Har fått støtte til nettbasert master

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT har fått tre millioner kroner til utvikling og oppstart av nettbasert masterstudium i barnevern og sosialt arbeid.

Inngang til Barnevern og sosialt arbeid
NESTE ÅR: IBS satser på å tilby de fleksible nettutdanningene fra høsten 2022. Photo: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 29.06.21 13:30 Updated: 29.06.21 14:57
Sustainability Health About UiT Society Indigenous people Tromsø Alta Harstad

Instituttet (IBS) som har undervisning ved tre ulike campus, Alta, Harstad og Tromsø har i dag master i sosialt arbeid i Alta og master i barnevern i Harstad.

Utdanning for alle

Disse to studiene er i dag atskilte tilbud. Prosjektet som DIKU har gitt støtte til tar sikte på å utvikle nettbaserte masterstudier som skal bli mer fleksible og ha gode digitale løsninger.

– På den måten ønsker vi å bruke både instituttets kompetanse og ressurser på UiT på en måte som bidrar til økt kvalitet og læringsutbytte, samt økt studentgjennomstrømning. Et sentralt mål er å åpne høyere utdanning for flere slik at alle skal ha tilgang til utdanning uavhengig av livssituasjon og uavhengig av om de bor et sted der det er et studiested eller ikke. Samtidig skal arbeidslivet i distriktene ha tilgang på kompetent arbeidskraft, forteller instituttleder Veronica Haug ved IBS.

Fra søknaden til DIKU har prosjektet satt seg disse målene:

  • Utforske nye fleksible og studentaktive læringsformer i masterstudiene
  • Prøve ut løsninger i utvalgte lokalmiljø for fremtidig utdanning på og utenfor campus
  • Kunne tilby dokumentasjon og forskning knyttet til prosjektet som andre miljøer kan ha nytte og interesse av
IBS Veronica Haug
FLEKSIBELT: Instituttleder Veronica Haug ved IBS mener det nye tilbudet vil gi mange flere sjansen til å ta utdanning ved siden av jobb og familieliv. Foto: UiT

Politiske signaler

Haug forteller at målet med midlene er at instituttet opplever et stort behov for økt kompetanse i fagfeltet både innenfor sosialt arbeid og barnevern.

– Det merker vi blant annet gjennom gode søkertall. Samtidig er det politiske signaler om både behov for og krav til mastergrad, blant annet i barnevernet, sier Veronica Haug.

Økt bruk av digitale virkemidler skal også bidra til å oppfylle deler av målsettingen i stortingsmeldingen om «Kompetansereformen – Lære hele livet»

– Tilgjengelige og relevante utdanningstilbud, også i områder med store avstander til campus, vil være sentralt for å styrke rekruttering av relevant kompetanse til våre fagområder – og også bidra til at innbyggerne i siste enden får likeverdige velferdstjenester uavhengig av kommunestørrelse.

God søkning

En bakgrunn for å velge mer fleksibel undervisning og nettstudier er også tilbakemeldingene fra studenter på masterstudiene i sosialt arbeid i Alta, der en samlingsbasert modell har vært opplevd som vanskelig å kombinere med jobb og familie.

Behovet for masterstudiene er godt dokumenterte og søkningen har vært veldig god.

– Våre søkertall viser en svært god etterspørsel etter de tilbudene vi gir, og ved siste opptak var det for master i barnevern 89 førsteprioritetssøkere til 15 plasser, mens master i sosialt arbeid hadde 52 førsteprioritetssøkere til 15 plasser, sier instituttleder Veronica Haug.

I søknadsprosessen har det vært satt ned en prosjektgruppe bestående av prosjektleder Robert Myrvang med referansegruppe bestående av Bodil Olsvik, Ingvar Hauge, Oddbjørn Stenberg og Veronica Haug.

Oppstart av prosjektet

– Til høsten skal vi jobbe intensivt videre med dette arbeidet, der vi også skal revidere vår master i barnevern slik at den oppfyller nye nasjonale retningslinjer for master i barnevernsarbeid. Vi setter oss høye mål og tar sikte på oppstart av nettbaserte masterutdanninger i både barnevernsarbeid og sosialt arbeid allerede fra høsten 2022. Det blir et spennende arbeid, og vi er glade for å kunne imøtekomme den økte etterspørselen etter høyere utdanning i våre fagfelt barnevern og sosialt arbeid, avslutter instituttleder Veronica Haug.

Les om DIKU: 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i utdanningen

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver