Error rendering component

Rikt tilbud med kortere kurs fra UiT

Koronapandemien, økt arbeidsledighet og usikkerhet gjør at UiT oppretter flere kortere kurs for dem som har blitt permitterte eller arbeidsledige, forteller seniorrådgiver Sigurd Langseth ved UiT. 

Kveseth, Magne
Published: 04.06.20 10:15 Updated: 15.06.20 14:27
Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik Bardufoss Svalbard Bodø Mo i Rana

Det er en ekstraordinær bevilgning på 3,5 millioner kroner som gjør kursene mulig. Det er et forslag til ytterligere 1,5 millioner kroner til UiT, men dette er ennå ikke vedtatt. Mange av de ekstraordinære kursene som UiT skal arrangere er stadig under utvikling. Derfor har noen av tilbudene ennå ikke egne sider i studie- eller emnekatalogen, men i løpet av sommeren og høsten vil kursene bli søkbare her

Dette er ikke en utfyllende oversikt over UiTs videreutdanninger, kurs og fleksible tilbud, men en oversikt over studier som blir opprettet i løpet av sommeren 2020. Det blir blant annet åpne kurs i økonomi og ledelse, der Handelshøgskolen UiT tilbyr sommerkurs og et helserelatert nettbasert kurs i smittevern på arbeidsplassen. 

betonelementer
MYE NYTTIG: Ansatte i bygg- og anleggsbransjen får muligheter til en rekke gode kurs mens de venter på at jobbene skal starte opp igjen. Foto: Mostphotos

Bygg- og anleggsnæringa

UiT vil sette i gang seks åpne nettbaserte kurs for bygg- og anleggsnæringa, der det undervises i VA-teknikk, grunnleggende betongteknologi, betongelement, landmåling, bergverk og bygningsinformasjonsmodellering, eller BIM, som det kalles i bygningsbransjen. Dette siste kurset handler blant annet om å lære seg å lese byggtegninger digitalt, der alle funksjoner i et byggeprosjekt er lagt inn i det digitale tegningsmaterialet. Det vil si at en elektriker, rørlegger, bygningssnekker eller ingeniør kan se om det er kollisjon mellom de ulike funksjonene i bygget, før man setter i gang med byggingen. 

Det vil også bli arrangert tre åpne nettbaserte kurs for industrien, der man fokuserer på industriell, såkalt Lean-metodikk for produksjon og tjenester, noe som kalles for Industry 4.0, samt innovasjon og økonomi.

Organisasjonen NITO beskriver Lean-metodikken som at man skal lære seg å forstå hva som har verdi for kunden, skape fly i produksjonsprosessen og bli en lærende organisasjon. UiT vil også starte tre åpne nettbaserte kurs for mekaniske fag, der blant annet det å lære seg bruk av autocad er et av kursene.

kunstig intelligens programmering
KUNSTIG INTELLIGENS: Koplingen mellom maskinlæring, kunstig intelligens og helsefag er på full fart framover i dag. Illustrasjon: Mostphotos

Det vil så bli fire ulike kurs i informatikk, med programmering, IKT-sikkerhet, helseteknologi og grunnleggende innføring i kunstig intelligens og maskinlæring, der UiT-forskere er helt i front i internasjonal sammenheng. 

Ekstraordinære emner

Sigurd Langseth

UiT har ellers planer om å tilby flere ekstraordinære emner høsten 2020, men er avhengig av en del eksterne faktorer. Seniorrådgiver og koordinator for etter- og videreutdanning ved UiT sin seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU), Sigurd Langseth, sier disse emnene vil bli avgjort i løpet av juni.

– Det som kan bli opprettet er krisekommunikasjon og ledelse ved alvorlige hendelser, læring, mestring og utvikling, veiledning i fysisk aktivitet og helse, drift av kraftsystemer, HMS-kurs, byggeplassledelse og kurs i kontraktsrett i byggebransjen, sier Langseth.

Her er alle kortkursene

Øvrige studier

UiT har også ordinære kurs, emner og studier som kan være relevante for personer som er permittert eller står uten jobb i forbindelse med korona-krisen. Flere av UiTs studier vil ha ledige studieplasser i slutten av juli, og være søkbare via Samordna Opptak sine nettsider, forklarer Sigurd Langseth.

Han vil spesielt trekke frem at UiTs Årsstudium i naturbasert reiseliv og entreprenørskap vil være nettbasert fra og med 2020. Langseth forklarer at dette er gjort for å nå ut til arbeidsledige i hele landet som har jobbet i reiselivsbransjen fram til nå.

– Mens man venter på at turismen skal komme tilbake til ordinært nivå kan man benytte sjansen til å få et godt kompetansepåfyll, sier Langseth.

SØK PÅ SAMORDNA OPPTAK