– Hensynet til barnets beste blir ikke vektlagt nok

FNs barnekonvensjon fyller 30 år. Samtidig disputerer Mona Martnes ved UiT med en avhandling om barns rettigheter. Her har hun funnet flere svakheter i saker der Norge har avslått opphold for flyktningfamilier med barn.

Read
Labyrint er et kunnskapsmagasin
fra UiT Norges arktiske universitet.

Redaksjon: Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt – UiT
Kontakt: Karine N. Aarskog
Webutvikling: Lars Nordmo