Error rendering component

Best å bli født på store institusjoner

Lars Johansen i Statens helsetilsyn og Pål Øian ved Forskningsgruppe for Kvinnehelse og perinatologi har gått gjennom saker meldt til Helsetilsynet.

Songstad, Nils Thomas
Published: 08.12.11 00:00 Updated: 08.12.11 14:33

Lenke til artikkel på Uit.no

We can recommend