Error rendering component

Anbefaler UiT-studium innen reiseliv

– Studiet har gitt meg en faglig tyngde og trygghet i arbeidshverdagen med reiselivsutvikling på destinasjonsnivå. Det sier Kristin Prøven som tidligere har tatt erfaringsbasert master i reiselivsledelse ved UiT. 

Nordlys spekatakulært
OPPLEVELSE: Reiseliv handler om opplevelser, kvalitet, inntjening og kontroll på bærekraften. Photo: UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne Christian Øvren
Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 07.10.21 12:50 Updated: 07.10.21 15:43
Sustainability Tourism Studentliv / Studier Economy Tromsø Alta

De to tidligere masterstudentene Kristin Prøven og Tove Beate Hasselquist Evensen anbefaler på det varmeste erfaringsbasert master i reiselivsledelse, et studium ved UiT som har søknadsfrist 1. november. De mener studiet ga dem faglig påfyll som omgjør teori til praksis. Begge sier de fikk utvidet sitt nettverk i næringa, og de synes ikke det var vanskelig å studere ved siden av full jobb. 

Les mer om og søk på studiet her!

Faglig oppdatering

Kristin Prøven jobber som prosjektleder i Visit Lillehammer og sier det er viktig å være faglig oppdatert til enhver tid. Som destinasjonsselskap skal selskapet veilede reiselivsaktører og øke kompetansen i næringen. 

– Jeg hadde lenge vurdert å ta en master fordi det var 25 år siden jeg var ferdig med bachelor i reiseliv fra Høgskolen i Innlandet, eller diplomkandidat som det het den gangen i 1994 på Oppland distriktshøgskole. Da dette erfaringsbaserte masterstudiet dukket opp synes jeg det virket overkommelig ved siden av jobb, og mange av emnene var veldig relevante for min daglige jobb, sier Prøven.

portrett prøven
TRYGGHET: Kristin Prøven anbefaler varmt erfaringsbasert master i reiselivsledelse ved UiT fordi det gir faglig tyngde. Foto: Privat

Hun synes studietida ved UiT gikk fort, og forteller at hun kunne omsette teori til praksis nesten umiddelbart.

– Studiet har gitt meg en faglig tyngde og trygghet i arbeidshverdagen med reiselivsutvikling på destinasjonsnivå. Det å få faglig påfyll har også gitt meg en ny giv i jobben. Det at vi var en gjeng studenter med lang fartstid og ulik erfaring fra reiselivet har også vært nyttig under studiet. Vi har lært mye av hverandre, hatt mange gode diskusjoner og fått et nyttig nettverk. Jeg anbefaler studiet til alle som jobber i reiselivet og ønsker å være med å utvikle Norges viktigste næring de kommende år, sier Kristin Prøven.

Lærer og bedriftseier

Tove Beate Hasselquist Evensen forteller om to grunner for at hun valgte erfaringsbasert master i reiselivsledelse ved UiT. Evensen jobber som lærer i videregående skole, og underviser i programfaget reiseliv og språk på studiespesialiserende program. I tillegg er hun medeier i to reiselivsbedrifter i Innlandet. Hun har en bachelor i reiseliv fra 1994, tatt ved Oppland Distriktshøgskole, Høgskolen i Innlandet. De siste årene har hun lett etter en master som passer til hennes behov for å utvikle seg både som lærer og som bedriftseier.

– Reiselivet er en dynamisk næring, og det har skjedd store endringer siden jeg tok bacheloren min. Selv om jeg har holdt meg oppdatert i endringene underveis, følte jeg at jeg trengte mer faglig påfyll. Da jeg så annonsen for dette studiet, visste jeg med en gang at dette var det rette for meg, sier Hasselquist Evensen og legger til: 

Portrett Hasselquist Evensen
FAGLIG OG SOSIALT: Tove Beate Hasselquist Evensen er kjempegodt fornøyd med masterstudiet som har gitt henne tro på at hun stadig har noe å bidra med i næringa. Foto: Privat

– Jeg har fått faglig påfyll som jeg kan bruke direkte inn i de to rollene jeg har som lærer og bedriftseier, siden studiet er praktisk relatert. Studiet har gitt meg en mestringsfølelse på at jeg fortsatt har noe å bidra med inn i næringen. Det som har vært spesielt positivt med denne masteren er at den er erfaringsbasert. Jeg har fått utvidet nettverket mitt med mange spennende medstudenter som har jobbet i ulike deler av reiselivsnæringen, som alle på sin måte har bidratt med mye kunnskap inn i de ulike emnene vi har studert. Studiet lot seg fint kombinere med jobben, og nå i ettertid ser jeg tilbake til mange flotte faglige og sosiale seminarer i vakre Tromsø og Alta.

Passer for ansatte 

Dosent Arild Røkenes ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, slår nå et slag for dette studiet, som passer godt for dem som jobber i næringa eller som arbeider med problemstillinger knyttet til reiselivsnæringa. En næring som under pandemien kanskje har vært den som i aller sterkest grad har vært brakt i knestående, hovedsaklig som følge av fravær av  kunder. Nå nærmer søknadsfristen seg for dette spennende masterstudiet, minner Røkenes om.

Røkenes portrett
JOBB VED SIDEN AV: Studiet passer godt for dem som allerede jobber i reiselivsnæringa, fastslår dosent ved iT, Arild Røkenes. Foto: UiT

 – Gjennom studiet tilegner kandidatene seg kunnskap om effektiv ledelse, markedsføring, produksjon av opplevelser med tilhørende ansvar for risikohåndtering og HMS. De lærer om hvordan man kan bidra til bærekraft i reiselivet på alle nivåer og de kan etter studiet mer om samarbeid mellom bedrifter og den offentlige forvaltningen, sier Røkenes.

Har du erfaring fra reiselivet og en bachelorgrad er du kvalifisert for en plass på erfaringsbasert mastergrad i reiselivsledelse ved UiT. Søknadsfristen er 1. november. Studiet er på deltid ved siden av jobb, er samlingsbasert og starter opp vårsemesteret 2022. Det blir lagt opp til to–tre samlinger hvert semester, og Røkenes anslår tidsbruken til rundt 500 timer hvert semester. Da er samlinger, lesing oppgaveskriving og eksamen tatt med i regnestykket.

Masteroppgaven

Røkenes mener at bedriften som får en kandidat tilbake, sitter igjen med en betydelig bonus. Det gjør de fordi ledere som har gjennomført dette studiet, har avansert kunnskap om ledelse, markedsføring, HMS, personalpolitikk og samhandling  med offentlig forvaltning.

– Dette er kort sagt en investering for bedriften i effektivitet og kvalitet og masteroppgaven som skal skrives kan handle om utfordringene i egen bedrift. På sikt kan det føre til økt salg, tilsyn uten problemer, generell kvalitetsmessig forbedring og utvikling av nye produkter. Gjennom studiet jobber du som student tett med lærere og veiledere som har erfaring fra næringen og som er i front innen reiselivsforskning. Men kanskje viktigst er nettverksbygging og læring og erfaringsutveksling mellom studentene. De som til nå har fullført studiet har skrevet meget gode og relvante oppgaver som er nyttig både for næringen generelt og bedriften de jobber i spesielt. Så nøl ikke med å søke, avslutter Røkenes.

Kveseth, Magne Christian Øvren magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver