Fem fremragende prisvinnere

Forsknings- og utviklingsprisen, formidlingsprisen, utdanningsprisen, likestillingsprisen og Åse Hiorth Lerviks pris for 2011 ble mandag delt ut til fem verdige vinnere.

Solhaug, Randi Merete
Published: 28.03.11 16:04 Updated: 31.01.22 15:34
About UiT

Årsfest-nettstr2.JPG (Bredde: 560px)

Prisvinnere ved UiT (f.v.): Vinner av Likestillingsprisen Fridtjof Eide Fjeldstad, vinner av Åse Hiorth Lerviks pris Alina Oboza, vinner av Forsknings- og utviklingsprisen Ove Havnes, vinner av Utdanningsprisen Henning Sollid, Kjell Arne Røvik og Frank Holen fra Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi, samt vinner av Formidlingsprisen Mads Gilbert. I midten rektor Jarle Aarbakke. Foto: Lars Åke Andersen

Tradisjonen tro ble prisene delt ut på Universitetet i Tromsøs årsfest. I år ble festen flyttet tilbake til 28. mars, etter at den i fjor ble lagt til semesterstart.

Og prisene gikk i år til…

Forsknings- og utviklingsprisen

Årsfest-9643_Havnes.JPG (Bredde: 180px)
Ove Havnes gratuleres med prisen av rektor. Foto: Lars Åke Andersen.

Prisen ble tildelt professor Ove Havnes ved Institutt for fysikk og teknologi for hans langvarige og betydningsfulle forskningsinnsats innen plasmafysikk og romforskning. Havnes er en av universitetets mest meritterte forskere, og hans forskning holder meget høy internasjonal kvalitet. I flere tiår har han gitt vesentlige og ofte avgjørende bidrag på flere forskningsområder.

Havnes har spilt en nøkkelrolle i utviklinga av fagfeltets støvplasmafysikk. Hans arbeid har ledet til at en av de mest sentrale parameterne i dette feltet er blitt oppkalt etter han og gitt navnet ”The Havnes parameter”. Dette er en anerkjennelse som få forskere opplever.

Hans forskning på blant annet støv i atmosfæren gir viktige bidrag innenfor klimaforskning. Han står bak en omfattende faglitterær produksjon og har mottatt flere priser for sitt forskningsarbeid, blant annet den prestisjetunge tyske prisen Humboldt Research Award (2009).

– Jeg takker med glede for prisen og med den for verdifull inspirasjon i mitt videre arbeid, sa Ove Havnes.

Se Ove Havnes sin videopresentasjon.

Formidlingsprisen

Årsfest-9660_Gilbert.JPG (Bredde: 180px)
Mads Gilbert tar imot prisen iført en jakke han har fått i gave av en ambulansearbeider i Gaza. Foto: Lars Åke Andersen

Professor II Mads Gilbert ved Institutt for klinisk medisin får prisen for sitt langvarige og omfattende arbeid med å formidle resultater fra egen og andres forskning til allmennheten, med bedring av befolkningens helse som målsetting.

Gilbert har bidratt til å øke den norske befolkningens kunnskaper om livreddende førstehjelp og om betydningen av rask behandling ved akutt hjerteinfarkt og hjerneslag. Han har også formidlet vitenskapelig basert kunnskap om forebygging av trafikkulykker. Sammen med kolleger ved Tromsø Internasjonale mineskadesenter har Gilbert vist hvordan tidlig førstehjelp, rask evakuering og endelig behandling kan redde liv etter mineskader.

Under krigen i Gaza vinteren 2008-09 var han til stede som behandlende lege, samfunnsmedisiner og forsker. Han analyserte omfanget av helseskadene med vitenskapelig metode, og formidlet funnene gjennom internasjonale media, i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet og via boka Øyne i Gaza.

Han benytter sin gjennomslagskraft i ulike medier for å sette aktuelle saker på den politiske dagsorden. Det hører med til sjeldenhetene at en forsker ved Universitetet i Tromsø beveger det politiske landskapet.

– Hjertelig takk for prisen! Som Playfish-gründer Kim Daniel Arthur sier ”Kan vi forandre verden?” Mitt spørsmål er heller ”Kan vi la være å forandre verden”? Det er vår plikt som et moderne, åpent universitet å være solidarisk med verden. Kunnskap er makt!, sa Mads Gilbert etter tildelinga.

Han avsluttet med å dedikere prisen til alle som lever under ekstremt vanskelige forhold, som i Gaza.

Likestillingsprisen

Årsfest-9684_Fjellstad.JPG (Bredde: 180px)
Frithjof Eide Fjeldstad ble svært glad for prisen. Foto: Lars Åke Andersen

Student Frithjof Eide Fjeldstad ved HSL-fakultetet tildeles prisen for 2011. Han har som student vært en profilert røst i universitetssamfunnet på kjønn- og likestillingsrelaterte tema.

I flere år har Eide Fjeldstad vært engasjert i studentpolitikken ved UiT. I forbindelse med valg av posisjoner i ulike studentfora har han vært pådriver for å sikre at prinsippet om likestilling var fulgt.

Som representant for Kvinnforskstyret siden 2008 har han aktivt deltatt i diskusjoner og planarbeid i forbindelse med etablering av kjønnsstudier ved UiT.

Som redaktør i Utropia i to år har Eide Fjeldstad vært en profilert røst i arbeidet med aktuelle saker om kjønn og likestilling. Dette er saker som når ut til alle studenter og ansatte på universitetet og det er saker som ofte har skapt stor debatt.

Ingen studenter har fått Likestillingsprisen siden 1995.

– Som student mottar jeg denne prisen med ærefrykt, sa Fridtjof Eide Fjeldstad og takket blant annet styret i Kvinnforsk for mange gode diskusjoner om likestilling, spesielt styreleder Siri Gerrard.

Se Frithjof Eide Fjeldstad sin videopresentasjon.

Utdanningsprisen

Miljøene som står bak studieprogrammet ”Erfaringsbasert MBA i strategisk ledelse og økonomi” får Utdanningsprisen for 2011.

Det er Handelshøgskolen (HHT), Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) og Universitetets etter- og videreutdanning (U-vett).

Fleksibel MBA i strategisk ledelse og økonomi representerer en viktig videreutdanning og fornyelse, som bidrar til å gjøre økonomiutdanning ved UiT enda mer attraktiv.

Ved å gjøre tilbudet relevant for flere studiesøkende bidrar Fleksibel MBA på en utmerket måte til realisering av universitetets strategiske mål om å være kunnskapsmotor i landsdelen og best på studiekvalitet.

At antall studenter som gjennomfører studiet har økt betraktelig, kan ses som et uttrykk for at dette tilbudet møter disse målene på en utmerket måte.

Studieprogrammet er et resultat av et vellykket samarbeid mellom ulike faglige, pedagogiske og tekniske fagmiljøer på HHT, ISS og U-vett.

Se Erfaringsbasert MBA i strategisk ledelse og økonomi sin videopresentasjon.

Åse Hiorth Lerviks pris

Årsfest-9689_Oboza.JPG (Bredde: 180px)
Alina Oboza takker rektor for prisen. Foto: Lars Åke Andersen

Prisen deles ut av Kvinnforsk, og i år var det seks nominerte, fem kvinner og en mann. Prisen som deles ut for beste masteroppgave med kvinne- og kjønnsperspektiv, gikk i år til Alina Oboza.

Oppgaven hennes er innen engelsk litteratur og heter ”’This odd mix up’: Intersectional Spaces in Virginia Woolf’s Between the Acts”. Hun leverte den ved Universitetet i Tromsø høsten 2010.

– Tusen hjertelig takk for prisen, det er en stor ære for meg, sa Alina Oboza om tildelingen.

Prisen tildeles Oboza først og fremst for hennes fremragende evne til å kombinere empiri og teorier om kjønn på en avansert og samtidig vellykket måte. Oppgaven er en studie av ”kjønnet arkitektur” i Virginia Woolfs siste roman Between the Acts (1941).

Dette er en svært krevende modernistisk roman, men Obozas analyse klarer på en elegant måte å vise hvordan den ikke bare tematiserer forbindelsene mellom tilsynelatende ulike rom, hjemlige og nasjonale, men også har en romlig form.

Oppgavens fokus er på nærlesning av én av Woolfs romaner, men hun trekker også inn hele forfatterskapet. Til masteroppgave å være er den med andre ord usedvanlig ambisiøs, men den er gjennomført med imponerende konsekvens og klarer faktisk å si noe helt nytt om betydningen av kjønnet arkitektur i forfatterskapet som helhet.

Se Alina Oboza sin videopresentasjon.

 

Se stemningsrapport fra En festlig aften på Tromsø Museum:

 

Solhaug, Randi Merete
Published: 28.03.11 16:04 Updated: 31.01.22 15:34
About UiT