Error rendering component

Det samiske UiT markeres under Riddu-festivalen

Minnestund for en av Riddus beste venner gjennom tidene, fylkesråd Bjørn Inge Mo var det som markerte starten på årets Riddu-festiaval. Deretter var det hilsen på skjerm fra flystreikefaste kulturminister Anette Trettebergstuenog starten på musikkfest i Sápmi.

Lavvo, brosjyrer, logoer
KLAR TIL DYST: Professor og instituttleder for senter for samiske studier ved UiT, Torjer Andreas Olsen har rigget seg klar for å snakke om viktigheten av samiskstudiene ved UiT. Photo: Magne Kveseth
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Published: 14.07.22 20:30 Updated: 14.07.22 21:37
Arctic Sustainability About UiT Indigenous people Tromsø

Minneordene over en hedersmann og politiker av stort format, Bjørn Inge Mo, åpnet den offisielle delen av årets Riddu-festival. Mo ble omtalt som mannen som ordnet alt, hvis noe ikke var på stell før startskuddet på Riddu-festivalene gjennm tidene. 

minnemarkering mo riddu
VERDIG MARKERING: Riddu-festivalledelsen med Sandra Marja West og Bente Ovedie Skogvang i spissen sørget for en høytidelig minnemakering etter Bjørn Inge Mos bortgang. Foto: Magne Kveseth/UiT

For første gang delte Riddu-festivalen ut en egen kulturpris til en person som har lagt ned en stor innsats for å revitalisere sjøsamisk spårk og kultur. UiTs Torjer Andreas Olsen som er styreleder for Senter for nordlige folk og som også var med i juryen for denne Buošši-prisen sier det er helt naturlig at prisen er knyttet til samisk språk og at vinneren av denne første prisen virkelig har fortjent den.

prisutdeling scene riddu
KULTURPRIS: Bjørg Fossli fikk den nystiftede kulturprisen fra Riddu-ledelsen Foto: Magne Kveseth

I Nord-Troms er buošši en person som er flink, ivrig og arbeidsom. Og det var kanskje ikke noen stor overraskelse at den første prisen gikk til Bjørg Fossli, kjent for sine mange samiske matoppskrifter – og på den måten en bærer av en språktradisjon.

– Hun er en som har tatt vare på språket, er en viktig tradisjonsbærer og en språkressurs, sier Torjer Andreas Olsen. Fetsivalledelsen understreker at Bjørg Fossli også hadde væt med på å hesje de mange høyhesjene på Riddu-sletta.

Riddu-sjefen, Sandra Marja West sa det slik:

- Det er veldig mange som har lagt ned stor innsats i revitalisering av sjøsamisk språk og kultur, og dem ønsker vi å trekke frem. Det finnes mange priser i verden, men den største hederen er når ditt eget folk ærer deg. Vi håper dette kan være en oppmuntring for de mange ildsjelene som legger stor innsats i vårt folks fremtid, i tillegg til en markering av vår sjøsamiske historie.

Dette skrev Riddu-ledelsen i programmet:

Riddu Riđđu og Senter for nordlige folk deler ut Buošši-prisen under årets Riddu Riđđu. Buošši-prisen er en ny kulturpris som deles ut til personer, lag eller foreninger som har gjort en positiv innsats for å synliggjøre sjøsamisk språk og kultur; enten gjennom sin gjerning eller ved å være et forbilde.

minister trettebergstuen kultur
SAS-FAST: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen understreket viktigheten av å bestemme selv, hvem man skal være, hvordan man skal være og betydningen av at ingen andre enn samene selv skal kunne definere sitt ståsted. Samisk kunst og kultur er blant det ypperste i Norge og det er verdt å ta vare på, sa ministeren som veldig gjerne skulle ha vært tilstede, men som ikke fikk flyet hun skulle reise med på grunn av SAS-streiken. Foto: Magne Kveseth

 

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver