Coverbilde

Sjømonsteret i Norskehavet

Moskstraumen utenfor Lofoten har fascinert og inspirert vitenskap, kunst og litteratur i århundrer. På kart fra 1500-tallet fremstilles malstrømmen ofte med henvisning til den antikke myten om sjømonsteret Kharybdis.

Read
Labyrint er et kunnskapsmagasin
fra UiT Norges arktiske universitet.

Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon – UiT
Kontakt: Karine N. Aarskog
Webutvikling: Lars Nordmo