Lansering av Horisont Europa ved UiT

EUs nye rammeprogram Horisont Europa betyr nye muligheter for UiTs forskere! Bli med på UiTs digitale lanseringskonferanse fredag 12. februar for å lære mer om dine muligheter i Europas største program for forskning og innovasjon!

Horisont Europa (2021-2027)
Horisont Europa Foto: European Commission
Portrettbilde av Mikalsen, Theresa
Mikalsen, Theresa theresa.mikalsen@uit.no Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Publisert: 06.01.21 14:30 Oppdatert: 10.02.21 09:50
About UiT

Horisont Europa (2021–2027) har et totaltbudsjett på 95,5 mrd euro og har en struktur vi kjenner igjen fra Horisont 2020. Søyle 1 for Fremragende forskning (Excellent Science) omfatter fortsatt European Research Council (ERC), Marie Curie (MSCA) og Infrastruktur, mens Future and Emerging Technologies (FET) inkluderes i den nye søyle 3 Åpen innovasjon. Her introduseres det nye virkemiddelet European Innovation Council (EIC) som er innovasjonens versjon av ERC.

Søyle 2 består av det man i H2020 kalte Samfunnsutfordringer og Industrielt lederskap. Denne søylen har heter nå Globale Utfordringer og Konkurransedyktig næringsliv. Her lyses det ut samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon av ulik tematikk. Denne søylen har mer enn halve budsjettet til Horisont Europa og basert på resultater i H2020 har UiTs forskere uutnyttede muligheter innen disse utlysningene. Lanseringskonferansen 12. februar vil derfor ha et særlig fokus på søyle 2 og de tematiske samarbeidsprosjektene som har relevans for UiT. For mer generell introduksjon til Horisont Europa, se opptak av Forskningsrådets lanseringskonferanse 26. oktober her.

Det forventes at de første tematiske utlysningene i Horisont Europa publiseres i løpet av april 2021 og at de første søknadsfristene blir tidlig høst 2021. Dette er et godt tidspunkt til å informere seg, utvikle prosjektideer og forme gode nettverk og konsortier.

Finn mer informasjon og påmelding til arrangementet her.


Kortnytt fra Research Administration and Quality Education Section, Department of Research and Development, Research, Education and Communication Division
Mikalsen, Theresa theresa.mikalsen@uit.no Seniorrådgiver ekstern finansiering EU