Prisdryss til verdige vinnere

Tre menn, én kvinne og et institutt er vinnere av Universitetet i Tromsøs gjeveste priser.

Solhaug, Randi Merete
Published: 28.03.12 15:30 Updated: 10.04.12 13:15

 

Årsfest_prisvinnere_2012.jpg (Bredde: 560px)
Alle prisvinnerne 2012 (f.v.): Prorektor Curt Rice (Likestillingsprisen), professor Liv Lundberg (Utdanningsprisen), Rektor Jarle Aarbakke, språkforsker Øystein Vangsnes (Formidlingsprisen), instituttleder Arne Smalås tok i mot for Institutt for kjemi (Formidlingsprisen) og professor Svein Jentoft (FoU-prisen). Foto: Lars Åke Andersen

Det var til sammen 32 nominasjoner til Utdanningsprisen, Likestillingsprisen, Formidlingsprisen og FoU-prisen for 2012.

Har en helt spesiell formidlingsvilje- og glede
I år klarte ikke juryen å skille mellom de to beste nominerte, og derfor blir Formidlingsprisen 2012 delt mellom Institutt for kjemi og forsker Øystein Vangsnes.

Vangsnes får prisen på grunnlag av sin store innsats for å gjøre resultater fra fremragende forskning innenfor nordisk språkvitenskap tilgjengelig for et større publikum både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

"Vangsnes’ arbeid uttrykker en helt spesiell formidlingsvilje og -glede når det gjelder å spre kunnskap om forskning og forskningsresultater både til kolleger og til allmenheten", skriver juryen i sin begrunnelse.

Han er språkforsker og han har særlig vært opptatt av dialektforskning:

– Det er et veldig takknemlig forskningsområde, som folk er veldig interesserte i, sier Vangsnes i sin takketale (du kan se hele talen lengre ned i artikkelen).

Her kan du lese hans blogg på Forskning.no.

Trigger barns interesse for kjemi
Institutt for kjemi tildeles formidlingsprisen fordi instituttet gjennom mange år har hatt høy aktivitet når det gjelder utadvendte tiltak og formidling av faget.

Hensikten har vært å trigge barns interesse og nysgjerrighet for kjemifaget. Aktivitetene, som utmerker seg ved sitt store mangfold, har i stor grad vært rettet mot barn og ungdom i alle aldre – barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående skole, men også mot lærere på alle trinn i skoleverket. Rekrutteringsmålet har med andre ord vært både kort- og langsiktig.

Hylles av studentene
Professor Liv Lundberg ved Kunstakademiet er den glade vinner av Utdanningsprisen 2012.

Lundberg får prisen for sin betydning for utviklingen av forfatterstudiet som et unikt og nyskapende studietilbud ved UiT siden 1993.

Lundberg er lidenskapelig opptatt av kvaliteten på undervisning og veiledning. Hun hylles av studentene som en engasjert og dedikert lærer, med høye krav til arbeidsinnsats og kunstnerisk kvalitet, kombinert med en evne til å skape et vennlig og kreativt læringsmiljø.

Hennes årelange nyskapende arbeid har gjort forfatterstudiet ved UiT til et vellykket læringssted for forfattere, mener juryen.

Se Liv Lundbergs takketale lengre ned i artikkelen.

Har satt dype spor innenfor norsk fiskeriforvaltning
Professor Svein Jentoft ved Norges fiskerihøgskole er en verdig vinner av Forsknings- og utviklingsprisen (FoU-prisen) 2012.

Ifølge juryen får han prisen på bakgrunn av sin omfattende og internasjonalt banebrytende forskningsinnsats innenfor det marine feltet.

Gjennom mer en tretti års virke har han ikke bare satt dype spor innenfor norsk

fiskeriforsking, han har også bidratt til å sette agendaen internasjonalt.

Han er en de mest siterte norske forskerne internasjonalt. Svein Jentoft står fram som en faglig pioner og forsker av betydelig internasjonalt format.

– Jeg kom til Tromsø i 1972, så jeg har vært her i 40 år. Det er særlig fiskerispørsmål som har opptatt meg, sier Svein Jentoft i sin takketale (du kan se hele takketalen lengre ned i artikkelen).

En pådriver for likestillingsarbeidet
Likestillingsprisen 2012 går til prorektor Curt Rice.

Rice tildeles prisen på bakgrunn av sin innsats for likestilling ved UiT, skriver juryen i sin begrunnelse. Rice har på en fremragende måte vært en pådriver for likestillingsarbeidet ved UiT, spesielt i sine år som prorektor.

Opprykksprosjektet som han tok initiativ til og leder, har gitt gode resultater og høstet nasjonal og internasjonal anerkjennelse. Rice har også gjennom foredrag og artikler i prestisjetunge internasjonale tidsskrift bidratt til å synliggjøre UiT som et universitet som satser på likestilling.

UiT ble tildelt Kunnskapsdepartementets likestillingspris for 2011. Curt Rice gis en stor del av æren for at et langvarig likestillingsarbeid ved UiT er blitt løftet opp til nye høyder.

– Jeg tror vi blir en bedre arbeidsplass hvis vi satser på likestilling, sier Curt Rice i sin takketale (se hele talen lengre ned i artikkelen).

Solhaug, Randi Merete
Published: 28.03.12 15:30 Updated: 10.04.12 13:15