27 nominerte til UiT-priser

Pressemelding fra Universitetet i Tromsø.

Portrettbilde av Johansen, Svetlana P.
Johansen, Svetlana P. svetlana.p.johansen@uit.no Seniorrådgiver / jurist
Published: 25.02.11 10:06 Updated: 06.12.21 13:41
About UiT

Universitetet i Tromsø deler ut fire priser under universitetets årsfest 28. mars 2011  Totalt er det 27 nominerte til Formidlingsprisen, Forsknings- og utviklingsprisen, Utdanningsprisen og Likestillingsprisen ved UiT 2011. 

Prisene tildeles personer eller grupper som har utmerket seg i særlig grad innen forsknings- og utviklingsarbeid, utdanning, formidling eller likestilling. Hver pris er på kr 50 000,–.

De nominerte til:

Forsknings- og utviklingsprisen (8 nominasjoner):
Prisen tildeles en faglig ansatt, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Prisvinneren må være nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og - såfremt fagfeltet eksisterer i andre land - også være vel anerkjent av ledende utenlandske fagmiljøer.

De nominerte er:

 • Professor Narve Fulsås, Institutt for historie og religionsvitenskap, HSL-fak
 • Professor Ove Havnes, Institutt for fysikk og teknologi, NT-fakProfessor Roy Bremnes, Institutt for klinisk medisin, Helsefak
 • Professor Rolf Anker Ims og professor Nigel Gilles Yoccoz, institutt for arktisk og marin biologi, BFE-fak
 • Professor Laura Janda, CASTL/Institutt for språk og litteratur, HSL-fak
 • Professor Steinar Johansen, Institutt for medisinsk biologi, Helsefak
 • Førsteamanuensis Pål Jarle Johnsen, Institutt for farmasi, Helsefak
 • Professor Anders Ågmo, Insitutt for psykologi, Helsefak 
   

Formidlingsprisen (12 nominasjoner):

Prisen tildeles for allmennrettet formidling forsknings- og utviklingsarbeid av særlig høy kvalitet og betydning. Gjennom tildeling av prisen gir Universitetsstyret anerkjennelse til en eller flere personer som har utmerket seg ved en ekstraordinær innsats for å kommunisere resultater av forsknings- og utviklingsarbeid og dets betydning for samfunnet.

De nominerte er: 

 • Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Helsefak
 • Professor II Mads Gilbert, Institutt for klinisk medisin, Helsefak
 • Førsteamanuensis Rune Blix Hagen, Institutt for historie og religionsvitenskap, HSL-fak
 • Post doktor Daniel Stødle, Insitutt for informatikk, NT-fak
 • Førsteamanuensis Øyvind Ravna, Jurfak
 • Professor Audun Rikardsen, Arktisk og marin biologi, BFE-fak
 • Førsteamanuensis Espen Sirnes, Handelshøyskolen i Tromsø, BFE-fak
 • Førsteamanuensis Trond Trosterud, Institutt for språk og litteratur, HSL-fakForsker Øystein A. Vangsnes, CASTL/Institutt for språk og litteratur, HSL-fak
 • Anatomisk avdeling (IMB, Helsefak)
 • Det helsevitenskapelige fakultet
 • Førsteamanuensis Ola Graff
 • Tromsø museum - Universitetsmuseet

Utdanningsprisen (6 nominasjoner):
Målet for den årlige utdanningsprisen er å stimulere til og gi anerkjennelse for arbeid med å utvikle kvalitet i utdanningene, og å inspirere andre til økt innsats i arbeidet med utdanningskvalitet ved Universitetet i Tromsø.

De nominerte er:

 • Førsteamanuensis Tove Irene Dahl , Institutt for psykologi, Helsefak
 • Førskolelærerutdanningen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fak
 • Fleksibel MBA i strategisk ledelse og økonomi (Handelshøyskolen i Tromsø, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging og U-vett)
 • Lektor Berit Stiberg, institutt for farmasi, Helsefak
 • Tannlegeutdanningen, Institutt for klinisk odontologi, Helsefak
 • Professor Otto J. Anshus, Institutt for informatikk, NT-fak

Likestillingsprisen  (1 nominasjon):

Prisen tildeles gruppe eller enkelt person ved UiT som har iverksatt tiltak som fremmer likestilling. Tiltaket skal være utradisjonelt og vise nye veier for å bringe likestillingsprosessen videre.

Pressen ønskes velkommen til Universitetets årsfest 28. mars der prisvinnerne vil bli offentliggjort og prisene delt ut.

Kontaktperson:
Prorektor Britt Vigdis Ekeli, mobiltlf.: 997 12 196.

UiTs pressesider på nett

Johansen, Svetlana P. svetlana.p.johansen@uit.no Seniorrådgiver / jurist
Published: 25.02.11 10:06 Updated: 06.12.21 13:41
About UiT