  • Pass på hva du sier i Skypemøter hvis det er andre personer tilstede i samme rom, taushetsplikten din gjelder også overfor familiemedlemmer.

Dessverre er det også slik at uærlige aktører vil forsøke å utnytte den situasjonen samfunnet er i. Det at ansatte jobber på andre lokasjoner, etter andre rutiner samt den generelle usikkerheten som råder, legger slik sett «til rette» for at slike aktører lettere kan lykkes.

Dette kan eksempelvis være gjennom eposter som utgir seg for å være fra ledelse, kollegaer, helseinstitusjoner (slik som f.eks FHI), «Microsoft» som ringer opp og tilbyr brukerstøtte eller andre henvendelser som forsøker å utnytte situasjonen. Det har også vært tilfeller hvor noen reklamerer for «coronavirus map» hvor man kan gå til en nettside eller laste ned en applikasjon for å følge utviklingen, men så viser det seg å være noe som infiserer maskinen eller de forsøker å stjele personlig informasjon som brukernavn, passord, kredittkortinformasjon etc.

Vis derfor alminnelig aktsomhet og vær obs på henvendelser som virker å være utenom det vanlige, både på jobb og privat. Gå en ekstra runde før du svarer, klikker på en lenke eller laster ned et program. Hør med en kollega eller leder om henvendelse du er usikker på er legitim mv. Og send mistenkelige henvendelser du får i jobbsammenheng videre til sikkerhet@uit.no slik at UiT kan se på den.

Les mer om å ivareta sikkerhet og personvern mens du jobber hjemmefra.

Lurer du på noe rundt personvern og informasjonssikkerhet? Se https://uit.no/sikkerhet eller kontakt faggruppe for personvern og informasjonssikkerhet på sikkerhet@uit.no.

Undervisning


Undervisning «hjemmefra» vil kreve noen tilpasninger. Se vår side om digital undervisning.

Canvas fungerer likt hjemmefra og på kontoret. Du trenger bare en nettleser og internettilgang og VPN oppkobling er ikke nødvendig.

Nettforelesninger i Adobe Connect og Skype for Business kan foregå som planlagt. Du trenger ikke VPN, bare en nettleser, internettilgang (helst kablet), mikrofon og eventuelt webkamera.

Automatisert opptak på auditorium vil kunne foregå som planlagt, selv om ingen studenter er tilstede.

Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. Dette på grunn av lovkrav angående informasjonssikkerhet og behandling av studentenes og ansattes data. For mer informasjon se Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT.

Møtevirksomhet


Møter vil foregå i Skype for Business eller Teams. Dette gjelder både for møter med andre UiT ansatte/studenter og eventuelt eksterne deltakere.

 1. Lag en møteinnkalling med Skype for Business i Outlook. Alternativt, lag en møteinnkalling med Teams i Outlook.
 2. Sett deg inn i møtevett for Skype- og Teams-møter.
 3. Bruk headsett og helst kablet internettilgang (i stedet for trådløst nett) under gjennomføringen av møtet. Du trenger ikke VPN for å gjennomføre Skype- eller Teams-møter.

Det er kun tillatt å bruke samhandlingsløsninger og programvare som UiT tilbyr. Dette på grunn av lovkrav angående informasjonssikkerhet og behandling av studentenes og ansattes data. Unntaket er når du har blitt kalt inn til et eksternt møte, f.eks. i regi av NTNU, da kan du selvsagt delta via den tjenesten de har. For mer informasjon se Informasjonssikkerhet og personvern ved UiT.

Tilgang til filer/bibliotekstjenester/administrative systemer


Filer som er lagret i Office 365/OneDrive/SharePoint/Teams kan du få tak i via nettleser. Du trenger ikke VPN.

Bibliotekstjenester benytter en midlertidig VPN løsning. Se driftsmelding for veiledning.

Administrative tjenester (PAGA, UBWOn, Ephorte) kan nås via standard VPN-tilkobling, men det er også mulig å nå disse tjenestene via bokmerker på WebVPN (vpn.uit.no). WebVPN vil virke uten at man må installere en klient for VPN på sin egen maskin og er godt egnet for enkel bruk av systemene som for eksempel fraværsmeldinger, timeregistrering og reiseregninger (kanskje ikke så relevant akkurat nå). Det kommer opp en advarsel om manglende plugin, men den kan ignoreres.

Har du filer lagret på en filtjener (Homer/H eller fellesdisk) vil du måtte koble opp med VPN for å få tak i filene dine. Der det er mulig, overfør filene til OneDrive. Se opptaket fra webinaret Office 365 og hjemmekontor. Du kan også hente enkeltfiler fra WebVPN beskrevet ovenfor.

Har du filer lagret lokalt (C:/) på din UiT datamaskin vil du ikke kunne få tak i dem hjemmefra. Overfør filene til OneDrive. Se opptaket fra webinaret Office 365 og hjemmekontor.

Digitale verktøy som Teams, Skype og Zoom benyttes nå i stor grad til møter også i kollegiale organer ved UiT (universitetsstyremøter, fakultetsstyremøter og instituttstyremøter).

Notatet gir forslag til hvordan hensyn til åpenhet og sikkerhet kan ivaretas under koronakrisen. Ordningen kunngjøres som en nyhetssak om behovet for felles praksis for digital gjennomføring av besluttende møter ved UiT som følge av koronakrisen.

Føringer


Det framgår av Forretningsorden for UiT (Lederhåndboken) at:

«Møtet holdes for åpne dører. Møtene bør kunngjøres på enhetens nettsider eller på annen måte slik at ansatte er informert om møtene. Styret kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger, skal behandles for lukkede dører.»

Tilsvarende heter det i Forenklet forretningsorden for råd at:

«Møtet holdes for åpne dører. Møtene skal kunngjøres på enhetens intranettsider, og/eller gjennom andre informasjonskanaler slik at ansatte og studenter er informert.»

Et digitalt møterom er ikke fysisk, men like fullt et møterom. Åpenhet betyr her at tilhørere gis adgang til det digitale rommet hvor møtet foregår. Behovet for å holde kontroll med hvem som er til stede både av hensyn til behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, og for å ivareta at ikke uvedkommende deltar i eller saboterer møtet, er like stort i det digitale møterommet som i det fysiske etter vår mening. Dette påvirker planlegging og gjennomføring.

Gjennomføring av digitale møter


Sekretærens oppgaver

 • For hvert møte i styrer og råd er det gjort kjent en tydelig rolle som møtesekretær, med navn og kontaktdetaljer (den som innkaller, koordinerer og gjennomfører)
 • Besluttende organer bruker ePhorte Utvalgsmodul og publiserer i Møteportalen
 • Sekretæren sender ut møteinnkallinger og publiserer arrangementet
  • Det tas inn en standard setning i møteinnkallinger, som kan være: «Dette møtet gjennomføres digitalt. Hvis noen ønsker å følge møtet, henvis til publisert arrangement».
 • Bestille og koordinere teknisk støtte når aktuelt
 • Tilgangsstyring, dvs. holde oversikt over møtedeltakerne og påse at ikke flere enn nødvendig følger de saker som er unntatt offentlighet.
  • Sekretæren skal være tydelig på at chat brukes til å tegne seg med replikker og gi enkle beskjeder, ikke til å diskutere sak eller person.
  • Eksterne deltakere må bruke en e-postadresse som er knyttet til en Microsoft-konto, enten via jobb (de aller fleste har det i dag) eller opprette en Microsoft konto

Universitetsstyremøtet

 • Møtet settes opp med to tekniske løsninger samtidig:
  • Medlemmene samhandler i Teams
  • Strømming til publikum og opptak gjøres i MediaSite. Settes opp av ITA og RESULT.
  • Teknisk support bistår under hele møtet
  • Kjøreplan må være klargjort på forhånd (deltakere på sak, tidspunkter)
 • Dersom det er u.off.-saker deles møtet opp i to separate deler med egne innkallinger.
  • Første del er åpen/offentlig del:
   • Medlemmene kalles inn på vanlig måte, med Teams-lenke
   • Lenke til strøm offentliggjøres slik det vanligvis gjøres
  • Andre del er for saker unntatt offentlighet:
   • Medlemmene kalles inn på vanlig måte, med Teams-lenke
   • Ingen strøm/opptak for denne delen
  • OBS: eksterne møtedeltakere kommer inn i Teams’ venterom (lobby), slippes inn av sekretær
   • Gjelder også brukere som deltar via Teams i nettleser OG UiT-ansatte/studenter som ikke er pålogget med sin UiT-konto.

Øvrige besluttende organer

 • Både medlemmer og publikum møtes i Teams (opptil 250 deltakere)
 • Enheten oppretter, kaller inn og gjennomfører selv:
  • Medlemmene innkalles på vanlig måte, med Teams-lenke
  • Opprett et arrangement for møtet og bruk påmelding
  • Ved å ta bruk Påmeldingsmodulen i arrangementet kan man sende ut møteinnkallingen til de påmeldte dagen før møtet, og på den måten øke deltakelsen. Husk å legge ved lenken til Møtevett-siden!
 • Dersom det er u.off.-saker deles møtet opp i to separate deler med egne innkallinger.
  • Første del er åpen/offentlig del:
   • Medlemmene mottar møteinnkalling med Teams-lenke
   • Lenken videresendes til de påmeldte (som beskrevet over)
  • Andre del er for saker unntatt offentlighet:
   • Medlemmene mottar møteinnkalling med Teams-lenke
   • Denne møtelenken skal ikke publiseres eller videresendes uten avtale
  • Vi anbefaler at man fordeler møtelederoppgaver og tekniske oppgaver på to personer
   • Eksterne deltakere kommer inn i Teams venterom (lobby), slippes inn av sekretær
   • Gjelder også brukere som deltar via Teams i nettleser OG UiT-ansatte/studenter som ikke er pålogget med sin UiT-konto.

Vi anbefaler at møtearrangør gjennomfører en teknisk test med styret ca. en dag før møtet!

Egen innkalling, varighet 15-30 minutter avhengig av hvor mange som deltar og hvor erfarne medlemmene er. Dette er en investering som raskt betaler seg selv.

 • Se og høre alle, teste deling med de som skal presentere sak, vise sakspapirene o.l.
 • Henvise til Møtevett-siden i innkalling til test.

Ressurser

Teams – beste praksis og brukerstøtteartikler

Informasjonssikkerhet

Møtevett

Koronapandemien – forlenget ansettelsesperiode for stipendiater.

Teksten nedenfor omtaler stipendiater, men gjelder tilsvarende for postdoktorer.

Felles retningslinjer for universitetene i BOTT-samarbeidet.

 

Bakgrunn

Koronapandemien skaper store utfordringer for ordinær drift og fremdrift i universitets- og høyskolesektoren. Mange stipendiater vil kunne oppleve forsinkelser fordi datainnsamling forsinkes eller stopper opp og tilgang til laboratorier og verksteder begrenses. Dette kan igjen innebære at det vil være utfordrende å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid innenfor ansettelsesperioden.

Hensikten med dette notatet er å nedfelle retningslinjer for hvordan forsinket fremdrift for stipendiater skal håndteres og vurderes, dersom forsinkelsen skyldes Korona-relaterte årsaker. Dette med den hensikt å sikre at man ved BOTT-universitetene har en noenlunde lik praksis.

Rettslig grunnlag

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat har i hovedsak fire bestemmelser som hjemler forlengelse for stipendiater:

 • 2-3 (1). Rettighetspermisjoner
 • 2-3 (2). Omsorg for barn/nær familie
 • 2-3 (3). Permisjon for å gå inn i kortvarige forsker- og undervisningsstillinger
 • 2-3 (6). Forlengelse for forhold som har vært til hinder for progresjonen i doktorgradsutdanningen

I vurderingene av forlengelser som følge av Koronapandemien kan hjemlene for forlengelse kombineres. Når det gjelder Koronarelatert fravær, vil en forlengelse som utgangspunkt måtte hjemles i § 2-3 (6). Dette er en bestemmelse som i stor grad skal anvendes etter bruk av saklig skjønnsutøvelse. For å sikre en viss grad av likeverdig behandling av stipendiater, er det nedenfor nedfelt noen retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.

 

Retningslinjer for forlengelse med bakgrunn i Korona-relaterte årsaker

Ordinært fravær, slik som foreldrepermisjon, sykefravær etc., reguleres etter ordinære regler og prosesser, og holdes derfor utenfor i det videre.

Hovedprinsippet er at forlengelse av ansettelse gis etter individuell vurdering og at beslutning om forlengelse tas av det enkelte universitets vedtatte beslutningsorgan.

Ved vurdering av forlengelser som følge av Koronapandemien skal prinsippet om like rammebetingelser legges til grunn. Dette innebærer likeverdig behandling av den enkelte, men ikke likebehandling. For å sikre lik vurderingsplattform i den enkelte sak, skal det legges til grunn at forsinkelser som klart kan knyttes til pandemien skal gi forlengelse og ikke skal forrykke prinsippet om like rammebetingelser. Dette innebærer ikke standardiserte regler for forlengelser, men individuelle og lokale vurderinger bygd på et felles overordnede prinsipp om at reelle forsinkelser knyttet til pandemien erstattes.

Nedenfor følger retningslinjer for hvordan forlengelse vil bli vurdert ved Koronarelatert forsinkelse.

 

 1. Stipendiater som blir beordret til tjeneste i helsesektoren/avgivelse til kritisk samfunnsfunksjon vil bli gitt forlengelse tilsvarende lengden på beordringen.
 1. Stipendiater som blir omdisponert til undervisning/digitalisering av undervisning vil bli gitt forlengelse tilsvarende omfanget av omdisponeringen. Fortrinnsvis bør likevel dette bakes inn som en del av pliktarbeidsdelen. Dersom dette gjøres, vil det ikke være grunnlag for forlengelse.
 1. For stipendiater hvor det foreligger særlige forhold knyttet til Koronapandemien som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen kan det gis forlengelse. Slike forhold kan være stengt campus, vanskeligheter med datainnsamling, pass av barn og karantenereglene (uten å ha symptomer). Det skal av arbeidsgiver i så stor utstrekning som mulig legges til rette for at doktorgradsarbeidet kan utføres fra hjemmekontor. Dette gjelder både faglig og HMS-relatert tilrettelegging. Hvis hjemmekontor kan gjennomføres, vil det ikke være grunnlag for forlengelse.
 1. For stipendiater som på grunn av pass av barn eller som på grunn av sykdom må benytte omsorgsdager, egenmelding eller sykmelding, gis det forlengelse tilsvarende fraværets omfang. Hvis det ikke tas ut omsorgsdager eller kvoten allerede er oppbrukt vurderes ev. forlengelse individuelt mot slutten av stipendiatperioden.
 1. Forskriftens bestemmelse om at fravær må ha en sammenhengende varighet på to uker for å gi grunnlag for forlengelse, fravikes så lenge Korona-situasjonen vedvarer. Dette innebærer at fravær av kortere varighet, herunder enkeltdager, vil gi grunnlag for forlengelse.

 

 

Stipendiater som opplever å ha fått koronarelaterte forsinkelser kan ta kontakt med veileder eller instituttleder for dialog om dette.

UiT har utarbeidet et søknadsskjema som stipendiaten fyller ut og sender på e-post til hovedveileder for anbefaling. Hovedveileder videresender deretter søknaden til instituttleder som godkjenner, før oversendelse til fakultetet for behandling hos Tilsettingsutvalget. Det vil bli prioritert å behandle de som har sluttdato i 2020 først, men alle som sender inn søknad vil få den behandlet så raskt som mulig.

For deg som har barn og må være hjemme som følge av koronasituasjonen skal dette fraværet registreres i PAGA med fraværskode 479. Har du selv koronarelatert fravær skal dette fraværet registreres i PAGA med fraværskode 129. Det du registrerer her, skal benyttes som grunnlag for søknaden.»

 

 

 

Bistand til litteratur

For hjelp eller spørsmål til litteratur ta kontakt med din fagansvarlige på UB.Innsatsgruppe for digital undervisning


Hvordan komme i gang med undervisning hjemmefra- se ITAs side om digital undervisning

UiT har etablert en egen innsatsgruppe for undervisning. Gruppen har som mandat å sikre at UiT får avviklet så mye som mulig av undervisningen digitalt, etter at alle våre lokaliteter nå er stengt for studenter som følge av korona tiltak. Innsatsgruppen er nedsatt av Sentral beredskapsgruppe og ledes av IT-direktør Stig Ørsje. Den er ellers bredt sammensatt med folk fra relevante enheter, UiTs fakulteter og enkelte institutter.

Sammen med IT har fakultetene nå gått gjennom den løpende avviklingen av digital undervisning. Enkelte utfordringer ble identifisert, men oppsummert var det overordnede bildet på området positivt.
I de tilfellene der man har støtt på utfordringer rundt avvikling av undervisning og overgang til digitale flater, så ser vi at ansatte bidrar med god kollegastøtte. Innsatsgruppen skal fremover gi nødvendig it-teknisk støtte på undervisningsområdet og bidra med rådgivning der det trengs, sier Stig Ørsje. Gruppa vil fremover møtes daglig for oppdatering.

Har du behov for it-støtte, ta kontakt med Orakelet. Bemanningen der er nå styrket og åpningstiden er 8:00 – 15:45. Under uit.no/korona finner du informasjon om blant annet undervisning og jobbing hjemmefra. Innsatsgruppen har satt opp kontaktpersoner ved det enkelte fakultet.

Fakultetenes kontaktpersoner

Helsefak: Anita Iversen

HSL: Olav Skare, Andreas Buch, Fredrik Mortensen

BFE-fak: Tore Kanck-Jørgensen

NT-fak: Anne Marit Wilhelmsen, Børge Irgens, Øistein Søvik

IVT: Frode Næsje

Jurfak: Magne Frostad, Lene Therese Evensen Loe

UMAK: Rita Lillevik

UB: Mariann Løkse

Result: Øystein Lund  https://result.uit.no/2020/03/13/nyttig-informasjon-til-deg-som-underviser-nar-koronaviruset-herjer/

UB: https://uit.no/ub/omub/art?p_document_id=673302

Campus-koordinatorer

Arnfinn Engnes (Hammerfest)
Frank Pedersen (Alta)
Dana Fagermo (Narvik)
Rikke Ditlefsen (Harstad)

Digitale partnere

Geir Jarle Voldmo (Jurfak)
Karen Øien Bentzen (BFE)

Innsatsgruppe for personal og HR


Gruppen har som mandat å fange opp problemstillinger, utrede og gi forslag til avklaringer og tiltak som gjelder personal- og organisasjonsområdet.

 

Kontaktpersoner:

ORGØK SPOR: Elisabeth WestadJan Ove Mortensen and Anita Pettersen

ORGØK SREK: Gro Mette Meyer

Helsefak: Gunhild Guttvik

HSL: Julia Holte Sempler

NT: Liv-Ragna Garden

IVT: Lise Bang Ericsson

BFE: Anne Høydal and Karin Lia

UMAK: Inger Kaisa Bækø

Innsatsgruppe for mobilitet


Arbeidsområder 

 

 • Oversikt over og kontakt med samtlige UiT-studenter på utveksling hos våre internasjonale partnere. 141 studenter registrert på utveksling våren 20. 128 er i dag registeret hjemkommet, noen har valgt å bli i utlandet.  Kontaktperson: Seniorrådgiver Astrid Brokke, SIS: astrid.brokke@uit.no
 • Oversikt over og kontakt med samtlige utenlandske utvekslingsstudenter ved UiT, fire campus. 53 studenter har sagt opp sine hybler og reist til sine hjemmeinstitusjoner.
  Kontaktperson Erasmus- og Nordplusstudenter:  Magdalena Budinova, SIS: magdalena.budinova@uit.no .
  Kontaktperson studenter fra visumpliktige land (utenfor Norden og EU): Mustta Malharunmi, SIS: mustta.malharunmi@uit.no
 • Kontakt og veiledning av internasjonale gjesteforskere
  Kontakperson: Mari Buck, SIS: mari.buck@uit.no
 • Refusjoner
   - Merkostnader knyttet til hjemreise fra utlandet.
   - Tomgangsleie til Samskipnaden for utvekslingsstudenter som reiser hjem.
  Kontaktperson: Sølvi Brendeford Anderssen, FUF stab

 

Alle henvendelser besvares via mobility@support.uit.no

 

Innsatsgruppe for eksamen


Spørsmål kan kanaliseres til  eksamen@hjelp.uit.no

Leder: Espen Dybwad Kristensen

Målsetting: Gjennomføre flest mulig eksamener som planlagt våren 2020

Bistå med omlegging av tradisjonelle skoleeksamener til hjemmeeksamener, samt å finne gode løsninger for andre eksamenstyper. Utarbeide veiledninger og informasjon til studenter og ansatte. Utrede juridiske spørsmål, knyttet til forskiftsendringer.

 

Medlemmer:

Andreas Robertsen 

Fellestjenesten for eksamen

Ottar Karsten Hoem

Fellestjenesten for eksamen

Maria Myklestad 

Fellestjenesten for eksamen

Grethe Karlsen 

FUF/Systemgruppa

Nina Merete Rebni

Fellestjenesten for eksamen

Kristin Johanne Bye

Fellestjenesten for eksamen

Hilde Berntsen 

FUF/Jurist

 

Torun Jansen

HSL

 

Olav Skare

HSL

 

Tone Berre

BFE

 

Lisbeth Stina Nordøy

BFE

 

Marte Pedersen

IVT

 

Magnus Strøm Reibo

IT-avdelinga

Helene N. Andreassen

UB

 

Verena Woltering

Helsefak

 

Jørgen Ytreberg

UMAK

 

Mayvi B. Johansen

HSL

 

Hilde Beate Amundsen

NT-fak

 

Bjørg Malmo

HSL

 

Espen Kristensen

FUF

 

 

 

Arbeidsgruppe for eksamen med tilsyn

Spørsmål kan kanaliseres til : andreas.robertsen@uit.no

Leder: Andreas Robertsen

Målsetting : Finne alternativer til eksamener som etter sin art ( liv og helse) ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen.  Eks. Medikamentregning for sykepleie, avgangseksamen for legeutdanningen.

Sjekke ut hvordan disse problemstillinger løses ved øvrige utdanningsinstitusjoner, og anbefale alternative løsninger.

 

Medlemmer:

Magnus Strøm Reibo

ITA

Ørjan Dypvik Pettersen

ITA

Joakim Bakkevold

Personvernombud

Ingvild Stock-Jørgensen

ITA

Andreas Robertsen

FUF

Julia Voronkova

IHO -

Øyvind Eiterjord 

Helsefak

Innsatsgruppe for praksis


Arbeidsgruppe for praksis

Spørsmål kan kanaliseres til espen.kristensen@uit.no

Leder: Espen Dybwad Kristiensen

Målsetting: Gjennomføre praksis som planlagt eller i alternative former.

Løse problemstillinger knyttet til praksis.

 

Medlemmer:

Vibeke Guddingsmo 

Helsefak/IHO

Andreas Robertsen

Fellestjenesten for eksamen

Torun Jansen

HSL/Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Trude Steingård

HSL/ILP

 

Øyvind Hjuring Mikalsen

FUF

 

Hilde Berntsen

FUF

 

Hanne Holte

Helsefak

 

Laila Berg Nilsen

Helsefak/Farmasi

Eva Gjerdrum

Helsefak/Medisin

Anita Røreng

Helsefak/Medisin

Vibeke Lunde

Helsefak/Odontologi

Espen Kristensen

FUF

 
     

 

UiT deltar i en nasjonal dugnad for å begrense koronasmitte og har iverksatt tiltak for å imøtekomme regjeringens pålegg. UiT skal likevel, så langt det lar seg gjøre, opprettholde undervisning og planlagte eksamener. Manuelle rutiner må automatiseres, og nødvendig tjenesteleveranse til ansatte skal opprettholdes.  

Dersom flere ansatte ved UiT skulle bli smittet, satt i karantene eller kalt ut til tjeneste for andre, vil UiT kunne komme i en driftskritisk situasjon. Derfor må ansatte ved UiT påregne å kunne bli midlertidig omdisponert til andre arbeidsoppgaver enn det som følger av stillingen.

For ledere:
Veiledning – omdisponering av ansatte
Notat – Arbeidsgivers styringsrettI den situasjonen samfunnet står i nå, kan noen arbeidstakere ved UiT bli kalt ut til tjeneste av andre samfunnsaktører; helsevesenet, Heimevernet og trolig også Sivilforsvaret. De to sistnevnte vil være koordinert gjennom forespørsler om bistand fra politi og kommuner.

UiT har levert en liste med over 300 ansatte og over 2000 studenter med relevant kompetanse som må være forberedt på å bli kalt ut til tjeneste i helsevesenet. UiT gir på kort sikt permisjon med lønn til de det gjelder, i påvente av avklaringer og føringer fra sentrale myndigheter. At helseinstitusjoner rekvirerer UiT-ansatte, kan imidlertid medføre at virksomhetskritiske oppgaver som undervisning, veiledning og eksamen blir krevende å gjennomføre. Hva som skal vektes tyngst, skal følge av myndighetenes anbefalinger og ledelsen ved UiT sine prioriteringer.

UiT ønsker å legge til rette for at ansatte med helsefaglig utdanning bidrar i helsetjenesten under koronakrisen, og vil i utgangspunktet gi permisjon til dette. Det er imidlertid UiT sin prioritering å få uteksaminert sine kandidater så langt som råd er. I samforståelse med helsetjenestene skal gjennomføring av obligatoriske studieaktiviteter og/eller eksamen prioriteres for å sikre uteksaminering av kandidater. Permisjoner som blir vurdert til å komme i konflikt med nødvendig undervisning og/eller eksamen vil derfor ikke bli innvilget. Søknad om hel eller delvis permisjon gjøres på ordinært vis til instituttet. 

Deltakelse i Heimevernet er lovregulert, og de som kan kalles inn til Heimevernet er:

 • Ansatte som har gjennomført førstegangstjeneste og er i alderen 19–44 år
 • De med befalsutdanning og pliktår opp til 55 år
 • De som har skrevet frivilligkontrakt

Dersom situasjonen eskalerer, kan også ordinære mannskaper i alderen 44–55 år innkalles. Vernepliktforskriftens kapittel 11 regulerer arbeidsgivers søknad om fritak.

Alle i alderen 18–55 år bosatt i Norge kan bli kalt inn til tjeneste i Sivilforsvaret. Bruk av tjenestepliktige er hjemlet i Sivilbeskyttelsesloven, og alle i aldersgruppen kan pålegges tjenesteplikt, så fremt de tilfredsstiller kravene og at tjeneste i Sivilforsvaret ikke kommer i konflikt med annen lovpålagt tjeneste. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) organiserer Sivilforsvaret.Følgende ordning gjelder for ferieavviklingen 2020:

 • Planlegging, fastsetting og gjennomføring av ferieavviklingen for 2020 for UiTs ansatte skal følge de regler og prosedyrer som framgår av ferieloven, arbeidsgivers styringsrett og tidligere praksis ved UiT.
 • Ledere ved UiT skal gjennomføre forsvarlig planlegging av årets ferieavvikling, slik at den enkelte enhet er forsvarlig bemannet ut fra hensyn til oppgaveløsning og tilstedeværelse gjennom året.
 • Planleggingen skal ta utgangspunkt i den enkelte ansattes ønsker om gjennomføring av ferie, som skal meldes inn i PagaWeb eller til nærmeste leder innen 1.5.2020.
 • Ledere skal gjennomføre ferieplanlegging for sin enhet i første del av mai måned, og fastsette en plan for ferieavviklingen som inneholder tidsrom for ferie for den enkelte ansatte.
 • For ansatte som ikke melder inn ferieønsker, skal det legges til grunn at ferie skal avvikles i juli måned.
 • Vanlige regler for overføring av feriedager mellom år gjelder.
 • Universitetsledelsen legger generelt til grunn at mye av årets ferieavvikling skal gjennomføres i hovedferieperioden 1.6.–30.9.2020. Dette skal vurderes konkret ved den enkelte enhet, og slik at ansattes ønsker i størst mulig grad kan imøtekommes.

For ledere:
Veileder – Ferieplanlegging
Notat – Ferieplanlegging og uttak av ferie 2020Dersom du må være borte fra arbeidet på grunn av koronapandemien gjelder følgende registrering:

 • Ved egen koronarelatert sykdom/fravær grunnet karantene:
  • Det oppfordres til bruk av egenmelding i 16 dager for ikke å belaste helsevesenet unødvendig. Dette forutsetter at man ikke har annet sykefravær de siste 16 dagene før det korona-relaterte fraværet startet. Ved slikt fravær velger du «Karantene/korona Egenmelding» ved registrering i PagaWeb (registreringen kan gjøres fra 16. mars 2020).
  • Fra og med 17. dag kreves det sykemelding. Har du fått en sykemelding fra lege på grunn av korona skal du ikke registrere denne selv. Den vil komme digitalt til oss og registreres av Faggruppe fravær og refusjoner. Dersom du har vært innlagt på sykehus eller ved et behandlingssted vil sykemeldingen utstedes i papirformat. Det er viktig at denne sendes til oss. Foreløpig skal denne sendes i post til: UiT Alta, SPOR Faggruppe fravær og refusjoner, Postboks 1621, 9509 Alta.
 • Ved egen sykdom utover korona eller sykt barn registreres fraværet med de ordinære kodene for egenmelding eller sykt barn/barnepasser. 
 • Ved fravær grunnet barnepass som følge av at skoler og barnehager er stengt velger du «Karantene/korona Barn/barnepasser» (registreringen kan gjøres fra 13. mars 2020).

Karantene

Har du ankommet Norge fra utlandet skal du i hjemmekarantene i 10 dager etter at du kom hjem fra reisen, uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Les mer på FHIs sider.

Alle ansatte som er i karantene oppfordres til å holde seg hjemme, melde fra til nærmeste leder og avklare hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre hjemmefra. 

Enhetsledere og fagansvarlige på studieprogrammer må holde oversikt over studenter i karantene og rapportere antall til fakultetsledelse.

 

 25.06.2020 12.00
Ved UiT planlegges det for gjennomføring av undervisning høsten 2020.
På grunn av krav til smittevern, må forelesninger og annen undervisning deles i grupper på inntil 30 personer. Det kan bety at noe undervisning blir lagt til ettermiddager. Planer for dette vil være klare før semesterstart.

15.06.2020 09.14
Nå åpner alle universiteter, høyskoler og fagskoler igjen.
Les mer her.

03.06.2020 16.39
Det å arbeide hjemmefra skal ikke lenger være hovedregelen for ansatte ved UiT. 
Fra 5. juni skal ansatte som hovedregel komme på jobb på campus, dersom du ikke er i en risikogruppe. Les mer her.

29.05.2020 14.59
Gradvis åpning av UiT
Det går mot en gradvis åpning av universitetet for både studenter og ansatte. Hovedregelen endres til at det blir normalt å være på arbeidsplassen. Vi jobber nå med detaljene for hvordan åpningen skal fungere, og hvordan den enkelte leder og medarbeider skal forholde seg. Mer informasjon kommer i uke 23. Da vil det også bli publisert noen enkle smittevernråd for UiT.

25.05.2020
Personalansvar og ny arbeidshverdag
Onsdag 27. mai inviterer Hemis til ett kort webinar om ny arbeidshverdag, særlig for deg med personalansvar. 
Meld deg på her

19.05.20 13.07
Norges arktiske universitetsmuseum og Polarmuseet åpner igjen
Les mer her.

18.05.2020 16.54
Mat og drikke
Etter at UiTs regler for opphold på campus ble endret fra og med uke 20, har Samskipnaden jobbet med å sikre et mat- og drikketilbud til studenter og ansatte på alle campuser. Fra og med mandag 18. mai åpner vi derfor utvalgte kantiner og en kaffebar med et redusert tilbud. Se Samskipnadens sider for mer informasjon

08.05.2020 17.30
Gradvis og kontrollert gjenåpning av campus for ansatte og studenter
Ved UiT vil vi legge til rette for en gradvis åpning av campusene fra og med neste uke (uke 20), i tråd med regjeringens beslutning 7. mai. 
Les mer her.

08.05.2020 08.10
Delvis gjenåpning av campus
Fra neste uke åpnes universiteter, høyskoler og fagskoler for studenter som må ha fysisk tilgang til lærestedet for å ikke bli forsinket i studiene sine. Dette vil anslagsvis gjelde mellom 25 og 30 prosent av studentene. Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.

06.05.2020 15.35
Feltaktivitet
Det er nå utarbeidet en rutine for feltaktivitet knyttet til kritisk forsknings- og undervisningsaktivitet ved UiT. Denne gjelder fram til 15. juli. Les mer her.

30.04.2020
Adgangskontroll på UiTs bygg
Koronapandemien har gjort det nødvendig å innføre streng adgangskontroll ved alle våre bygg. Ansatte ved UiT skal arbeide hjemmefra så sant det ikke er helt nødvendig å være på arbeidsplassen. Dette skal avklares med nærmeste leder. Utvalgte studentgrupper og ansatte i rekrutteringsstillinger med et særlig behov for tilgang til laboratorier, øvingsrom og lignende for å fullføre utdanningen våren 2020 har fått adgang til våre bygg. Les mer her.

28.04.2020 12.50
Ferieavvikling 2020 ved UiT
Planlegging, fastsetting og gjennomføring av ferieavviklingen for 2020 for UiTs ansatte skal følge de regler og prosedyrer som framgår av ferieloven, arbeidsgivers styringsrett og tidligere praksis ved UiT. Les mer her

24.04.2020 09.30
Utveksling høsten 2020
Informasjon for studenter som planlegger utveksling høsten 2020 er nå lagt ut her; Utveksling høsten 2020

24.04.2020 09.27
Toktaktivitet
UiT Norges arktiske universitet ønsker å åpne for en begrenset toktaktivitet der følgende retningslinjer er gjeldende fram til 1 august. 
En ny vurdering vil bli tatt 15 juli. Les mer her

07.04.2020 17:11
Lokalene til fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra 27. april. 
Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt. Les mer her

02.04.2020 15.12
Både det faglige og det sosiale er viktig når du studerer hjemmefra
Hvordan gjennomfører du som student gruppearbeid når campus er stengt, og hvordan ivaretar du den sosiale kontakten med de andre i klassen din? Her finner du noen råd.

02.04.2020 10.13 
Deler av tilleggslånet kan bli gjort om til stipend 
Stortinget er blitt enige om å gjøre deler av tilleggslånet til stipend for studenter som har mistet inntekt på grunn av koronakrisen. Alle søkere som oppfyller kravene vil få like høy stipendandel.
Les mer her

27.03.2020 11.52
Tiltak for Lånekassens kundar under koronakrisa
Mange studentar har mista viktig biinntekt frå deltidsjobbar som følgje av koronakrisa. Les meir her om tiltak for Lånekassens kundar under koronakrisa.

25.03.2020 15.17
Eksamen i videregående skole og opptak
Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Les mer her.

24.03.2020 16.26
Koronatiltakene videreføres
Regjeringen har i dag vedtatt å opprettholde de nasjonale tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen. Tiltakene videreføres til og med 13. april. UiT Norges arktiske universitet har allerede vedtatt å holde sine campus stengt til 17. april.

20.03.2020 14.01
Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding
Les mer hos Regjeringen.no.

20.03.2020 12.52
Ledelsen ved UiT har kommet med ny informasjon om ferieavvikling, mulig endring av arbeidsoppgaver ved UiT og mulig beordring fra andre samfunnsaktører. Les mer under Ansatte.

19.03.2020 14.52
Endringer i gjennomføring av eksamen på grunn av koronaviruset forlenges ut vårsemesteret 2020.
Endringene vil altså ikke kun gjelde fram til 17. april, som tidligere kunngjort. Ved behov for kontakt, benytt eksamen@hjelp.uit.no

19.03.2020 11.10
Yrkesskadeforsikring når du jobber hjemmefra
Slik situasjonen er nå, har du per definisjon ikke hjemmekontor. Du har anledning til å arbeide hjemmefra en periode. Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Når det i denne tiden er avtalt at du jobber hjemmefra, så vil det være "arbeidsstedet". For mer informasjon, se her: spk.no/forsikring

19.03.2020 11.01
Undervise hjemmefra?
Hvordan komme i gang med undervisning hjemmefra - se vår side om digital undervisning

18.03.2020 14.18
Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning
Les mer her

18.03.2020 13.45
For ansatte som er ansvarlig for eksamener satt opp til og med 17. april.
Ansatte som har eksamener satt opp til og med 17. april må sende tilbakemelding på eventuell endring av eksamensform til studieadministrativt ansvarlige for eksamensgjennomføringen innen 23. mars.
Les mer her: Om eksamensavvikling og endring av eksamensform - informasjon til emneledere ved UiT

18.03.2020 09.14
UiT sin feltstasjon i Skibotn
UiT har gitt Heimevernet tillatelse til å forlegge en mindre avdeling på UiT sin feltstasjon i Skibotn. Dette gjelder i første omgang for en periode på ti dager, med mulighet for forlengelse. Feltstasjonen vil ikke være tilgjengelig for annet formål i perioden. 

17.03.2020 19.57
Ansatte - tilgang til UiT sine bygg
Alle dører med kodelås vil fra og med onsdag 18. mars kl 08:00 være låst hele døgnet. 
Ansatte med tjenstlig behov vil fremdeles ha tilgang ved bruk av adgangskort.

16.03.2020 16.16
Presisering angående arbeidssituasjonen ved UiT
Ansatte ved UiT skal arbeide hjemmefra så sant det ikke er helt nødvendig å være på arbeidsplassen.

16.03.2020 16.16
UiT åpner alle bygg i en kort periode for studenter
Alle byggene til UiT Norges arktiske universitet åpnes i tidsrommet 10–12 tirsdag 17. mars for at studenter skal kunne hente nødvendig utstyr som de trenger for å arbeide med studiene hjemmefra.  Dette inkluderer ikke bibliotekene. De vil fortsatt holde stengt.

16.03.2020 08.45
Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon
Folkehelseinstituttet har oppdatert råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, lette symtomer på forkjølelse eller vondt i halsen - disse bør holde seg hjemme. Personer som har nærkontakt med personer som viser symptomer, kan fremdeles gå på jobb og trenger ikke gå i karantene. Det gjelder også helsepersonell. Det anbefales likevel fra Folkehelseinstituttet at de må være ekstra oppmerksomme, spesielt om de selv skulle vise symptomer.

15.03.2020 18.24
Fra og med 16. mars må adgangskort benyttes ved alle ytterdører
Fra og med mandag 16. mars må alle benytte adgangskort for å komme inn i en av UiTs bygninger:
 - Alle inngangsdører ved UiTs bygg er alltid låst
 - Ansatte får adgang til bygg som normalt med sine adgangskort
 - Det vil ikke være nødvendig å benytte PIN-kode i perioden mellom kl. 07:00 og 17:00
 - Studenter som er deltidsansatt ved UiT vil ha adgang til bygg for å utføre sin oppgaver som ansatt i sine studentkort.

15.03.2020 07.35
Karantenepåbud fra kommunene
Tromsø kommune har (som et tillegg til allerede gjeldende karantenepåbud fra Helsedirektoratet) innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Personer som ankommer fra disse områdene skal i 14 dagers karantene ved ankomst til Tromsø. Påbudet har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars. Kommunene hvor UiT har sine studiesteder kan iverksette andre/strengere karanteneregler som vil komme i tillegg til gjeldende regler fra Helsedirektoratet. Mer informasjon for studenter og ansatte.

14.03.2020 16.22
Karantene for innreisende fra områder utenom Sverige og Finland
Helsedirektoratet har innført karantenebestemmelser for alle som kommer fra reiser utenom Sverige og Finland. Alle skal i karantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnes fra 27. februar.

14.03.2020 14.38
Reiseråd ansatte og studenter
UiT oppfordrer alle ansatte som er på reise i utlandet eller gjennomfører et utenlandsopphold inneværende semester til å reise hjem dersom det er mulig. (Se mer under "Reise" nedenfor)