Aker Solutions til Tromsø: UiT satser på petroleumsrelatert utdanning og forskning

01.12.11

Pressemelding fra Universitetet i Tromsø.

UiT ønsker Aker Solutions velkommen til Tromsø og satser på petroleumsrelatert utdanning og forskning.  UiT satser for å levere kvalifisert arbeidskraft til ei næring i vekst i nord

– Universitetet i Tromsø (UiT) ønsker å bidra til en bærekraftig og miljømessig forsvarlig forvaltning av ressursene i landsdelen. Etableringen av Aker Solutions gir et nytt tyngdepunkt i byen. I samarbeid med næringen selv og offentlig sektor skal UiT utvikle kompetanse for alle ledd i petroleumsverdikjeden i nord gjennom å utdanne flere kandidater og bidra med forskning og næringsutvikling i landsdelen, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiT.

Se nyhetssak på uit.no/nyheter: UiT ønsker Aker Solutions velkommen til Tromsø

Store utfordringer krever økt kompetanse – rekruttering til realfagene er ei utfordring

Kaldt klima, mørketid og lange avstander stiller spesielle krav til sikkerhet og kompetanse, og representerer store utfordringer for utvinning av olje- og gassressursene på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte.

Utfordringene krever økt kompetanse om sikkerhet, logistikk og nyeløsninger. Det må satses på forskning og utdanning innen petroleumsrelaterte tema. Generelt har petroleumsnæringen et stort behov for tilgang på kvalifisert arbeidskraft.  Per i dag er det i Norge et betydelig underskudd (> 4000) på ingeniører og sivilingeniører med teknologisk og realfaglig kompetanse.

– At Aker Solutions etablerer seg tungt i nord vil åpne øynene for flere unge, talentfulle ungdommer som skal velge utdanning. De vil se at mulighetene i nord er store. Jeg er overbevist om at samarbeidet mellom Aker Solutions og UiT vil lette rekrutteringen til en av de store vekstnæringene i nord, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiT.

UiTs studietilbud
– UiT har allerede i dag stor aktivitet innen utdanning og forskning knyttet til petroleums-virksomheten i nord.  Sammen med instituttsektor og næringsliv har Nord-Norge en betydelig kompetanse og aktivitet som er relevant for utviklingen av olje/gass-næringen i arktiske strøk, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiT.

Ingeniørfaglige studier som direkte møter Aker Solutions kompetansebehov:

a)      Ingeniør i Automatiseringsteknikk  (3-årig)
Bachelor i automatiseringsteknikk har fokus på automatiserte prosesser. Sentralt er elektronikk, programmering, motorstyring, prosesstyring/prosesskontroll, datakommunikasjon. Fagmiljøet forsker på subsea-instrumentering.

b)     Ingeniør i prosess- og gassteknologi (3-årig)
Studieretningen er rettet mot prosessindustrien, og har elementer både fra maskin og kjemi. Hovedfokus er på konstruksjon, drift og vedlikehold av prosessanlegg.

c)      Ingeniør i sikkerhet og miljø (3-årig)
 Studiet har fokus på teknisk sikkerhet. Det har en miljøprofil og er rettet mot de spesielle forholdene i nordområdene.

d)     Teknologi og sikkerhet i nord (master)

Andre studier

Forskning

  • UiT utvikler verktøy for sikrere og mer effektive operasjoner i nordlige farvann (Institutt for fysikk og teknologi)
  • Marin geologi, hvor det blant annet utvikles ny kunnskap som kan gi bedre geologiske modeller for treffsikker leting og risikovurdering
  • Etablerte forskningssamarbeid med olje- og gassnæringa
  •  Senter for sikre operasjoner i nord

Nye tilbud
For å imøtekomme det økte behovet for kompetanse i sektoren, ønsker UiT å utvikle og utvide tilbudet på relevante fagområder.

– Vi inviterer næringsliv og politikere til et omfattende samarbeid med sikte på utvide kapasiteten slik at vi kan møte det voksende kompetansebehovet, sier rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø.

Målet er å øke antall uteksaminerte kandidater med 40 nye ingeniører og 20 nye sivilingeniør/master-kandidater per år.

Lokaliteter og infrastruktur i toppklasse
Det nye teknologibygget vil ha en nøkkelrolle i UiTs satsing på ingeniørfag. . Det nye teknologibygget skal huse ingeniørfagene og samtidig samle alle fagmiljøene innenfor teknologi og realfag i et moderne bygg som legger til rette for fortsatt utdanning og forskning innenfor disse viktige fagområdene. Her vil vi også få plass til nye utdanninger, som trafikkflygerutdanningen, og kraftig forbedret simulatorundervisning. Det planlagte bygget er på 8.200 m2. Det skal stå ferdig i 2014, samtidig som Aker Solutions’ nybygg.

Slik blir Teknologibygget. Bilder i denne pressepakken kan benyttes fritt.

– Universitetet i Tromsø er blant regjeringens viktigste redskap for satsingen på og i Nordområdene. Vår satsing på å være en sentral aktør i nordområdepolitikken gir nå synlige resultater gjennom økt aktivitet både i forskning og utdanning. Det er derfor veldig gledelig at regjeringen har prioritert det nye Teknologibygget som det eneste nye bygget i sektoren, sier rektor Jarle Aarbakke ved UiT.

Kontaktperson:
Rektor Jarle Aarbakke, mobiltlf. 950 89 092

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content