De nominerte er...

Fire priser deles ut på årsfesten 28. mars i år. Her er de 27 nominerte til Forsknings- og utviklingsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Likestillingsprisen 2011.

Solbakk, Mona
Published: 25.02.11 11:38 Updated: 25.02.11 13:52

Prisene tildeles personer eller grupper som har utmerket seg i særlig grad innen forsknings- og utviklingsarbeid, utdanning, formidling eller likestilling. Hver pris er på kr 50 000,-.

Eiliv Lund.jpg-1.jpg (Bredde: 180px)Tori Stødle.jpg (Bredde: 180px)Jurfak v.Lena Lauritsen Bendiksen og Isaksen.jpg-1.jpg (Bredde: 560px)
PRISVINNERE I 2010: Fjorårets vinnere av FoU-prisen Eiliv Lund, Formidlingsprisen Tori Stødle, og Undervisningsprisen ble delt mellom Torbjørn Isaksen og Lena L. Bendiksen. Foto: Maja Sojtaric.

 

Her er de nominerte til: 

 

Formidlingsprisen tildeles for allmennrettet formidling forsknings- og utviklingsarbeid av særlig høy kvalitet og betydning.

Mer om Formidlingsprisen

 

FoU-prisen kan tildeles en faglig ansatt, en forskningsgruppe eller et forskningsmiljø som har utmerket seg ved fremragende forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid.

Mer om Forsknings- og utviklingsprisen (FoU-prisen).

 

Prisen skal stimulere til og gi anerkjennelse for arbeid med å utvikle kvalitet i utdanningene, og å inspirere andre til økt innsats i arbeidet med utdanningskvalitet ved UiT.

Tidligere vinnere av utdanningsprisen. Mer om Utdanningsprisen.

 

Likestillingsprisen skal premiere iverksatte tiltak som fremmer likestilling. Hovedkriteriet for tildeling av prisen er at tiltaket /tiltakene er utradisjonelle og viser nye veier for å bringe likestillingsprosessen videre.

Tidligere vinnere av likestillingsprisen. Mer om Likestillingsprisen.

 

 
Mer informasjon om prisene:

Aarbakke fullsatt auditorum på årsfesten 2010 (Bredde: 560px)
Rektor Jarle Aarbakke fra årsfesten i fjor. FOTO: Maja Sojtaric.

Solbakk, Mona
Published: 25.02.11 11:38 Updated: 25.02.11 13:52